หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 47 89 69
2 002 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 87 177 125
3 003 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 77 169 105
4 004 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 32 52 42
5 005 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 82 176 99
6 006 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 45 81 61
7 007 โรงเรียนบ่อยางวิทยา 44 88 56
8 008 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 73 144 99
9 009 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 96 260 140
10 011 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 36 101 62
11 012 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 50 117 76
12 013 โรงเรียนลานสักวิทยา 77 167 109
13 014 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 33 85 40
14 015 โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 26 55 40
15 016 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 76 170 113
16 017 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 65 132 88
17 018 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 28 64 38
18 019 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 106 303 161
19 020 โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 40 67 51
20 021 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 62 151 87
21 023 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 100 212 154
22 010 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 19 22 21
23 022 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 91 201 137
รวม 1392 3083 1973
5056

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]