เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
5 พ.ย. 2559
6 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   
การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอ
 • การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่าง
การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน
 • การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับภาค ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศดังนี้
             1) การแข่งขันประเภทเดี่ยว หรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้ 
             2) การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
                 (1) ทีม 2 – 3 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 1 คน
                 (2) ทีม 4 – 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
                 (3) ทีม 7 – 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
                 (4) ทีม 11 – 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
                 (5) ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน
 • โดย โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว (หนังสือ 1 ฉบับต่อ 1 กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdf เท่านั้น วิธีการปฏิบัติตามคู่มือด้านล่าง และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน 
ระยะเวลาการดำเนินงานการแก้ไข/เปลี่ยนตัว
 • ระยะที่ 1 วันที่ 1-19 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนดำเนินการแก้ไข/เปลี่ยนตัว โดย ADMIN ระดับเขตพื้นที่ (ที่โรงเรียนสังกัด) จะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงให้แล้วเสร็จก่อนทำการโอนข้อมูล (โอนข้อมูลภายใน 20 พ.ย. 59 เวลา 24.00 น.)
 • ระยะที่ 2 วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนดำเนินการแก้ไข/เปลี่ยนตัว โดย ADMIN ระดับภาคจะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และประกาศให้โรงเรียนอัพโหลดรูปภาพติดบัตรของผู้เข้าแข่งขันทุกคน ในวันที่ 1 ธันวาคม 255
 
 
ประสานงานที่พัก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 66 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0856944500
 • นายกพล เมืองยศ โทร 054-335-067
 • ศูนย์ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง
สอบถามเรื่องที่พักโรงแรม
 • 087-1738047 (ก๋วยเจ๋ง)
 
คำอธิบาย: http://north66.sillapa.net/images/box1/box_gray_07.jpg คำอธิบาย: http://north66.sillapa.net/images/box1/box_gray_08.jpg คำอธิบาย: http://north66.sillapa.net/images/box1/box_gray_09.jpg
    คำอธิบาย: http://north66.sillapa.net/images/box1/box_gray_03.jpg
  ติอต่อประสานงานเรียนร่วม (054-217128)
 • นายอดิสร พวงทอง โทร. 081-992-7236
 • นายเจษฎา จักรแก้ว โทร. 089-262-2174
 • นายทองคำ ชุ่มวิจารณ์ โทร. 089-146-2789
 
คำอธิบาย: http://north66.sillapa.net/images/box1/box_gray_07.jpg   คำอธิบาย: http://north66.sillapa.net/images/box1/box_gray_09.jpg
คำอธิบาย: http://north66.sillapa.net/images/box1/box_gray_01.jpg   คำอธิบาย: http://north66.sillapa.net/images/box1/box_gray_03.jpg
  ติดต่อการแข่งขันโรงเรียนเฉพาะทาง โทร. 054-228-574
 • นางสุรัญจิต วรรณนวล โทร. 081-568-6969
 • นายนวกฤษต์ ปวนรัตน์ โทร. 088-269-5135
 • นายพิทักษ์ วงค์ฆ้อง โทร. 095-598-9740
 
