เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
รหัสโรงเรียน
หัวข้อการแข่งขันคอมพิวเตอร์
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
22 ก.ย. 2559
23 ก.ย. 2559
24 ก.ย. 2559
25 ก.ย. 2559
8 ต.ค. 2559
9 ต.ค. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  yesประกาศเพิ่มเติม สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์yes
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรมการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ ๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๙
noเดิม  แข่งขันที่......โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง  วันที่ ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๙
yesเปลี่ยนเป็น......  โรงยิมเนเซียม  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพุทรา (อยู่ตรงข้ามกับสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพุทรา) วันที่ ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๙
 
 
  yesตารางการแข่งขันกิจกรรมนักเรียน สพป.กพ.2yes
wink22 กันยายน 2559  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. หนังสือเล่มเล็ก  แข่งขัน ห้องประชุมคฤหบดี สพป.กพ.2
2. ยุวบรรณารักษ์.แข่งขันที่ หน้าห้องประชุมคฤหบดี สพป.กพ.2
3. เพื่อนที่ปรึกษา (YC) ห้องสมุด สพป.กพ.2
4. สภานักเรียน แข่งขันที่ ห้องขวัญถุง สพป.กพ.2
wink23 กันยายน 2559
1.ปฐมวัย ทุกรายการ แข่งขันที่ ห้องประชุมคฤหบดี สพป.กพ.2
2.คณิตศาสตร์  แข่งขันที่ ห้องวิบูล /ขวัญถุง/ห้องประชุมใหญ่(หลังเก่า)
3.เรียนร่วม (เด็กพิเศษ)ทุกรายการ แข่งขันที่ รร.อนุบาลคลองขลุง
4. สุขศึกษาและพลศึกษา ทุกรายการ แข่งขันที่ รร.บ้านท่าพุทรา

laugh24 กันยายน 2559
1.ภาษาไทย ทุกรายการ แข่งขันที่ รร.ชุมชนประชาสามัคคี
2.ภาษาอังกฤษ ทุกรายการ แข่งขันที่ รร.ชุมชนประชาสามัคคี
3.วิทยาศาสตร์ ทุกรายการ แข่งขันที่ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง
4. การงานอาชีพ (รายการที่ 3-7) แข่งขันที่ สพป.กพ.2
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) แข่งขันที่ รร.บ้านท่าพุทรา

blush25 กันยายน 2559
1.การงานอาชีพ (รายการที่ 1,2,8,9) แข่งขันที่ สพป.กพ.2
2.คอมพิวเตอร์ ทุกรายการ แข่งขันที่ รร. อนุบาลคลองขลุง
3. หุ่นยนต์ แข่งขันที่ รร. อนุบาลคลองขลุง
4.สังคมศึกษา ทุกรายการ แข่งขันที่ รร. ชุมชนประชาสามัคคี

surpriseศิลปะ ทุกรายการ วันที่ 8-9 ตุลาคม 2559
 
  yesแจ้งประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม กลุ่มสาระการงานอาชีพyes
►รายการการแข่งขันประกอบอาหารหวาน-คาว การหุงข้าวต้องมาปฏิบัติจริงที่สถานที่แข่งขัน
►การทักท้วงผลการตัดสินการแข่งขันทุกรายการ ให้ยื่นเอกสารแบบข้อทักท้วงผลการแข่งขันภายในเวลา 30 นาทีหลังการประกาศผลการแข่งขัน
►การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวมาแสดง ณ สถานที่แข่งขันด้วย
 
 
ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  
----------------------------------- ระดับเขตพื้นที่ ---------------------------------
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 16 ก.ย. – 20 ก.ย. 2559
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => ภายใน 20 ก.ย. 2559
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 20 ก.ย. 2559
เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู => 21 ก.ย. 2559
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 23-25 ก.ย. 2559
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 30 ก.ย. 2559 เป็นต้นไป
 ระดับภาคเหนือ
 โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค > 1-15 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 16 พ.ย. 2559
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค > 17-24 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 25-30 พ.ย. 2559
 พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค > 1 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดลำปาง > 14-16 ธ.ค. 2559
------------------------------------- ระดับชาติ -------------------------------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
ข่าวกลุ่มสาระต่างๆ

การแข่งขันหนังสั้น ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะผลงาน ให้มีเนื้อหา การนำเสนอภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับ

“การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำประโยชน์เพื่อสังคม”

ผู้ประสานงาน อ.รุณฤดี 0813831889

วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 10:26 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 211
จำนวนทีม 1,807
จำนวนนักเรียน 4,063
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,630
จำนวนกรรมการ 811
ครู+นักเรียน 6,693
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,504
ประกาศผลแล้ว 218/222 (98.20%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 0
สัปดาห์ที่แล้ว 3
เดือนนี้ 3
เดือนที่แล้ว 39
ปีนี้ 42
ทั้งหมด 218,795