เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
15 พ.ย. 2559
16 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ตรวจสอบรายละเอียดผลการแข่งขันงานศิลปห้ตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือฯ
 http://north66.sillapa.net/…/…/report_all_compet_office.php…

รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ 
http://north66.sillapa.net/…/report_winner_nation_office.ph…

 
 

แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตรวจสอบรายเอียดต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์ http://north66.sillapa.net และ http://north66.sillapa.net/sp-center
เพราะมีการแจ้งข่าวสารการแข่งขันฯ อยู่เสมอ

ขอบคุณค่ะ 

 
  คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรม กอท.คอมพิวเตอร์
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนที่เป็นตัวแทนทุกเขต ขอเปลี่ยนแปลงสเป็คของเครื่องคอมพิวเตอร์ดังนี้
 • CPU Intel core i5
 • Ram 4gb.
 • HDD. 1Tb.
 • Windows7  64bit
 • office 2010
 • ไม่มีโปรแกรมเสริมอื่นๆ หากต้องการใช้โปรแกรมเพิ่มทางผู้เข้าแข่งขันต้องนำใส่่แผ่น cd หรือ dvd นำมาติดตั้งด้วยตนเอง ก่อนเวลาแข่งขันได้ตั้งแต่ 7.00 น.เป็นต้นไป
 • เรียนครูผู้ควบคุมกิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ฯ ให้เข้าจัดบอร์ดเพื่อนำเสนอได้ในวันที่ 15 ธค 59 เวลา 07.00 - 08.30 น. เท่านั้น หากเกินเวลาที่กำหนดจะไม่อนุญาตให้ใช้บอร์ดประกอบการนำเสนอ แต่จะให้นำเสนอปากเปล่าแทน
 • หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้โดยตรงที่ ครูวรเดช  ศรีเดช  โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)  0811621536
 
  ประชาสัมพันธ์ ให้แต่ละโรงเรียน Upload รูปภาพนักเรียน เข้าสู่ระบบ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เพื่อบัตรประจำตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน จะได้ถูกต้องและสมบูรณ์ ในการพิจารณารายงานตัว ในวันแข่งขัน (สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวได้ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป)  
  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี (เพิ่มเติม) 
การแข่งขันวงดนตรีสตริง / วงดนตรีลูกทุ่ง / การแข่งขันขับร้องเพลง

ได้จากเว็บไซต์ http://north66.sillapa.net/sp-center/ 
 
  ประชาสัมพันธ์ ศิลปะ-นาฏศิลป์
 1. แจ้งถึงโรงเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชั้นป.1-ป.6 และชั้นม.1-ม.3(ขยายโอกาส) ของทุกเขต ให้ส่งข้อมูลรายละเอียดการแสดง 3 ชุด ให้คณะกรรมการที่ นางอัญชลี โตเดช โรงเรียนบ้านปงสนุก 10 ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ 2 อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 และนำส่งให้คณะกรรมการในวันแข่งขันอีก 3 ชุด
 2. กิจกรรมนาฏศิลป์ 3 รายการ
 • การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ชั้นป.1-ป.6
 • การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ชั้นป.1-ป.6
 • การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชั้นป.1-ป.6 
           ให้รายงานตัว ดังนี้
 • ช่วงเช้า รายงานตัว ลำดับที่1-25
 • ช่วงบ่าย รายงานตัวลำดับที่26เป็นต้นไป
           ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของแต่ละเขต ตรวจสอบลำดับที่ในแต่ละกิจกรรมด้วยนะคะ
 
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
คลิกที่นี่
 
  20-25 พ.ย. 2559 ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเองหากต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนตัวให้โรงเรียนให้ใช้ (User และ Password ของโรงเรียน) โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว (หนังสือ 1 ฉบับต่อ 1 กิจกรรม) ลงในระบบนี้ เป็นไฟล์ PDFและนำเอกสารตัวจริงมายื่นลงทะเบียนในวันแข่งขัน ตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียน 
http://north66.sillapa.net/sp-center/?name=report&file=area_select 
(ไม่ได้แนบไฟล์ไม่มีการพิจารณา)
 
  การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน
 • การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่าง
การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน
 • การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับภาค ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศดังนี้
             1) การแข่งขันประเภทเดี่ยว หรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้ 
             2) การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
                 (1) ทีม 2 – 3 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 1 คน
                 (2) ทีม 4 – 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
                 (3) ทีม 7 – 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
                 (4) ทีม 11 – 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
                 (5) ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน
 • โดย โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว (หนังสือ 1 ฉบับต่อ 1 กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdf เท่านั้น วิธีการปฏิบัติตามคู่มือด้านล่าง และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน 
ระยะเวลาการดำเนินงานการแก้ไข/เปลี่ยนตัว
 
  New......
รายการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
 ณ จังหวัดลำปาง  
ระหว่าง วันที่ 13 - 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559


http://north66.sillapa.net/sp-center/?name=index&file=time_table_by_date
 
  ประชาสัมพันธ์....

ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัดลำปาง ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดการแข่งขัน วันทีแข่งขัน สถานที่แข่งขัน เอกสารที่ต้องจัดส่งให้คณะกรรมการ(ล่วงหน้า) ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ เพื่อมิให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน ได้ทางเว็บไซต์ http://north66.sillapa.net/sp-center/  

ทั้งนี้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
 
  ****แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559****

ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ระบบงานสารบรรณ  e-office ได้ค่ะ 
 
  แจ้ง++หัวข้อการแข่งขัน (เพิ่มเติม)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1.การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
          บทหลัก
                    (1) แมวเหมียว
                    (2) รักษาป่า
                    (3) วิชาหนาเจ้า
          บทเลือก
                    (1) รักเมืองไทย
                    (2) ความดีความชั่ว
                    (3) สักวา
2.การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
          บทหลัก
                    (1) สยามานุสสติ
                    (2) วิชาเหมือนสินค้า
                    (3) ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม
          บทเลือก
                    (1) ปากเป็นเอก เลขเป็นโทหนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา
                    (2) ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
                    (3) เป็นมนุษย์หรือเป็นคน
3.การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1 - 3
          บทหลัก
                    (1) โคลงโลกนิติ
                    (2) บทเสภา สามัคคีเสวก
                    (3) บทพากย์เอราวัณ
          บทเลือก
                    (1) บุพการี
                    (2) วัฒนธรรม
                    (3) พระสุริโยทัยขาดคอช้าง
 4.การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 และการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1 - 3
          หัวข้อการแข่งขัน
                    (1) คุณธรรม
                    (2) ยาเสพติด
                    (3) สิ่งแวดล้อม
                    (4) ในหลวง
          หมายเหตุ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทุกช่วงชั้น เริ่มแข่งขันตั้งแต่เวลา 09.00น.  เป็นต้นไปทุกรายการ
 
 
  แจ้ง++หัวข้อการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระทัศนศิลป์

 1.รายการแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1 – ป.3 หัวข้อการแข่งขัน
          - ประเพณีลอยกระทง    
2.รายการแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4 – ป.6 หัวข้อการแข่งขัน
          - ตามรอยพ่อหลวง
3.รายการแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1 – 3 หัวข้อการแข่งขัน
          (1) ลอยกระทง          (2) เมืองไทยน่าเที่ยว          (3) รัชกาลที่ 9 ในหลวงในหัวใจปวงไทย
          หมายเหตุ วัสดุอุปกรณ์ ให้ผู้เข้าแข่งขัน เตรียมมาเอง
4.รายการวาดภาพระบายสี หัวข้อการแข่งขัน
          (1) เศรษฐกิจพอเพียง          (2) เมืองไทยน่าเที่ยว          (3) ใต้ร่มพระบารมี
5.รายการเขียนภาพไทยประเพณี หัวข้อการแข่งขัน
          (1) ลอยกระทง          (2) แห่เทียน          (3) วันสงกรานต์
6.รายการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ หัวข้อการแข่งขัน
          (1) ลายไทย หมวด นารี          (2) ลายไทย หมวด กระปี่          (3) ลายไทย หมวด คชะ สัตว์หิมพานต์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

