เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
20 ก.ย. 2559
21 ก.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนตัวระดับภาคเหนือ จ.ลำปาง
การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน
  • การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่าง
การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน
  • การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับภาค ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศดังนี้
             1) การแข่งขันประเภทเดี่ยว หรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้ 
             2) การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
                 (1) ทีม 2 – 3 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 1 คน
                 (2) ทีม 4 – 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
                 (3) ทีม 7 – 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
                 (4) ทีม 11 – 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
                 (5) ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน
  • โดย โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว (หนังสือ 1 ฉบับต่อ 1 กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdf เท่านั้น วิธีการปฏิบัติตามคู่มือด้านล่าง และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน 
ระยะเวลาการดำเนินงานการแก้ไข/เปลี่ยนตัว
  • ระยะที่ 1 วันที่ 1-19 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนดำเนินการแก้ไข/เปลี่ยนตัว โดย ADMIN ระดับเขตพื้นที่ (ที่โรงเรียนสังกัด) จะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงให้แล้วเสร็จก่อนทำการโอนข้อมูล(โอนข้อมูลภายใน 20 พ.ย. 59 เวลา 24.00 น.)
  • 20-25 พ.ย. 2559 โรงเรียนเปลี่ยนตัว (User และ Password ของโรงเรียน) โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว (หนังสือ 1 ฉบับต่อ 1 กิจกรรม) ลงในระบบ เป็นไฟล์ PDF และนำเอกสารตัวจริงมายื่นลงทะเบียนในวันแข่งขัน
  • ระยะที่ 2 วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2559 ADMIN ระดับภาคจะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และประกาศให้โรงเรียนอัพโหลดรูปภาพติดบัตรของผู้เข้าแข่งขันทุกคน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
- แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
- คู่มือการแก้ไขชื่อของนักเรียน/ครูผู้สอน
- คู่มือการเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้สอน
 
  โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ฯ สามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อ และแก้ไขรายชื่อ ได้ทางเว็บไซต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ จ.ลำปาง กลุ่ม สพป. http://north66.sillapa.net/sp-center  หัวข้อ เข้าระบบโรงเรียน  
 
-------------------------------- ระดับภาคเหนือ-----------------------------------
 
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 21 พ.ย. 2559
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค > 21-25 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 26-30 พ.ย. 2559
 พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค > 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดลำปาง > 14-16 ธ.ค. 2559
 
  สามารถติดตามรายละเอียด การแข่งขันระดับภาคเหนือ จ.ลำปาง ทางเว็บไซต์ www.north66.sillapa.net  
  เรียน..ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ให้ไปรายงานตัว ณ สถานที่แข่งขันได้เลย (ไม่ต้องพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน)  
  แจ้งการเปลี่ยนแปลงการแข่งขัน นักบินน้อย สพฐ.
1. วันที่ 20 ก.ย.59   
ณ หอประชุมอำเภอฮอด
     - แข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3
     - เครื่องร่อนบินนาน ป.4-6
     - เครื่องบินพลังยาบงประเภทบินนาน ม.1-3 
2. วันที่ 21 ก.ย.59  
ณ สนาม รร.บ้านวังลุง
     - แข่งขันเครื่องร่อนบินไกล ป.4-6
     - เครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล ม.1-3 
(เนื่องจาก วันที่ 21 ก.ย.59 หอประชุมอำเภอฮอดไม่ว่าง)
 
  ด่วน!!
แจ้งรายชื่อ (ร่าง)คำสั่งคณะกรรมการตัดสิน (ฉบับวันที่ 16 ก.ย.59) คลิกที่นี่
 
  นักบินน้อย สพฐ. (แจ้งผู้เข้าร่วมการแข่งขัน) คลิกที่นี่  
  สาระวิทยาศาสตร์ (สิ่งที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องจัดเตรียม) คลิกที่นี่  
  หัวข้อการแข่งขัน
1. ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คลิกที่นี่
2. ภาษาไทย - ท่องอาขยานทำนองเสนาะ คลิกที่นี่
3. คอมพิวเตอร์ (เรียนร่วม) คลิกที่นี่
 
  แผนผังสถานที่การแข่งขัน
1. รร.ชุมชนบ้านท่าข้าม
2. รร.บ้านวังลุง
3. รร.บ้านกองหิน
4. สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าข้าม
5. หอประชุมที่ว่าการอำเภอฮอด
6. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
 
 

หนังสือขอแก้ไขรายชื่อนักเรียน / ครู คลิกที่นี่

หนังสือแจ้งเปลี่ยนตัวนักเรียน คลิกที่นี่

หมายเหตุ  หากโรงเรียนมีความจำเป็น ในการเปลี่ยนตัวนักเรียน/แก้ไขรายชื่อ นร. และครู ให้นำหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการก่อนการแข่งขัน
ทั้งนี้ต้องให้ประธานเครือข่ายเป็นผู้ลงนามเห็นชอบด้วย

 
  แจ้งให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน ครู ในระบบลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 5 - 8 กันยายน 2559 
* เมนูหลัก หัวข้อ รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม  หากรายชื่อผิดพลาด ให้แจ้งผู้กรอกข้อมูลตัวแทนเครือข่ายของแต่ละเครือข่าย 
 
 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.เชียงใหม่ เขต 5)
1. ประชุมชี้แจงประธานเครือข่าย => วันที่  8 ก.ค.2559
2. เครือข่ายดำเนินการจัดการแข่งขันฯ => วันที่ 10 ก.ค. - 20 ส.ค.2559
3. แจ้งรายชื่อผู้แทนกลุ่มสาระ/รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน =>วันที่ 29 ส.ค. 2559
4. ประชุมผู้แทนกลุ่มสาระ  => วันที่ 31 ส.ค. 2559
5. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน (ครั้งที่ 1) => วันที่ 5 ก.ย.2559
6. เครือข่ายกรอกข้อมูลผลการแข่งขันผ่านระบบ => วันที่ 1-4 ก.ย.2559
7. ตรวจสอบรายชื่อ ครู นักเรียน => วันที่ 5-8 ก.ย.2559
8. ปิดระบบการแก้ไขข้อมูลในระบบ => วันที่ 9 ก.ย.2559
9. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน (ครั้งที่ 2)  => วันที่ 14 ก.ย.2559
10. ประชุมคณะกรรมการตัดสิน และคณะกรรมการวิชาการ ณ หอประชุม รร.ชุมชนบ้านท่าข้าม => วันที่ 15 ก.ย.2559
11. การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา => วันที่ 20 - 21 ก.ย.2559
12. ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
13. สรุปรายงานผล =>  วันที่ 3 - 5 ต.ค.2559
14. พิมพ์เกียรติบัตร ระดับเขตพื้นที่ =>ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค.2559 เป็นต้นไป
 
---------------------------------- ระดับภาคเหนือ-----------------------------------
 
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 21 พ.ย. 2559
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค > 21-25 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 26-30 พ.ย. 2559
 พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค > 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดลำปาง > 14-16 ธ.ค. 2559
------------------------------------- ระดับชาติ -------------------------------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 100
จำนวนทีม 1,009
จำนวนนักเรียน 2,327
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,501
จำนวนกรรมการ 885
ครู+นักเรียน 3,828
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,713
ประกาศผลแล้ว 182/182 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 0
สัปดาห์ที่แล้ว 27
เดือนนี้ 24
เดือนที่แล้ว 163
ปีนี้ 187
ทั้งหมด 107,101