คำอธิบาย: http://north66.sillapa.net/images/box1/box_gray_07.jpg คำอธิบาย: http://north66.sillapa.net/images/box1/box_gray_08.jpg คำอธิบาย: http://north66.sillapa.net/images/box1/box_gray_09.jpg
คำอธิบาย: http://north66.sillapa.net/images/box1/box_gray_01.jpg คำอธิบาย: http://north66.sillapa.net/images/box1/box_gray_02.jpg คำอธิบาย: http://north66.sillapa.net/images/box1/box_gray_03.jpg
  ติดต่อประสานงานระดับมัธยมศึกษา
นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์
 • ศน.สรวง ศรีแก้วทุม โทร 0815685296 เมล์ : [email protected]
คณิตศาสตร์
 • นางอุไรวรรณ ปัญญาอุทัย โทรศัพท์ 0882602670 เมล์:[email protected]
ดนตรีสากล ดนตรีไทย
 • นายประสิทธิ์ ภูมาศ โทร.083-5812484 เมล์:[email protected]
การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์
 • นางสาวพิชญา. คำปัน โทร 0830317882 เมล์ : [email protected]
สังคม
 • ศน.รชฏ กันทะรัญ โทร 0898385333 เมล์ : [email protected]
ภาษาไทย หนังสือเล่มเล็ก ยุวบรรณรักษ์
 • ศน.ศรีจันทรัตน์ กันทะวัง โทร O996177068 เมล์ : [email protected]
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • น.ส.ลดาวัลย์ ขุมคำ โทร 091-0766880 เมล์ : [email protected]
วิทยาศาสตร์
 •  ศน.สุดาภรณ์ สืบสุติน โทร 0817844778 เมล์ : [email protected]
หุ่นยนต์
 • ศน.ชนินทร์ วรรณมณี โทร 0811803000 เมล์ :  [email protected]
ภาษาต่างประเทศ
 • ศน.รุ่งรัตน์ มองทะเล โทร.0857170833 เมล์[email protected]
 
คำอธิบาย: http://north66.sillapa.net/images/box1/box_gray_07.jpg   คำอธิบาย: http://north66.sillapa.net/images/box1/box_gray_09.jpg
 
    คำอธิบาย: http://north66.sillapa.net/images/box1/box_gray_03.jpg
  ประกาศ
รายการ กิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง เป็นไปตามกำหนดการเดิมและกิจกรรมรายการต่างๆ เหมือนเดิม
 
คำอธิบาย: http://north66.sillapa.net/images/box1/box_gray_07.jpg คำอธิบาย: http://north66.sillapa.net/images/box1/box_gray_08.jpg คำอธิบาย: http://north66.sillapa.net/images/box1/box_gray_09.jpg
 
 
---------------------------------- ระดับภาคเหนือ------------------ -----------------
คำอธิบาย: http://south66.sillapa.net/ckfinder/userfiles/images/plus.gif โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค > 1-20 พ.ย. 2559
คำอธิบาย: http://south66.sillapa.net/ckfinder/userfiles/images/plus.gif ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 20 พ.ย. 2559
คำอธิบาย: http://south66.sillapa.net/ckfinder/userfiles/images/plus.gif แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค > 20-25 พ.ย. 2559
คำอธิบาย: http://south66.sillapa.net/ckfinder/userfiles/images/plus.gif ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 26-30 พ.ย. 2559
คำอธิบาย: http://south66.sillapa.net/ckfinder/userfiles/images/plus.gif พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค > 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
คำอธิบาย: http://south66.sillapa.net/ckfinder/userfiles/images/plus.gif การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดลำปาง > 14-16 ธ.ค. 2559
------------------------------------- ระดับชาติ ------------------ -------------------
คำอธิบาย: http://south66.sillapa.net/ckfinder/userfiles/images/plus.gifการแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560
 
 
  ปฏินการแข่งขันระดับอำเภอ
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับอำเภอ
อำเภอบ้านโคก  วันที่ 6 ตุลาคม 2559
อำเภอฟากท่า  วันที่ 7 ตุลาคม 2559
อำเภอน้ำปาด  วันที่ 10 ตุลาคม 2559
อำเภอท่าปลา วันที่ 10 ตุลาคม 2559
ส่งข้อมูลการแข่งขันระดับอำเภอวันที่ 15 ตุลาคม 2559
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 97
จำนวนทีม 1,032
จำนวนนักเรียน 2,122
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,445
จำนวนกรรมการ 576
ครู+นักเรียน 3,567
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,143
ประกาศผลแล้ว 185/254 (72.83%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 0
สัปดาห์ที่แล้ว 12
เดือนนี้ 9
เดือนที่แล้ว 24
ปีนี้ 33
ทั้งหมด 98,088