 1.รายการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6และ ม.1-3 หัวข้อการแข่งขัน
          (1) รักษ์โลก          (2) เศรษฐกิจพอเพียง          (3) จังหวัดลำพูน
2.รายการการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีดังนี้
          -ความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1 – 6 และ ม.1 - 3          -­ความบกพร่องทางร่างกาย ป.1 – 6 และ ม.1 - 3
          -ความบกพร่องทางการเรียนรู้  ป.1 – 6 และ ม.1 - 3
          หัวข้อการแข่งขันในทุกประเภทนักเรียนฯ
                    (1) เศรษฐกิจพอเพียง                    (2) แหล่งท่องเที่ยว                    (3) ดอกไม้แสนสวย
3.รายการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
          หัวข้อการแข่งขัน
                    - เศรษฐกิจพอเพียง
          สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา
                    (1) หูฟัง                     (2) ไมด์                     (3) โปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขันเขียน ใส่แผ่นมาเอง
          หมายเหตุ ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันมาก่อนเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม
4.รายกายแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้น ป.1 – ป.3และ
5.รายงการแข่งขันใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ชั้น ป.4 – ป.6
          หัวข้อการแข่งขัน
                    (1) เศรษฐกิจพอเพียง                    (2) ประเพณีลอยกระทง                    (3) ในหลวงรัชกาลที่ 9
            สิ่งที่แต่ละโรงเรียนต้องเตรียมมาในวันแข่งขัน
                    (1) หูฟัง                     (2) ไมโครโฟน                    (3) โปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน
          หมายเหตุ โปรแกรมที่มีอยู่แล้วในเครื่องคอมฯ ที่ใช้แข่งขัน
                    (1) Office-Ms-office 2010                    (2) Adobe flashcs, CS5.5                    (3) Photoshop cse, CS5.5
6.รายการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.3
          หัวข้อการแข่งขัน
                    - ตามรอยพ่อ
          เกณฑ์ การสร้างหน้า Web
                    - ประถม (ป.4-6) 10 หน้า                    - มัธยม (ม.1-3) 15 หน้า
          สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา
                    (1) หูฟัง                    (2) เมาส์(สำรอง)                    (3) แผ่น CD โปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขันฯ                    (4) ดินสอ,ยางลบ

 แก้ไขหัวข้อการแข่งขัน
7.รายการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 
          หัวข้อการแข่งขัน
                    (1) ประเพณีลอยกระทง                    (2) โครงการในพระราชดำริ                    (3) เศรษฐกิจ พอเพียง
          สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา
                    (1) หูฟัง                              (2) ไมด์                         (3) ดินสอ,ยางลบ


8.การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
           หัวข้อการแข่งขัน

                    (1) เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น 1 ชุด                    (2) ชุดรับแขก    1 ชุด
          สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา
                    (1) ดินสอ,ยางลบ
 
  ***แจ้งเปลี่ยนแปลง สถานที่แข่งขัน และเวลาการแข่งขัน***
 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    
รายการ ภาพยนตร์สั้น ทุกช่วงชั้น
          แข่งขันที่  โรงเรียนบ้านท่าหลุก อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
          เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น. ทุกรายการ ทุกระดับชั้น
 
  ตรวจสอบสถานที่แข่งขันฯ แต่ละรายการ/กิจกรรม ได้แล้วนะคะ

 
 
 
NEW!!!! .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  
ณ วันที่ 20 ตุลาคม  2559 
----------------------------------- ระดับเขตพื้นที่ ----------------- -----------------
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => – 25  ต.ค. 2559
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => ภายใน 27 ต.ค. 2559
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 28 ต.ค. 2559
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 15 - 16 พ.ย. 2559
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 20 พ.ย. 2559 เป็นต้นไป
---------------------------------- ระดับภาคเหนือ------------------ -----------------
 โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค > 1-20 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 20 พ.ย. 2559
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค > 20-25 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 26-30 พ.ย. 2559
 พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค > 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดลำปาง > 14-16 ธ.ค. 2559
------------------------------------- ระดับชาติ ------------------ -------------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560
 
  ประชาสัมพันธ์ >>>> ปรับปรุงกำหนดการ >>> NEW!!

