เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

 

บันทึกแก้ไขชื่อ - สกุล ที่ไม่ถูกต้อง

บันทึกเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน

บันทึกเปลี่ยนครูผู้ฝึกสอน

 
 

ผู้ประสานงาน

ปฐมวัย

ศน.กฤติยา 08 6929 1092 ศน.พิทยา 08 9907 2262

สังคม

ศน.ปิติ 09 3135 5583

คณิตศาสตร์

ศน.ยุคลธร 09 1026 4750

วิทยาศาสตร์

ศน.สมพร 08 3215 8288

ภาษาต่างประเทศ

ศน.ภัทราวรรณ 08 4818 1559

ศิลปะ(ทัศนศิลป์)

ศน.กฤติยา 08 6929 1092

ศิลปะ(ดนตรี/นาฏศิลป์)

ศน.สมโภชน์ 08 1041 3632

ศน.ปตินันท์  08 1785 8909 ศน.วิจารณ์  08 9562 5268

การงานอาชีพฯ

ศน.นิตยา 08 9708 4240

คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์

ผอ.ธวัช 08 1533 7704       ศน.อรพินท์ 09 5343 8844

กิจกรรมพัฒนาผุ้เรียน

ศน.พิเชฎฐ์ 08 6170 7065

การเรียนร่วม

ศน.ธนพรรณ 08 9799 8682

ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์

ศน.อรพินท์ 09 5343 8844

 
  Power point ประชุมคณะกรรมการลงทะเบียนระดับกลุ่มโรงเรียน   
  รายชื่อคณะกรรมการดูแลการลงทะเบียนระดับกลุ่มโรงเรียน  

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
10 พ.ย. 2559
11 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  laughขณะนี้ ผู้ดูแลระบบได้ดำเนินการเปิดระบบให้พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน และคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่สามารถแก้ไขได้อีก และจะดำเนินการโอนข้อมูลไปยังระดับภาค ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทน ดำเนินการตามปฏิทินระดับภาคเหนือต่อไปheart  
  heartแจ้งโรงเรียนตรวจสอบแก้ไข ชื่อ สกุล ให้เสร็จสิ้นภายใน 16.30 น.ของวันจันทร์ที่ 14 พ.ย.2559 หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ทางผู้ดูแลระบบจะไม่ดำเนินการแก้ไขให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (14/11/2559)  
  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 แจ้งโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ในรายการจัดสวนถาดแบบแห้ง และการจัดสวนถาดแบบชี้น เข้าร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในวันที่ 4 ธันวาคม 2559  (นางสาวนิตยา  บุญปู่ 089-7084240 ผู้ประสานงาน)  
  หลังจากประกาศผลการแข่งขันเสร็จสิ้นแต่ละรายการแล้ว ให้โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ สกุล นักเรียนและครูผู้ฝึกสอนอีกครั้ง ก่อนที่เขตฯ จะเปิดระบบให้พิมพ์เกียรติบัตร แจ้งที่ Line ศน.อรพินท์ id : aeaurapin  โดยแจ้ง รายละเอียดให้ชัดเจนค่ะ  
  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ฉบับแก้ไข 9/11/2559 1.คณะกรรมการดำเนินการ/  2.คณะกรรมการประจำสาระฯและคณะกรรมการตัดสินฯ  
  ขอแจ้งสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1.การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6/ม.1-ม.3    
 สถานที่   ที่จอดรถ สพป.พิจิตร เขต 1 บริเวณใต้ต้นจามจุรี
2.การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6/ม.1-ม.3    
 สถานที่   ที่จอดรถ สพป.พิจิตร เขต 1 หลังอาคารห้องประชุมชาลวัน
3.การแข่งขันพานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6/ม.1-ม.3    
 สถานที่   อาคารอเนกประสงค์ สกสค.
 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3    
 สถานที่   อาคารอเนกประสงค์ สกสค.
4.การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6/ม.1-ม.3    
 สถานที่   ที่จอดรถ สพป.พิจิตร เขต 1 บริเวณใต้ต้นจามจุรี
5.การแข่งขันสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6   
 สถานที่   ที่จอดรถ สพป.พิจิตร เขต 1 หลังอาคารบริหารงานบุคคล
การแข่งขันการแข่งขันสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3    
 สถานที่   ที่จอดรถ สพป.พิจิตร เขต 1 หลังอาคารบริหารงานบุคคล
6.การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6/ม.1-ม.3    
 สถานที่   ที่จอดรถ สพป.พิจิตร เขต 1 หลังอาคารห้องประชุมชาลวัน
7.การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6/ม.1-ม.3    
 สถานที่   ที่จอดรถ สพป.พิจิตร เขต 1 หลังอาคารห้องประชุมชาลวัน
8.การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6/ม.1-ม.3    
 สถานที่   ที่จอดรถ สพป.พิจิตร เขต 1 หลังอาคารห้องประชุมชาลวัน
9.การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6/ม.1-ม.3    
 สถานที่   ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
 
