หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 106 96 90.57% 5 4.72% 1 0.94% 4 3.77% 106
2 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 100 92 92% 5 5% 2 2% 1 1% 100
3 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 91 70 77.78% 10 11.11% 7 7.78% 3 3.33% 90
4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 96 69 77.53% 11 12.36% 5 5.62% 4 4.49% 89
5 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 82 63 77.78% 7 8.64% 9 11.11% 2 2.47% 81
6 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 87 54 69.23% 9 11.54% 11 14.1% 4 5.13% 78
7 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 76 50 69.44% 11 15.28% 9 12.5% 2 2.78% 72
8 โรงเรียนลานสักวิทยา 77 46 69.7% 10 15.15% 7 10.61% 3 4.55% 66
9 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 77 46 71.88% 8 12.5% 5 7.81% 5 7.81% 64
10 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 73 42 65.63% 11 17.19% 6 9.38% 5 7.81% 64
11 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 65 38 63.33% 9 15% 8 13.33% 5 8.33% 60
12 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 62 34 60.71% 7 12.5% 8 14.29% 7 12.5% 56
13 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 45 34 80.95% 6 14.29% 1 2.38% 1 2.38% 42
14 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 50 33 76.74% 3 6.98% 4 9.3% 3 6.98% 43
15 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 47 21 56.76% 7 18.92% 6 16.22% 3 8.11% 37
16 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 36 21 70% 5 16.67% 2 6.67% 2 6.67% 30
17 โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 40 19 54.29% 7 20% 4 11.43% 5 14.29% 35
18 โรงเรียนบ่อยางวิทยา 44 17 42.5% 10 25% 6 15% 7 17.5% 40
19 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 33 16 66.67% 0 0% 4 16.67% 4 16.67% 24
20 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 28 14 56% 4 16% 3 12% 4 16% 25
21 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 32 13 65% 3 15% 2 10% 2 10% 20
22 โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 26 12 54.55% 4 18.18% 3 13.64% 3 13.64% 22
23 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 19 10 52.63% 4 21.05% 1 5.26% 4 21.05% 19
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]