ประกาศ!!!  
"แจ้งเลื่อนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปี 2559จากวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2559  เป็นวันที่  15 - 16  พฤศจิกายน 2559
ณ เครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง  และแจ้งปฏิทินกำหนดการ ระดับภาคเหนือ ค่ะ"
 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  
----------------------------------- ระดับเขตพื้นที่ ----------------- -----------------
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => – 25  ต.ค. 2559
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => ภายใน 27 ต.ค. 2559
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 28 ต.ค. 2559
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 4 - 5 พ.ย. 2559
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 10 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป
---------------------------------- ระดับภาคเหนือ------------------ -----------------
 โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค > 1-20 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 20 พ.ย. 2559
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค > 20-25 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 26-30 พ.ย. 2559
 พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค > 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดลำปาง > 14-16 ธ.ค. 2559
------------------------------------- ระดับชาติ ------------------ -------------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560
 
  ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 
(ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2559)
 • 1. ปฐมวัย คลิกที่นี่
 • 2. ภาษาไทย คลิกที่นี่ (แก้ไข ลบบรรทัด ป.1-3 ออก ในหน้า  7 ณ วันที่ 31 ส.ค. 59)
 • 3. คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่(แก้ไข คณิตคิดเร็ว หน้า 24-25 ณ วันที่ 6 ก.ย. 59  )
 • 4. วิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่
 • 5.นักบินน้อย สพฐ. คลิกที่นี่ (แก้ไข ข้อความที่เป็นสีแดงทั้งหมด ณ วันที่ 9 ก.ย. 59)
 • 6. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คลิกที่นี่(แก้ไข  วันที่ 24 ส.ค. 59 )
 • 7. สุขศึกษาและพลศึกษา คลิกที่นี่
 • 8. ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์) คลิกที่นี่(แก้ไข  รายการที่16,แก้ไขหน้า 48 ยะวาเก่า  วันที่ 22 ส.ค. 59)
 • 9. การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ  คอมพิวเตอร์ ) คลิกที่นี่ (แก้ไข   ตัดตัวอย่างรายชื่อโปรแกรม cms หน้า 76   ณ วันที่ 7 ก.ย. 59)
 • 10. หุ่นยนต์ คลิกที่นี่ 
 • 11. ภาษาต่างประเทศ   คลิกที่นี่ (แก้ไข การพูดเพื่ออาชีพ หน้า 6  ณ วันที่ 9 ก.ย. 59)
 • 12. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คลิกที่นี่  (แก้ไข หน้าที่ 24 สภานักเรียน ณ วันที่ 1 ก.ย. 59)
 • 13. ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม คลิกที่นี่ (แก้ไข paint หน้า 27 ณ วันที่ 7 ก.ย. 59)
 • 14. การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ คลิกที่นี่ (แก้ไข ณ วันที่ 31 ส.ค. 59)
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
แนวปฏิบัติของกรรมการตัดสินการแข่งขันทั้งระดับเขตและระดับภาคของกลุ่มสาระสังคมฯ

1. การตัดสิน ให้ยึดเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
2. หากมีกรณีที่แตกต่างไม่เข้าเกณฑ์การตัดสินข้อใดเลย ขอให้ยกผลประโยชน์นั้นให้นักเรียน

ยกตัวอย่างเช่น การสวดมนต์แปล บทอภิปัจจเวกขณ์ ซึ่งไม่มีตัวอย่างสียง หากนักเรียนจะสวดโดยแบ่งบทเป็นข้อความสั้นแล้วแปล หรือแบ่งบทยาวๆแล้วแปล กรณีนี้ ถือว่าทำถูกทั้ง 2 วิธี เนื่องจากเกณฑ์การตัดสิน มิได้ดูว่าแบ่งบทสวดอย่างไรจึงจะได้คะแนน แต่การตัดสินดูที่ความพร้อมเพรียง /ความถูกต้องของการออกเสียง(ตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดไว้)
ดังนั้น การแบ่งบทสวดไม่เหมือนกัน จึงไม่สามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินคะแนนได้

