เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
4 พ.ย. 2559
5 พ.ย. 2559
19 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  เชิญคณะกรรมการตัดสินฯ ประชุมวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1 หนังสือเชิญประชุม

การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา.พิ 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เฉพาะรายการที่ไม่ได้จัดการแข่งขัน กำหนดจัดการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ที่ สพป.พิษณุโลก เขต 1 โรงเรียนจ่าการบุญ และโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) คลิกรายละเอียด

ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันในระดับภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ได้ติดตามความเคลื่อนไหวทางเว็บไซต์หลัก http://www.north66.sillapa.net/ และเว็บไซต์การแข่งขันของกลุ่ม สพป. http://north66.sillapa.net/sp-center/ อย่างต่อเนื่องเพราะมีการแจ้งข่าวสารที่เป็นทางการตลอดเวลา 

ขอให้ทุกโรงเรียนได้ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน นักเรียน และครูอีกครั้ง ก่อนโอนข้อมูลไปแข่งขันในระดับภาค หากไม่ถูกต้องให้ทำหนังสือแจ้งโดยด่วย ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
คำสั่งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับแก้ไข) 
ขอเชิญคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมขวัญมณฑล และห้องประชุมฟ้ามณฑล สพป.พล.1 ห้องประชุม
ข้อตกลงของคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ที่ทุกโรงเรียนต้องปฏิบัติ คลิรายละเอียด
ขอเรียนเชิญ ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต/ผอ.กลุ่ม/ประธานกลุ่มโรงเรียน/ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าภาพสถานที่จัดการแข่งขัน/ศึกษานิเทศก์/นักวิชาการศึกษาทุกท่าน ประชุมในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องมิ่งมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1 เพิ่อพิจารณาการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
กลุ่มโรงเรียนส่งรายชือคณะกรรมการตัดสินของแต่ละกลุ่มโรงเรียน => ภายใน    20 ต.ค.  2559
 
 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  
----------------------------------- ระดับกลุ่มโรงเรียน -----------------------------
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับโรงเรียน => 1 – 10 ต.ค. 2559
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => ภายใน 11 ต.ค.  2559
กลุ่มดำเนินการจัดการแข่งขัน และลงทะเบียนนักเรียนที่เป็นตัวแทนของแต่ละ         กลุ่มโรงเรียน => 20-25 ต.ค. 2559
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับกลุ่มโรงเรียน => หลังจบการแข่งขัน
กลุ่มโรงเรียนส่งรายชื่อคณะกรรมการตัดสินของแต่ละกลุ่มโรงเรียน => ภายใน    20 ต.ค.  2559
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  
----------------------------------- ระดับเขตพื้นที่ ---------------------------------
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 20 – 25 ต.ค. 2559
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => ภายใน 26 ต.ค.  2559
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 25 ต.ค.2559
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 4-5 พ.ย. 2559
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 10 พ.ย. 2559 เป็นต้นไป
---------------------------------- ระดับภาคเหนือ------------------ -----------------
 โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค > 1-20 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 20 พ.ย. 2559
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค > 20-25 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 26-30 พ.ย. 2559
 พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค > 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดลำปาง > 14-16 ธ.ค. 2559
------------------------------------- ระดับชาติ ------------------ -------------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560
 
  การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน ระดับภาคเหนือ(ลำปาง)
  • การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่าง
การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน  ระดับภาคเหนือ(ลำปาง)
  • การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับภาค ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศดังนี้
             1) การแข่งขันประเภทเดี่ยว หรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้ 
             2) การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
                 (1) ทีม 2 – 3 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 1 คน
                 (2) ทีม 4 – 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
                 (3) ทีม 7 – 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
                 (4) ทีม 11 – 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
                 (5) ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน
  • โดย โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว (หนังสือ 1 ฉบับต่อ 1 กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdf เท่านั้น วิธีการปฏิบัติตามคู่มือด้านล่าง และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน 
ระยะเวลาการดำเนินงานการแก้ไข/เปลี่ยนตัว
  • 20-25 พ.ย. 2559 โรงเรียนเปลี่ยนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว (หนังสือ 1 ฉบับต่อ 1 กิจกรรม) ลงในระบบ เป็นไฟล์ PDF และนำเอกสารตัวจริงมายื่นลงทะเบียนในวันแข่งขัน
  • วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2559 ADMIN ระดับภาคจะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และประกาศให้โรงเรียนอัพโหลดรูปภาพติดบัตรของผู้เข้าแข่งขันทุกคน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
- แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
- คู่มือการแก้ไขชื่อของนักเรียน/ครูผู้สอน
- คู่มือการเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้สอน
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 146
จำนวนทีม 1,164
จำนวนนักเรียน 2,637
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,628
จำนวนกรรมการ 640
ครู+นักเรียน 4,265
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,905
ประกาศผลแล้ว 212/254 (83.46%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 0
สัปดาห์ที่แล้ว 2
เดือนนี้ 0
เดือนที่แล้ว 20
ปีนี้ 20
ทั้งหมด 126,125