เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
26 ก.ย. 2559
27 ก.ย. 2559
18 พ.ย. 2559
19 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  enlightenedแจ้งเพื่อทราบ ! เขตพื้นที่ได้โอนข้อมูลโรงเรียนตัวแทนไประดับภาคเรียบร้อยแล้ว ในช่วงระหว่างวันที่ 20 - 25 พฤศจิกายน  2559 นี้ ขอให้โรงเรียนตัวแทนได้ตรวจสอบรายชื่อ นร. และครู พร้อมแนบไฟล์ภาพ ได้ที่เว็บไซต์ http://north66.sillapa.net หากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ขอให้ดำเนินการตามระเบียบการเปลี่ยนตัว  
  smileyแจ้งโรงเรียนบ้านทุ่งแค บ้านคลองสำโรง และบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ติดต่อรับเสื้อโปโลงานศิลปฯที่สั่งซื้อได้ที่ห้องงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ 1 ค่ะ  
  smiley ทบทวน ►โรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนไประดับภาค และที่กำลังจะคัดเลือก  เขตจะดำเนินการโอนข้อมูลตัวแทนไประดับภาควันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ดังนั้นในช่วงก่อนการแข่งขัน ขอให้ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไขให้ถูกต้อง ที่เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  และดำเนินการตามที่ระดับภาคแจ้ง ที่เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค จังหวัดลำปาง http://north66.sillapa.net/  ดังนี้
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 20 พ.ย. 2559
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค > 20-25 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 26-30 พ.ย. 2559
 พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค > 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดลำปาง > 14-16 ธ.ค. 2559
 
  mail แก้ไขการแข่งขันหุนยนต์ทุกรายการ จัดแข่งขันวันที่  18  พฤศจิกายน  2559  ณ โรงเรียนบ้านท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์  
  ►สูจิบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 รอบ 2 คลิกที่นี่  
 
กำหนดการลงทะเบียนแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ รอบ 2
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
►รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ แนบไฟล์ภาพนักเรียน/ครู
►ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข
27 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2559
►สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 7 พฤศจิกายน 2559
►พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับเขต 7 พฤศจิกายน 2559
►จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
►โอนข้อมูลสู่ระดับภาค
19 พฤศจิกายน 2559
 
►ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
►พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 21 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
 
  ►ขณะนี้ได้เปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนแล้ว ขอให้แต่ละโรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลและแนบไฟล์ภาพให้ครบถ้วน ส่วนกำหนดการแข่งขันกำลังดำเนินการจะแจ้งให้ทราบต่อไป  
  mailสูจิบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คลิกที่นี่  
  enlightenedรายชื่อผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมที่แข่งขัน คลิกที่นี่  
  enlightenedเปลี่ยนสถานที่แข่งขัน นักบินน้อย ไปแข่งขันที่หอประชุมโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู  26 กันยายน 2559 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป หนังสือแจ้ง  
  ผังสถานโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ และโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์  
 
ลำดับการการแสดงสาระดนตรีและนาฏศิลป์ ทุกกิจกรรม/รายการ ของกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่  26 – 27  กันยายน  2559
ณ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
ที่ กลุ่มโรงเรียน ลำดับที่การแสดง
1 บ้านโคกดงมูลเหล็ก 1
2 ท่าข้าม 2
3 ดงขุย 3
4 เอกชน 4
5 ในเมือง 5
6 วังชมภู 6
7 ห้วยใหญ่ 7
8 ลาดแค 8
9 เพชรชนแดน 9
10 เพชรวังโป่ง 10
11 บ้านโตกนายมชอนไพร 11
12 ท่าพลนางั่ว 12
13 เอราวัณตาดหมอก 13
14 ห้วยสะแก-ระวิง 14
15 ท้ายดงวังหิน 15
 
 
  แจ้งรายการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ชั้น ป.4-6 และ ม.1-3  แข่งขันวันที่ 26 กันยายน 2559 ค่ะ  
  NEW ....ประกาศ   แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขันคอมพิวเตอร์  4 รายการเป็นแข่งขันวันที่ 27 กันยายน 2559 (ตามตารางการแข่งขันคอมพิวเติอร์)
 แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับโรงเรียนที่นำนักเรียนมาแข่งขันคอมพิวเตอร์ ทางสถานที่จัดเตรียมห้องคอมและเครื่องคอมไว้ให้
1. คอมพิวเตอร์ที่ใช้ -  เป็นระบบปฏิบัติการ window 7  / ไม่มีช่อง CDROM ดังนั้นการบันทึกโปรแกรมมาลงให้ใช้ Flash drive หรือ Extelnal drive ในการบันทึกโปรแกรม
2. ให้นำอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ มาเอง เช่น ไมโครโฟน หรือ ชุดหูฟัง
3. อ่านและปฏิบัติตามเกณฑ์การแข่งขันทุกประการ
4. ไม่อนุญาติครูผู้ฝึกสอนเข้าห้องแข่งขัน
 
 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  
----------------------------------- ระดับเขตพื้นที่ ---------------------------------
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 5 - 10 ก.ย. 2559
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => ภายใน 11 ก.ย. 2559
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 11 ก.ย. 2559
พิมบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา => 16 ก.ย. 2559
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 26-27 ก.ย. 2559
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป
---------------------------------- ระดับภาคเหนือ-----------------------------------
 โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค > 1-15 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 16 พ.ย. 2559
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค > 17-24 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 25-30 พ.ย. 2559
 พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค > 1 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดลำปาง > 14-16 ธ.ค. 2559
------------------------------------- ระดับชาติ -------------------------------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 166
จำนวนทีม 1,442
จำนวนนักเรียน 3,168
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,053
จำนวนกรรมการ 834
ครู+นักเรียน 5,221
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,055
ประกาศผลแล้ว 226/254 (88.98%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 2
เมื่อวาน 5
สัปดาห์นี้ 7
สัปดาห์ที่แล้ว 34
เดือนนี้ 32
เดือนที่แล้ว 84
ปีนี้ 116
ทั้งหมด 176,080