เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 66


โปรดติดตามความเคลื่อนไหวการจัดการแข่งขัน
ระดับภาคที่...

 

รายงานการเดินทางไปราชการ สำหรับโรงเรียน

การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน
 • การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่าง
การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน
 • การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับภาค ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศดังนี้
             1) การแข่งขันประเภทเดี่ยว หรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้ 
             2) การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
                 (1) ทีม 2 – 3 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 1 คน
                 (2) ทีม 4 – 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
                 (3) ทีม 7 – 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
                 (4) ทีม 11 – 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
                 (5) ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน
 • โดย โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว (หนังสือ 1 ฉบับต่อ 1 กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdf เท่านั้น วิธีการปฏิบัติตามคู่มือด้านล่าง และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน 
ระยะเวลาการดำเนินงานการแก้ไข/เปลี่ยนตัว
 • ระยะที่ 1 วันที่ 1-19 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนดำเนินการแก้ไข/เปลี่ยนตัว โดย ADMIN ระดับเขตพื้นที่ (ที่โรงเรียนสังกัด) จะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงให้แล้วเสร็จก่อนทำการโอนข้อมูล(โอนข้อมูลภายใน 20 พ.ย. 59 เวลา 24.00 น.)
 • 20-25 พ.ย. 2559 โรงเรียนเปลี่ยนตัว (User และ Password ของโรงเรียน) โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว (หนังสือ 1 ฉบับต่อ 1 กิจกรรม) ลงในระบบ เป็นไฟล์ PDF และนำเอกสารตัวจริงมายื่นลงทะเบียนในวันแข่งขัน
 • โรงเรียนสิ้นสุดการเปลี่ยนตัว วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 24.00 น.
 • ระยะที่ 2 วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2559 ADMIN ระดับภาคจะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และประกาศให้โรงเรียนอัพโหลดรูปภาพติดบัตรของผู้เข้าแข่งขันทุกคน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
- แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
- คู่มือการแก้ไขชื่อของนักเรียน/ครูผู้สอน
- คู่มือการเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้สอน
 
 


จำนวนนักเรียน-ครู ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาค ครั้งที่ 66 ประจำปี 2559

 
 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  
----------------------------------- ระดับเขตพื้นที่ ----------------------------------
ประชุมชี้แจงและการกำหนดสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน (Admin กลุ่มโรงเรียน)
  => 31 ส.ค.2559
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 1 ก.ย. – 15 ก.ย. 2559
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => ภายใน 20 ก.ย. 2559
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 15 ก.ย. 2559
ประชุมกรรมมการตัดสิน =>3 ต.ค. 2559
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 6-7 ต.ค. 2559
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ทางเว็บไซต์ => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 6-7 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป
---------------------------------- ระดับภาคเหนือ-----------------------------------
 โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค > 1-20 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 23 พ.ย. 2559
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค > 21-25 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 26-30 พ.ย. 2559
 พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค > 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดลำปาง > 14-16 ธ.ค. 2559
------------------------------------- ระดับชาติ -------------------------------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560
 
   
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 
   
 


หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
  • ให้ผู้เข้าแข่งขัน รายงานตัววันที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-13.30 น. (แต่งชุดลูกเสือ)
 • การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
  • ให้ผู้เข้าแข่งขัน รายงานตัววันที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 8.00 - 08.30 น. (แต่งชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด)
  • เตรียมไม้พลองมาเอง
  • เข็มทิศใช้กองกลาง
  • กระดาษรองเขียนเตรียมมาเอง
 
 
แบบฟอร์มเปลี่ยนตัวนักเรียน (Doc 5)
หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวนักเรียนเข้าแข่งขัน
ให้กรอกแบบฟอร์ม Doc 5 ยืนที่กรรมการตัดสิน ณ สถานที่แข่งขัน

(คลิกดาวน์โหลด Doc5)
 
 

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

 • การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 (236)
 • การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 (239)
 • การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (241)
 • การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 (242)
  • ไม่กำหนดหัวข้อ 
 
 

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

 • การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 (002)
  • อาเซียนของเรา
  • เศรษฐกิจพอเพียง
  • ชุมชนน่าอยู่
 • การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 (005)
  • เศรษฐกิจพอเพียง
  • โทษของยาเสพติด
  • โรงเรียนปลอดขยะ
 • การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 (011)
  • ห้องสมุด
  • ร้านกาแฟ
  • ห้องรับแขก
 • การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 (016)
  • เศรษฐกิจพอเพียง
  • อาเซียน
  • พะเยาเมืองน่าอยู่
 • การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 (017)
 • การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 (020)
  • เศรษฐกิจพอเพียง
  • อาเซียน
  • พะเยาเมืองน่าอยู่
 • การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 (021)
  • อาเซียน
  • พะเยาเมืองน่าอยู่
 • การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 (024) (เตรียมอุปกรณ์เสริม และคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรมที่จะใช้สร้างนำเสนอมาเอง)
  • อาเซียน
 • การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 (028)
 • การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 (029)
 
