เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
5 ต.ค. 2559
6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพและการแปรรูปอาหาร ให้ส่งรูปเล่มและ CD ในวันแข่งขันตามเกณฑ์ที่กำหนด  
 
20-25 พ.ย. 2559 โรงเรียนเปลี่ยนตัว (User และ Password ของโรงเรียน) โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว (หนังสือ 1 ฉบับต่อ 1 กิจกรรม) ลงในระบบนี้ เป็นไฟล์ PDF และนำเอกสารตัวจริงมายื่นลงทะเบียนในวันแข่งขัน ตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียน http://north66.sillapa.net/sp-center/?name=report&file=area_select (ไม่ได้แนบไฟล์ไม่มีการพิจารณา)  
 
   
 
  การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน
 • การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่าง
การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน
 • การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับภาค ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศดังนี้
             1) การแข่งขันประเภทเดี่ยว หรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้ 
             2) การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
                 (1) ทีม 2 – 3 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 1 คน
                 (2) ทีม 4 – 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
                 (3) ทีม 7 – 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
                 (4) ทีม 11 – 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
                 (5) ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน
 • โดย โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว (หนังสือ 1 ฉบับต่อ 1 กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdf เท่านั้น วิธีการปฏิบัติตามคู่มือด้านล่าง และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน 
ระยะเวลาการดำเนินงานการแก้ไข/เปลี่ยนตัว
 • ระยะที่ 1 วันที่ 1-19 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนดำเนินการแก้ไข/เปลี่ยนตัว โดย ADMIN ระดับเขตพื้นที่ (ที่โรงเรียนสังกัด) จะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงให้แล้วเสร็จก่อนทำการโอนข้อมูล(โอนข้อมูลภายใน 20 พ.ย. 59 เวลา 24.00 น.)
 • 20-25 พ.ย. 2559 โรงเรียนเปลี่ยนตัว (User และ Password ของโรงเรียน) โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว (หนังสือ 1 ฉบับต่อ 1 กิจกรรม) ลงในระบบ เป็นไฟล์ PDF และนำเอกสารตัวจริงมายื่นลงทะเบียนในวันแข่งขัน
 • ระยะที่ 2 วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2559 ADMIN ระดับภาคจะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และประกาศให้โรงเรียนอัพโหลดรูปภาพติดบัตรของผู้เข้าแข่งขันทุกคน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
- แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
- คู่มือการแก้ไขชื่อของนักเรียน/ครูผู้สอน
- คู่มือการเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้สอน
 
 
  รายการแข่งขันเพลงคุณธรรม ในระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส ไม่ให้ใช้เพลงที่แต่งเอง ให้ยึดตามเกณฑ์ของ สพฐ. โดยเพลงที่ใช้แข่งขันต้องเป็นเพลงไทยสากล ไทยลูกทุ่ง ที่เผยแพร่โดยทั่วไปเป็นที่รู้จักกันโดยกว้างขวาง มีข้อส่งสัยติดต่อ ศน.อัญชลี โทกุล โทรศัพท์ 097-918-7195  
   
    ประกาศ กำหนดการส่งเอกสารโครงงาน/ชิ้นงาน
 
  ประกาศ : การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) 
ขอให้ทุกเขตปฏิบัติตาม คำชี้แจง การประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปี การศึกษา 2559 การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม)  โดยขอให้เตรียมความพร้อม ด้านอกสาร/หลักฐาน ยืนยัน ความพิการ ในการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจะต้องเตรียมเอกสาร/หลักฐาน ยืนยัน ความพิการ นำมาแสดงต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันใน ระดับภูมิภำค ในวันเข้าแข่งขันด้วย  และทุกด้านให้ยึดแนวปฏิบัติตาม ตามคำชี้แจงนี้   http://www.sillapa.net/home/wp-content/uploads/2016/08/special.pdf
 
  ประกาศ
- โปรดตรวจสอบรายละเอียด กำหนดการ สถานที่แข่งขัน ณ จ.ลำปาง ที่  http://north66.sillapa.net/sp-center/
ตารางการแข่งขันการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนร่วม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง https://drive.google.com/open…
ตารางกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2559  http://goo.gl/JeLj5g
- รายการ กิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง เป็นไปตามกำหนดการเดิมและกิจกรรมรายการต่างๆ เหมือนเดิม ศึกษาข้อมูลต่างๆได้ที่เว็บไซต์การแข่งขันในระดับภาคเหนือที่ http://www.north66.sillapa.net/
 