 
 
  ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) บางรายการ
1.การแข่งขันพานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 หน้าระเบียงห้องประชุมชาลวัน   เป็น อาคารเอนกประสงค์ สกสค.
2.การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 หน้าระเบียงห้องประชุมชาลวัน เป็น อาคารเอนกประสงค์ สกสค.
3. การแข่งขันโครงงานอาชีพป.4-ป.6/ ม.1-ม.3  หน้าระเบียงห้องประชุมชาลวัน เป็น ที่จอดรถใต้ร่มจามจุรี
4.การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6/ ม.1-ม.3   หน้าระเบียงห้องประชุมชาลวัน เป็น ที่จอดรถใต้ร่มจามจุรี
5.การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3  หน้าระเบียงห้องประชุมชาลวัน เป็น ที่จอดรถด้านทิศตะวันตก

 
 
  แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (8/11/2559) 
10 พ.ย.2559
09.00-12.00 น.การผูกเงื่อน ป.1-3 รร.บ้านเมืองเก่า
13.00-16.00 น.การจัดการค่ายพักแรม ม.1-3 รร.บ้านเมืองเก่า
09.00-16.00 น. หนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 ห้องสมุด รร.เทศบาลบ้านปากทาง
09.00-12.00 น.ยุวบรรณารักษ์ ป.4-6 ห้องสมุด รร.เทศบาลบ้านปากทาง
11 พ.ย.2559 
09.00-12.00 น.การใช้เข็มทิศ ป.4-6 รร.บ้านเมืองเก่า
09.00-16.00 น.หนังสือเล่มเล็ก ม.1-3 ห้องสมุด รร.เทศบาลบ้านปากทาง
09.00-12.00 น.ยุวบรรณารักษ์ ม.1-3 ห้องสมุด รร.เทศบาลบ้านปากทาง
 
  การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.สถานที่แข่งขัน โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม (อาคารเอนกประสงค์) (8/11/2559)  
  รายการแข่งขัน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ ทุกรายการ ให้รายงานตัวก่อนเข้าแข่งขัน 1 ชั่วโมง (8/11/2559) (ก่อนตารางแข่งขัน 1 ชั่วโมง)  
  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ฉบับแก้ไข (7/11/2559)  1.คณะกรรมการดำเนินงานฯ  2.คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระและกรรมการตัดสินฯ  
  แจ้งกรรมการตัดสินเกี่ยวกับการแข่งขันฯ (7/11/2559) ซักซ้อมแนวปฏิบัติเพื่อความเข้าใจในการตัดสิน  
  ขอแจ้งการเปลียนแปลงสนามแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 3 รายการ ดังนี้
1. การแข่งขันการผูกเงื่อนเดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3                     จากค่ายลูกเสือศรีสรรเพ็ชร เป็น โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
2. การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6  จากค่ายลูกเสือศรีสรรเพ็ชร เป็น โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
3. การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3                                           จากค่ายลูกเสือศรีสรรเพ็ชร เป็น โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
 
