เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
6 พ.ย. 2559
7 พ.ย. 2559
8 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  แจ้งโรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตร นักเรียน ครูผู้สอน และกรรมการตัดสิน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
  ระกาศแต่งตั้งกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่
ส่งทาง ระบบ e-filing   และ E-loader  เขตพื้นที่  ประชุมอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559  ณ  สถานที่แข่งขัน  
 
  สถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
 แข่งรายการงานเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ทุกรายการ) และรายการการศึกษาพิเศษ
ร.ร.บ้านหัวดอย  แข่งรายการ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ทัศนศิลป์   สังคมฯ   งานอาชีพ การศึกษาพิเศษเรียนร่วมแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ร.ร.อนุบาลห้วยสัก แข่งขันรายการ ภาษาไทย  ภาษาจีน   ปฐมวัย  สุขศึกษาและพลศึกษา  หนังสือเล่มเล็ก  ยุวบรรณารักษ์ การศึกษาพิเศษเรียนร่วมแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ร.ร.บ้านโป่งฮึ้ง แข่งขันรายการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือฯ และกิจกรรมสภานักเรียน)
ร.ร.ห้วยสักวิทยาคม   แข่งขันรายการ หุ่นยนต์ /  เครื่องร่อน
 
  แจ้งงดกิจกรรมการแข่งขันฯ ระดับเขตพื้นที่ เป็นไปตามแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ
 1.1  การศึกษาปฐมวัย   รายการหนูน้อยคนเก่ง (รายการเพิ่มของเขต)
               1.2  กลุ่มสาระสังคมศึกษา  จำนวน 2 รายการ คือ
                     1) ละครคุณธรรม
                     2) ละครประวัติศาสตร์
               1.3 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  จำนวน 1  รายการ  แอโรบิก
               1.4 กลุ่มสาระศิลปะ
                     1) สาระดนตรี  ทุกรายการ
                     2) สาระนาฏศิลป์  ทุกรายการ
               1.5 การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) จำนวน 2 รายการ
                     1)  ร้องเพลงไทยลูกทุ่งทุกประเภทความพิการ
                     2)  การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง
 
 
 
แก้ไขกำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับกลุ่มโรงเรียน    -แข่งขันระหว่าง เดือน 1 กันยายน -31 ตุลาคม 2559  
                            -ลงทะเบียนนักเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียน1-29 ตุลาคม  2559
ระดับเขตพื้นที่         -แข่งขันระหว่าง วันที่ 6-8  พฤศจิกายน  2559
                             วันที่ 6  พฤศจิกายน 2559 แข่งขันรายการเครื่องร่อนทุกรายการ   ณ  โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
                             วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559  แข่งขันรายการระดับปฐมวัย ประถมศึกษา การศึกษาพิเศษเรียนร่วมระดับประถมศึกษา ทุกรายการ  
                             วันที่ 8  พศจิกายน 2559  แข่งขันรายการระดับมัยธมศึกษาต้น และการศึกษาพิเศษเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษาทุกรายการ
 
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 
  ลำดับที่ในการแข่งขันระดับปฐมวัยและประถมศึกษา  สำหรับโรงเรียนขยายโอกาส (ม.1-3) ให้จับสลากลำดับที่ในวันแข่งขัน
1 กลุ่มโรงเรียน ดอยลาน
2 กลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม
3 กลุ่มโรงเรียนห้วยสัก
4 กลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู
5 กลุ่มโรงเรียนนางแล
6 กลุ่มโรงเรียนบ้านดู่
7 กลุ่มโรงเรียนแม่ยาว-ดอยฮาง
8 กลุ่มโรงเรียนผางาม
9 กลุ่มโรงเรียนเมืองใต้
10 กลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์
11 กลุ่มโรงเรียนท่าสุด
12 กลุ่มโรงเรียนเอกชน
13 กลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ
14 กลุ่มโรงเรียนป่าซาง
15 กลุ่มโรงเรียนดอนศิลา
16 กลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อ
17 ร.ร.สาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย
18 กลุ่มเวียงชัย เวียงเหนือ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 123
จำนวนทีม 1,359
จำนวนนักเรียน 2,962
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,879
จำนวนกรรมการ 666
ครู+นักเรียน 4,841
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,507
ประกาศผลแล้ว 150/150 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 21
สัปดาห์นี้ 21
สัปดาห์ที่แล้ว 3
เดือนนี้ 24
เดือนที่แล้ว 25
ปีนี้ 49
ทั้งหมด 108,864