  ข่าวสารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
- ร่างสถานที่แข่งขัน ณ จ.ลำปาง ที่  http://north66.sillapa.net/sp-center/
‹- โหลดคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสินระดับเขตพื้นที่ โหลดที่นี่ คลฺิ๊กเลย
- กำหนดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 5-7 ตุลาคม 2559
เชิญ ตัวแทนผู้รับผิดชอบข้อมูลการแข่งขันระดับศูนย์
ประชุม วันที่ 23 กันยายน 2559
- สำหรับกรรมการตัดสินระดับเขต ให้สมัครลงทะเบียนผ่านศูนย์เครือข่ายฯโดยให้ตัวแทนกรอกข้อมูลผ่านระบบ โดยมี ศน.ประจำกลุ่มสาระเป็นผู้กลั่นกรองรายชื่ออีกครั้ง ก่อนวันที่29ก.ย.59นี้ โหลดใบสมัครกรรมการ  
-รายละเอียด/แผนผังการจัดการแข่งขัน=คลิ๊กเลย
 
  กำหนดการส่ง  “โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์” 

1. ส่งภายในวันที่  15 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน  2559
2. จำนวน  3  เล่ม
3. * ระดับประถมศึกษา  ส่งทางไปรษณีย์ ถึง  
นายวรเดช  ศรีเดช  
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)  
เลขที่ 2 ถนนจามเทวี  
ตำบลเวียงเหนือ  
อำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์ 52000
เบอร์โทรติดต่อ 
นายวรเดช  ศรีเดช ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ผู้ช่วยเลขานุการ โทร. 081-1621536
 
  กำหนดการส่ง  “โครงงาน คณิตศาสตร์” 

1. ส่งภายในวันที่  7 พฤศจิกายน – 22 พฤศจิกายน  2559
2. จำนวน  6  เล่ม
3. * ระดับประถมศึกษา  ส่งทางไปรษณีย์ ถึง  
นางแคทรียา  หลักมั่น  
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)  
เลขที่ 2 ถนนจามเทวี  
ตำบลเวียงเหนือ  
อำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์ 52000
เบอร์โทรติดต่อ 
นางแคทรียา หลักหมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เลขานุการ โทร. 087-1925588
นางทองอ่อน คณิตปัญญาเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ผู้ช่วยเลขานุการ โทร. 081-9986818
4. * ระดับมัธยมศึกษา (ร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษา)  ส่งทางไปรษณีย์ ถึง 
นางสาวนิตยา ชัยวงษ์  โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 
191 หมู่ 6 ถนนสายท่าล้อ – ห้วยเป้ง (กิโลเมตรที่ 23-24)
ตำบลบ้านค่า 
อำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100
เบอร์โทรติดต่อ 
นางสาวนิตยา ชัยวงษ์  ครูโรงเรียนทุ่งฝางวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการ 
โทร. 087-1746548 อีเมล์ [email protected]

*** หมายเหตุ : การนำเสนอ"โครงงาน คณิตศาสตร์”    

***  ให้ผู้เข้าแข่งขันนำเสนอปากเปล่า  ห้ามใช้ไมโครโฟนในการนำเสนอ ***

 
 