   หากพบรายชื่อกรรมการฯ ไม่ถูกต้อง กรุณาโทรแจ้ง ศน.อรพินท์ 095 343 8844 ด่วน เนื่องจากมีผลต่อการจัดพิมพ์เกียรติบัตร   
  heart ด่วน หนังสือเชิญประชุม (6/11/2559)heart 1. หนังสือนำส่ง และตารางการประชุม  2.ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ 3.ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประจำกลุ่มสาระและกรรมการตัดสินฯ  
  ►การพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและครูผู้สอน (4/11/2559)  
โรงเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและครูผู้สอนได้ในวันที่ 8 พ.ย.2559 เพื่อความถูกต้องของวันเวลาและสถานที่ของการแข่งขัน หากต้องการที่จะโหลดบัตรมาเพื่อ save ไว้ก่อน สามารถทำได้ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย.2559 แต่ก่อนทำการพิมพ์นั้นให้ตรวจดูความถูกต้องแน่นอนอีกครั้ง เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลง สถานที่ และวันเวลาแข่งขัน 
 
  รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการลงทะเบียนระดับกลุ่มโรงเรียน (3/11/2559)    
  ขณะนี้เขตพื้นที่ฯ กำลังดำเนินการกรอกรายชื่อคณะกรรมการ หากพบไม่ถูกต้องให้โทรแจ้ง ศน.ประจำสาระ และรายชื่ออย่างเป็นทางการจะประกาศให้ทราบภายในวันที่ 6 พ.ย.2559 (2/11/2559)  
  ชี้แจงกรณีการอัพภาพนักเรียน เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (1/11/2559)
ด้วยในปีนี้ ทางผู้ดูแลระบบไม่ให้ รร.ดำเนินการแก้ไขข้อมูลนักเรียนตัวแทนเขตเข้าแข่งขัน ก่อนส่งข้อมูลไประดับภาค และเน้นเรื่องการอัพภาพถ่ายนักเรียนในระบบให้มีตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่ จึงให้ รร.ดำเนินการดังนี้
กรณีที่ 1 ให้ รร.ส่งภาพถ่ายนักเรียนให้กับ จนท.ตัวแทนกลุ่มที่มาเพื่อมาอัพให้ในวันที่ 3 พ.ย.  
กรณีที่ 2 วันที่ 3 พ.ย. จนท.กรอกรายชื่อทั้งหมดแล้ว ให้ รร.ตรวจสอบความถูกต้อง และเขตจะเปิดระบบให้ รร.อัพภาพนักเรียนขึ้นภายในวันที่ 4 พ.ย. โดยใช้รหัสโรงเรียนตนเองที่ให้ไปกับ จนท.และให้ดำเนินการให้เสร็จภายใน 16.30 น.ของวันที่ 4 พ.ย.59
วันที่ 5-6 ทางเขตพื้นที่จะดำเนินการพิมพ์เอกสารทั้งหมดสำหรับการประชุมในวันที่ 8 พ.ย.2559 ค่ะ
 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จะดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งมีรายการการแข่งขันบางรายการที่ให้นักเรียนแสดงออกเป็นไปในรูปแบบของการรื่นเริง ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต จึงงดกิจกรรมการแข่งขันที่แสดงออกในรูปแบบของการรื่นเริง ดังนี้
          1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
             1.1  เพลงคุณธรรมทุกระดับชั้น
             1.2  ละครคุณธรรม
             1.3  ละครประวัติศาสตร์
          2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กิจกรรมแอโรบิกทุกระดับชั้น
          3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
              3.1  กิจกรรมในสาระดนตรีทุกกิจกรรม ทุกระดับชั้น
              3.2  กิจกรรมในสาระนาฏศิลป์ทุกกิจกรรม ทุกระดับชั้น
         4. ศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
            4.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
                4.1.1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งทุกระดับ ทุกประเภทความพิการ
                4.1.2 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ระดับชั้น ป.1-6
               กิจกรรมการแข่งขันอื่นๆ จัดให้มีการแข่งขันตามปกติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จะแจ้งรายละเอียดกำหนดการแข่งขัน และสถานที่การแข่งขันให้ทราบต่อไป
 
  ขอแจ้งหัวข้อการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย
1. รายการที่ 1 การปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้นปฐมวัย

   1.1 ธรรมชาติสวยงาม
   1.2 ชุมชนของเรา
   1.3 เศรษฐกิจพอเพียง
2. รายการที่ 2 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ
   2.1 ธรรมชาติสวยงาม
   2.2 ชุมชนของเรา
   2.3 เศรษฐกิจพอเพียง
 