 

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 

 • การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 (263) และการแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 (265)
  • ประเพณีไทย
  • เมืองไทยน่าเที่ยว
  • ประชาคมอาเซี่ยน
 • การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 (307) ,การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 (308) และการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 (309)
  • ชุมชนน่าอยู่
  • วัฒนธรรมประเพณีไทย
  • ธรรมชาติแสนสวย
 • การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 (262) และการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 (268)
  • ธรรมชาติแสนสวย
  • ประเพณีไทย
  • เศรษฐกิจพอเพียง
 • การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 (269)
  • เมืองไทยน่าเที่ยว
  • วัฒนธรรมประเพณีไทย
 • การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 (271)
  • เมืองไทยน่าเที่ยว
  • วัฒนธรรมประเพณีไทย
  • เศรษฐกิจพอเพียง
 • การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 (311)
  • ประเพณีไทย
  • การละเล่นเด็กไทย
  • ธรรมชาติ สัตว์ป่าสวยงาม
 • การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 (312) และการแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 (313)
  • ประเพณีไทย
  • การละเล่นเด็กไทย
  • ธรรมชาติสัตว์ป่าสวยงาม
  • เศรษฐกิจพอเพียง
  • อาเซียน
 • การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 (721)  และการแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 (300)
  • การละเล่นของเด็กไทย
  • ประเพณีไทย
 • การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 (310)
  • ธรรมชาติรื่นรมย์
  • วิถีชีวิตในชุมชน
  • เอกลักษณ์ไทยในโบราณสถาน
 
 

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

 • การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 (086) (ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานในการทดลองดังนี้)
  • ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กั้นลมและตะแกรงลวด
  • หลอดทดลองขนาดกลาง 10 หลอด
  • หลอดหยอด 5 หลอด
  • แท่งแก้วคน 5 อัน
  • บีกเกอร์ 50 ml 5 ใบ
  • กระบอกตวงเล็ก หรือหลอดฉีดยา 5 ชุด
  • อุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น ถังน้ำ แปรงล้าง ผงซักฟอก เป็นต้น
 • การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 (085) (ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานในการทดลองดังนี้)
  • หลอดทดลอง
  • กระดาษอินดิเคเตอร์
  • จานหลุม
  • โลหะหรือถ้วยกระเบื้อง
  • หลอดหยด
  • หลอดฉีดยา
  • บีกเกอร์
  • ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อที่กั้นลมและตะแกรงลวด
  • แท่งแก้วคนสาร
 • การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 (096) เลื่อนการแข่งขันเป็นช่วงบ่ายวันที่ 6 ตุลาคม 2559 
 
 

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

 • การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 (129) และการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 (130)
  • ให้ใช้โปรแกรม GSP รุ่น 4.06 เท่านั้น
 
 

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

 • การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย (ใช้เกณฑ์เป็นหลัก และให้ตัวแทนจับฉลากหัวข้อ (703)
  • ชุมชนน่าอยู่
  • ประเพณีบบ้านเรา
  • ธรรมชาติแสนสวย
 • การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย (702)
  • ธรรมชาติแสนสวย
  • ชุมชนน่าอยู่
  • เศรษฐกิจพอเพียง
 
 
ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการตัดสิน
ที่ไฟล์(ร่าง)
กรรมการตัดสินการแข่งขัน(คลิกที่นี่)

[แก้ไขคณะกรรมการตัดสินที่นี้]
ตรวจสอบรายชื่อแล้ว หากพบข้อผิดพลาด
ซ้ำซ้อนหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
โปรดแจ้ง ศน.ปิยนาถ ชาวน่าน
Tel.088-2605939
ID Line : noomsornor

---------------------------------------------------------------------------------
กำหนดประชุมคณะกรรมการตัดสิน
วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุม 50 ปี อำเภอจุน

ภาคเช้า 09.00-12.00 น.
กรรมการฯ กลุ่มสาระการเรียนเรียนรู้
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา พละศึกษา
เด็กพิเศษเรียนร่วม(ไทย+สังคม+ศิลปะ+กอท)
****************************

ภาคบ่าย 13.00-16.00 น.
กรรมการฯ กลุ่มสารระการเรียนรู้
ศิลปะ( ทัศนศิลป์+ดนตรี+นาฏศิลป์)
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานพื้นฐานอาชีพ

(หนังสือจะแจ้งเป็นทางการอีกครั้ง)
 

 
ข้อมูลติดต่อ Admin งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
วันจันทร์ ที่ 05 กันยายน 2559 เวลา 12:12 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 145
จำนวนทีม 1,400
จำนวนนักเรียน 3,110
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,982
จำนวนกรรมการ 812
ครู+นักเรียน 5,092
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,904
ประกาศผลแล้ว 191/251 (76.10%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 1
สัปดาห์ที่แล้ว 12
เดือนนี้ 5
เดือนที่แล้ว 58
ปีนี้ 63
ทั้งหมด 159,645