  ติดต่อผู้ประสานงานระดับภาคเหนือ
ปฐมวัย
 • นายประยูร  เรียนปิงวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประธาน โทร. 084-3668425
 • นางเขมจิรา  เศวตรัตนเสถียร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 085-6947799
 • นางแคทรียา หลักมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เลขานุการ โทร. 087-1925588
 • นางสาวชลันดา นิลสนธิ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ผู้ช่วยเลขาฯ โทร. 084-4811058
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
 • นายสมบัติ  วันใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะคา ประธาน โทร. 081-9502959
 • นางผ่องศรี  ง้าวกาเขียว นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 2 ผู้ประสานงาน โทร. 087-1821895
 • นางสาวทัศนาวรรณ  ชลพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะคา เลขานุการ โทร. 086-1850871
ศิลปะ-ดนตรี
 • นายมานะ  ใจบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวงเหนือ ประธาน โทร. 089-9558130
 • นายศักดิ์  แสงบุญเรือง ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านสันทราย รองประธาน โทร. 087-1791439
 • ดร.วัชรี  เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 086-0231675
 • นางขนิษฐา  บริสุทธิ์ศรี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เลขานุการ โทร. 098-7476476
 • นายกำธร  สงวนพฤกษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ผู้ช่วยเลขาฯ โทร.086-1824579
ศิลปะ-นาฏศิลป์
 • นายสมพร  นาคพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ประธาน โทร. 081-8830046
 • ดร.สมดี ศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 081-1798954
 •  นางอัญชลี  โตเดช ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก  เลขานุการ โทร. 081-5959733
สังคมศึกษา
 • นายทวีศักดิ์  สายมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ ประธาน โทร. 083-3188428,086-9130290
 • นางสาวอัญชลี  โทกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 097-9187195
 • นางพรปวีณ์  ไชยณรงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ เลขานุการ โทร. 081-8842340
วิทยาศาสตร์
 • นายเดชวิทย์  หล้าปาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ประธาน โทร. 081-0295601
 • นายเอกฐสิทธิ์  กอบกำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 085-6236902
 • นางจันทร์พิมพ์  หล้าปาวงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา  เลขานุการ โทร. 092-7021577
 • นางเยาวลักษณ์  เกสรเกศรา ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ ผู้ช่วยเลขาฯ 088-2600866
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ สภานักเรียน YC)
 • นายชัยชนะ  สมหวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ประธาน โทร. 084-3786497
 • นางเสาวณีย์ อาจสามารถ นักวิชาการ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 086-4315921
 • นายชาติณรงค์  มณีมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหัววัง  เลขานุการ โทร. 081-8846867
กิจกรรมภาษาไทย และหนังสือเล่มเล็ก
 • นายวินัย  แป้นน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมาะวิทยา ประธาน โทร. 094-6352754
 • นางพวงผกา ทนันไชย ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปางเขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 093-3562784
 • นางอำไพ  ผัดวัง ครูโรงเรียนสบเมาะวิทยา เลขานุการ โทร. 086-1902626
 • นางรัตนา  ขันธพร ครูโรงเรียนพิชัยวิทยา (มิตรภาพ14) ผู้ช่วยเลขาฯ  081-7065099
 • นางเพลิน  สุขรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านแม่กวัก ผู้ช่วยเลขาฯ โทร. 081-0321822
การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
 • นายอานนท์ สายคำฟู ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เชลางรัตน์อนุสรณ์) ประธาน โทร. 081-7961976
 • นายสมเพชร เจริญวัย ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 093-1404453
 • นายวรเดช  ศรีเดช ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง เลขานุการ โทร. 081-1621536
การงานอาชีพ
 • นายสมบัติ  สิริวงค์เครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ประธาน โทร. 093-1370318
 • นางศรีจันทร์  ทรายใจ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 086-1925623
 • นางดาวเรือง  คชพรหม ครูโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา เลขานุการ โทร. 083-8667769
 • นายมนู  คชพรม ครูโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ผู้ช่วยเลขาฯ โทร. 083-4786747
หุ่นยนต์
 • นายบุญเรือง  นันตะกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กิ่วลม 3 ประธาน โทร. 090-1196450
 • นายนพดล  ถาวร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 086-1970374
 • นายวสันต์  แปงจิตต์ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก เลขานุการ โทร. 086-2244825
 • นายอนุพงษ์  หล้านามวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ผู้ช่วยเลขาฯ โทร. 089-4337356
สุขศึกษาและพลศึกษา
 • นายมนตรี เดชแพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง ประธาน โทร. 081-7841036
 • นายนพดล  ถาวร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 086-1970374
 •  นายอนันต์ จำเริญวรทศ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก เลขานุการ โทร. 081-1122393
 •  นางสาวส่องหล้า ภักดีวงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ ผู้ช่วยเลขานุการ โทร. 081-4725609
คณิตศาสตร์
 •  นายประยูร เรียนปิงวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางรัตน์อนุสรณ์) ประธาน โทร. 085-7105929
 •  นางจารุวรรณ สายคำฟู ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 089-7597975
 • นางแคทรียา หลักหมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เลขานุการ โทร. 087-1925588
 • นางทองอ่อน คณิตปัญญาเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ผู้ช่วยเลขานุการ โทร. 081-9986818
 • นางสาวนิตยา ชัยวงษ์ ครู  โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการ โทร. 087-1746548
ภาษาต่างประเทศ
 • นายทวีศักดิ์ สายมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) ประธาน โทร. 083-3188428
 • นายพีรพงศ์ ดวงแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร.081-2880605
 • นางสาวนภัสนันท์ ทิลาวงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) เลขานุการ โทร. 081-3862334
 • นางสาวธนวรรณ พันธ์ทิพย์กุล ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) ผู้ช่วยเลขานุการ โทร. 091-3792221
ติดต่อประสานงานเรียนร่วม (054-217128)
 • นายอดิสร พวงทอง โทร. 081-992-7236
 • นายเจษฎา จักรแก้ว โทร. 089-262-2174
 • นายทองคำ ชุ่มวิจารณ์ โทร. 089-146-2789
 
 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :. 
ประชุมคณะกรรมการตัดสินระดับเขตพื้นที่  3ต.ค.2559
‹แข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา > 5-7 ต.ค. 2559
โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อครูผู้ควบคุมทีม ตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค
    > 8-31 ต.ค.2559
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค >1-20 พ.ย. 2559
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 20 พ.ย. 2559
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค > 21-25 พ.ย. 2559
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 26-30 พ.ย. 2559
พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค > 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดลำปาง > 13-16 ธ.ค. 2559
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ จ.ลำปาง อย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.north66.sillapa.net/
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 188
จำนวนทีม 1,550
จำนวนนักเรียน 3,209
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,176
จำนวนกรรมการ 902
ครู+นักเรียน 5,385
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,287
ประกาศผลแล้ว 190/254 (74.80%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 0
สัปดาห์ที่แล้ว 7
เดือนนี้ 3
เดือนที่แล้ว 36
ปีนี้ 39
ทั้งหมด 156,730