3. โครงงานคุณธรรม ไม่ต้องมีภาคผนวก ซึ่งหากนักเรียนมีข้อมูล รูปภาพ เกียรติบัตร ฯลฯ ที่ต้องการนำเสนอ ให้แทรกไว้ในเนื้อเรื่องให้มีจำนวนหน้าไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4

4. ท่านสามารถดาวน์โหลดเกณฑ์ส่าสุดได้ที่  http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=news_view&id=969&cat=F  (ข่าวสารโรงเรียนวิถีพุทธข้อที่ 190)

5. การประกวดเพลงคุณธรรม นักเรียนต้องใช้เพลงไทยสากล เพลงไทยลูกทุ่ง ที่เผยแพร่โดยทั่วไปเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง มีเนื้อหาเพลงที่ส่งเสริมคุณธรรมอย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเพลง  เช่น  1) เพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด  2) เพลงชีวิตสัมพันธ์(คาราบาว)   3) เพลงขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป(อัสนีย์-วสันต์ โชติกุล)   4) เพลงอิ่มอุ่น(ศุบุญเลี้ยง)   5) เพลงกราบเท้าย่าโม(สุนารี ราชสีมา)   6) เพลงรักเธอประเทศไทย(หรั่งร็อคเครสตร้า)   7) เพลงของขวัญจากก้อนดิน(พี่เบิร์ด ธงไชย)    8) เพลงรางวัลแด่คนช่างฝัน(จรัลมโนเพชร)   9) เพลงเสรีขอพร(เสรี รุ่งสว่าง)   10) เพลงหลวงพ่อคูณ (แอ๊ด คาราบาว)  เป็นต้น  นักเรียนสามารถเลือกเพลงอื่นๆได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเพลงตามที่ยกตัวอย่างมานี้  อย่างไรก็ตาม หากเป็นเพลงที่มีนัยส่งเสริมคุณธรรม แต่ใช้คำที่ไม่สุภาพ ไม่เหมาะกับวัยนักเรียน ก็ไม่สมควรเลือกนำมาประกวด

ทั้งนี้ หากมีข้อแนะนำ กรุณาโทรแจ้งสพฐ. 02-2885879

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่  http://www.sillapa.net/home/

วันศุกร์ ที่ 09 กันยายน 2559 เวลา 14:33 น.
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

1. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (ป.1-ม.6)

2. หุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ 

3. หุ่นยนต์บังคับมือ 

(ปรับปรุง 30 ส.ค. 59)

หมายเหตุ   สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดูตัวอย่างกิจกรรมที่เคยจัดการแข่งขันมาแล้วที่ 
https://www.facebook.com/obecrobot2016/

4โครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ป.1-ม.6)

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่  http://www.sillapa.net/home/

วันศุกร์ ที่ 09 กันยายน 2559 เวลา 14:31 น.
สั่งจองเสื้อยืดโปโลและเสื้อแจ็คเก็ต งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง
สั่งจองเสื้อยืดโปโลและเสื้อแจ็คเก็ต
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง
1.เสื้อยืดโปโล ราคาจำหน่ายตัวละ 230 บาท
2.เสื้อแจ๊คเก็ต ราคาจำหน่ายตัวละ 400 บาท
ส่งแบบฟอร์มจองเสื้อได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ภายในวันที่ 10 กันยายน 2559
https://drive.google.com/file/d/0BxWJ1FeCGwhKS1IwNjRad1ZDaDQ/view

 
วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 10:10 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 94
จำนวนทีม 752
จำนวนนักเรียน 1,793
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,097
จำนวนกรรมการ 945
ครู+นักเรียน 2,890
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,835
ประกาศผลแล้ว 195/195 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 2
สัปดาห์นี้ 2
สัปดาห์ที่แล้ว 2
เดือนนี้ 3
เดือนที่แล้ว 36
ปีนี้ 39
ทั้งหมด 76,431