 

การแก้ไข ชื่อ สกุล และเปลี่ยนตัว (11/10/2559)

โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อภายในวันที่ 3-4 พ.ย.2559 หากต้องการแก้ไขให้ประสานกับผู้รับผิดชอบระดับกลุ่มโรงเรียน รายชื่อผู้ลงทะเบียนระดับกลุ่มโรงเรียน คลิกที่นี่

เขตพื้นที่จะปิดระบบการแก้ไขชื่อ สกุล ผู้เข้ารับการแข่งขัน/ครูผู้ฝึกสอน ในวันที่ 4 พ.ย.2559  

หลังจากเขตพื้นที่ทำการปิดระบบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้อีก หากโรงเรียนต้องการเปลี่ยนตัว แก้ไขชื่อ สกุล ให้ทำบันทึกจากผู้บริหารโรงเรียนนำไปมอบให้กับคณะกรรมการตัดสินในวันเข้าแข่งขัน โดยหลักเกณฑ์ให้ยึดตามประกาศของ สพฐ. www.sillapa.net

บันทึกแก้ไขชื่อ สกุล ผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่

บันทึกการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน คลิกที่นี่

บันทึกการเปลี่ยนแปลงครูผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่

 
 

ประชุมผู้ดูแลระบบ/และดำเนินการจัดการลงทะเบียน(11/10/2559)

ประชุมผู้ดูแลระบบ/และดำเนินการจัดการลงทะเบียนตัวแทนของกลุ่มโรงเรียน กลุ่มละ 2 คน วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น.ณ ห้องประชุมชาลวัน...ให้นำผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และไฟล์รูปภาพนักเรียนตัวแทนเข้าแข่งข้นมาด้วยค่ะ..(นำผลการแข่งขัน จำนวน  1 ชุด ส่งเขตพื้นที่สำหรับเป็นหลักฐานในการลงทะเบียน)

 
 

สถานที่การแข่งขัน(11/10/2559 อัพเดท 1/11/2559)

1.โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ ภาษาต่างประเทศ

2.โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านปากทาง ปฐมวัย สังคมฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(หนังสือเล่มเล็ก,สภานักเรียน,เพื่อนที่ปรึกษา) ศิลปะ (ทัศนศิลป์) สุขศึกษา (ตอบปัญหา)

3.โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

4.โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ กิจกรรมเรียนร่วม

5.สพป.พิจิตร เขต 1 การงานอาชีพฯ

5.ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

6.สนามฟุตซอล สนามกีฬากลางจังหวัด เครื่องร่อน

 
  heartประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน วันที่ 8 พ.ย.2559heart  
 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  
----------------------------------- ระดับเขตพื้นที่ ----------------------------------
กลุ่มโรงเรียนสังกัด สพป./เทศบาล/เอกชน จัดแข่งขันคัดเลือกตัวแทน =>บัดนี้ - 2 พ.ย. 2559
 ผู้ดูแลระดับกลุ่มโรงเรียน/ตัวแทนเทศบาล/ตัวแทนเอกชน ลงทะเบียนนักเรียน/ครู =>  3 พ.ย. 2559
โรงเรียนตัวแทนกลุ่ม ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข =>  4 พ.ย. 2559
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 10-11 พ.ย. 2559
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่15 พ.ย. 2559 เป็นต้นไป
---------------------------------- ระดับภาคเหนือ-----------------------------------
 โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค > 1-15 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 16 พ.ย. 2559
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค > 17-24 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 25-30 พ.ย. 2559
 พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค > 1 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดลำปาง > 14-16 ธ.ค. 2559
------------------------------------- ระดับชาติ -------------------------------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 171
จำนวนทีม 1,118
จำนวนนักเรียน 2,323
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,633
จำนวนกรรมการ 737
ครู+นักเรียน 3,956
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,693
ประกาศผลแล้ว 149/149 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 0
สัปดาห์ที่แล้ว 7
เดือนนี้ 6
เดือนที่แล้ว 58
ปีนี้ 64
ทั้งหมด 152,585