เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
14 พ.ย. 2559
15 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  คำสั่งคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพิ่มเติม
/ckfinder/userfiles/files/%A4%D3%CA%D1%E8%A7%A1%A1%20%B5%
D1%B4%CA%D4%B959%20(%E0%BE%D4%E8%C1%E0%B5%D4%C1)(1).pdf
 
 
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 และ ม.1- 3 
ขอให้นำคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ไปด้วย 
 
  หัวข้อการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่

หัวข้อการแข่งขันฉีกตัดปะ ระดับปฐมวัย
1. สัตว์สวยป่างาม
2. ชุมชนของฉัน
3. เศรษฐกิจพอเพียง

หัวข้อการแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
1. สัตว์ป่าสวยงาม
2. เศรษฐกิจพอเพียง
3. โรงเรียนของเรา

หัวข้อการแข่งขันศิลปะสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. เศรษฐกิจพอเพียง
2. เรารักในหลวง
3. ประเพณีไทย
4. ท่องเที่ยวทั่วไทย
5. ยาเสพติด

หัวข้อการแข่งขันวาดภาพระบาย สี ป. 4-6
1.� เศรษฐกิจพอเพียง
2. วิถีชุมชน
3. อาเซียน

หัวข้อการแข่งขันการเขียนภาพไทยประเพณี ม. 1-3
1. ประเพณีลอยกระทง

หัวข้อการแข่งขันภาพประติด ม. 1-3
1.อาเซียน

หัวข้อการแข่งขันประติมากรรม ป. 1-3
1. เศรษฐกิจพอเพียง
2. วัฒนธรรมไทย

หัวข้อการแข่งขันภาพประติด� ป.1-3
1. ชุมชนของเรา

หัวข้อการแข่งขันภาพประติด� ป.4-6
1. เศรษฐกิจพอเพียง

หัวข้อการแข่งขันศิลปะสร้างสรรค์ ป. 4-6
1. เศรษฐกิจพอเพียง
2. อาเซียน
3. ชุมชนของเรา
4. ประเพณีไทย
5. ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวข้อการแข่งขันภาพลายเส้น ชั้น ม. 1-3
1. เศรษฐกิจพอเพียง
2. อาเซียน
3. ประเพณีไทย
4. เทอดไทองค์ราชนย์
5. วัดไทยในชนบท

หัวข้อการแข่งขันวาดภาพระบายสี ป. 1-3
1. โรงเรียนของเรา

หัวข้อการแข่งขันวาดภาพระบายสี ม. 1-3
1. เศรษฐกิจพอเพียง
2. ประเพณีวัฒนธรรมไทย
3. อาเซียนร่วมใจ
4. ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. เทอดไทองค์ราชันย์

หัวข้อการแข่งขันภาพจิตกรรมไทยเอกรงค์ ม. 1-3
1. อาเซียน
2. ประเพณีไทย
3. เศรษฐกิจพอเพียง
4. การละเล่นของเด็กไทย
5. วิถีชีวิตคนไทย
 
  เอกสาร เปลี่ยนตัว ครู และนักเรียน 
ประเภทเดี่ยว   เปลี่ยนตัวไม่ได้ 
ประเภท ทีม 2-3 คน เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
ประเภท ทีม 4-6 คน เปลี่ยนตัวได้ 2 คน
ประเภท ทีม 7-10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
ประเภท ทีม 11-20คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
ประเภท ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน
/ckfinder/userfiles/files/changeTeacher.docx
 
  แผนผัง บริเวณโรงเรียน อนุบาลเชียงของ
/ckfinder/userfiles/files/10924_%E1%BC%B9%BC%
D1%A7%E2%C3%A7%E0%C3%D5%C2%B9%E1%C5%D0%BA%
C3%D4%E0%C7%B3%20%A8%D8%B4%A8%CD%B4%C3%B6.pdf


รายการแข่งขัน ในอาคารต่างๆ
/ckfinder/userfiles/files/%CA%B6%D2%B9%B7%D5%E8%A1%D2%C3%E1%
A2%E8%A7%A2%D1%B9%C8%D4%C5%BB%CB%D1%B5%B6%A1%C3%C3%
C1%B9%D1%A1%E0%C3%D5%C2%B9%20%CA%BE%BB_%E0%AA%D5%C2%
A7%C3%D2%C2%E0%A2%B54.pdf
 
  คำสั่ง คณะกรรมการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2559 
วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2559 
ณโรงเรียนอนุบาลเชียงของ 

/ckfinder/userfiles/files/%A4%D3%CA%D1%E8%A7%A1%
A1%20%B5%D1%B4%CA%D4%B959%208-11-59(2).pdf
 
  แบบตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน/แข่งทักษะ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
ให้โรงเรียน กรอก เอกสาร มาในวันแข่งขัน 
http://www.cri4.go.th/?name=news&file=readnews&id=56
 
 
ประกาศ 
ประชุมคณกรรมการ ตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่ 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
 
 
ประกาศ
โรงเรียนสามารถพิมพ์ บัตรประจำตัวนักเรียน
ตั้งแต่ วันที่ 4 พฤศจิกายน  2559 

 
 
 
ประกาศ 
กำหนดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 66            ปีการศึกษา 2559
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

 
: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน สพป.เชียงราย เขต 4 :.  
----------------------------------- ระดับเขตพื้นที่ ----------------------------------
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 12- 20 ตุลาคม  2559
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => ภายใน 25 ตุลาคม 2559
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 25 ตุลาคม 2559
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 14-15 พฤศจิกายน 2559
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน เป็นต้นไป
---------------------------------- ระดับภาคเหนือ-----------------------------------
 
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค > 1-20 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 20 พ.ย. 2559
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค > 20-25 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 26-30 พ.ย. 2559
 พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค > 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดลำปาง > 14-16 ธ.ค. 2559
------------------------------------- ระดับชาติ -------------------------------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 155
จำนวนทีม 974
จำนวนนักเรียน 2,350
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,499
จำนวนกรรมการ 672
ครู+นักเรียน 3,849
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,521
ประกาศผลแล้ว 204/254 (80.31%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 5
สัปดาห์นี้ 5
สัปดาห์ที่แล้ว 21
เดือนนี้ 13
เดือนที่แล้ว 93
ปีนี้ 106
ทั้งหมด 156,367