เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
14 ก.ย. 2559
22 ก.ย. 2559
25 ก.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  
 
----------------------------------- ระดับเขตพื้นที่ --------------------------------
 โรงเรียนที่เป็นตัวแทนตรวจสอบรายชื่อ > 1 ต.ค. - 5 พ.ย. 2559
 ปิดระบบแก้ไข และโอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค > 6 พ.ย. 2559
หากต้องการแก้ไข ชื่อ สกุล และเปลี่ยนตัว นักเรียน ผู้ฝึกสอน
ให้แจ้งมาที่ email : [email protected] ตามปฏิทินระดับเขตพื้นที่
และติดตามข้อมูล ข่าวสารของระดับภาค ที่เว็บไซต์
http://www.north66.sillapa.net/
 
---------------------------------- ระดับภาคเหนือ --------------------------------
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 16 พ.ย. 2559
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค > 17-24 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 25-30 พ.ย. 2559
 พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค > 1 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดลำปาง > 14-16 ธ.ค. 2559
 
------------------------------------- ระดับชาติ ----------------------------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560
 
 
ในกรณีที่รายชื่อในระบบตกหล่น ไม่ถูกต้อง
ให้แจ้งมาที่ email : [email protected]
 
 
 
 
 
 ด่วน !!! แจ้งจากคณะกรรมการ ปฐมวัย , ประถมศึกษา 

เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน เครื่องร่อน จากเดิม เป็น
อาคารยิมเนเซียมเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
. update 22-9-59
แผนที่สถานที่แข่งขัน
  เบอร์คณะกรรมการเพื่อประสานงาน
 กิจกรรม ปฐมวัย
    การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะติด
      1. เศรษฐกิจพอเพียง
      2. อาเซียน
      3. ธรรมชาติแสนสวย
      4. ชุมชนน่าอยู่
      5. โรงเรียนแสนสนุก
   การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน
      1. เศรษฐกิจพอเพียง
      2. อาเซียน
      3. อาหารดีมีประโยชน์
      4. สัตว์สวยป่างาม
      5. ประเพณีแห่เทียนพรรษา
     (จับฉลากวันแข่งขัน)


 กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน 
    การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก (หัวข้อ จับวันแข่งขัน) update 22-09-2559
    1. อาเซียน
    2. เศรษฐกิจพอเพียง
    3. ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
    4. ค่านิยม 12. ประการ. ข้อ. 2


  กิจกรรมโครงงาน คณิตศาสตร์ ทุกประเภท
      ส่งรูปเล่มภายในวันที่ 23 ก.ย. 59 เวลา 12.00 น.
      ที่โรงเรียนวัดข่วงสิงห์
 ครูอุบลวรรณ ขันแข็ง เบอร์ติดต่อ 0861856261 
 
   
----------------------------------- แจ้งให้ทราบ ------------------------------------
.: ปฎิทินการแข่งขันระดับปฐมวัย ประถมศึกษา :.
 
 คณะกรรมการตัดสิน ประชุม 21 ก.ย. 2559 เวลา 14.00 น.
แก้ไขสถานที่ เป็น โรงเรียนดาราวิทยาลัย

หนังสือเชิญประชุม รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน

แก้ไข เปลี่ยนตัว นร. ครู ในระบบ 16-20 ก.ย. 2559
รหัสเข้าระบบ ประสานทางเครือข่ายแต่ละอำเภอได้เลยครับ
(ยกเว้นเครือข่ายดอยสะเก็ด)
พิมพ์บัตรประจำตัว ครู นักเรียน กรรมการ 22 ก.ย. เป็นต้นไป
คู่มือการพิมพ์บัตรประจำตัว
แข่งขัน วันที่ 25 ก.ย. 2559 ณ รร.อนุบาลเชียงใหม่ ,
ทต.หนองผึ้ง (เครื่องร่อน) รร.บ้านหนองโค้ง (ลูกเสือ)
ตรวจสอบข้อมูลสถานที่แข่งขัน วันเวลาในการแข่งขัน  
สรุปรายการแข่งขันทั้งหมด แผนผังโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

 
ผู้ดูแลการลงข้อมูลในระบบของแต่ละเครือข่าย
อ.เมือง นายมาโนช นันทา รร.อนุบาลเชียงใหม่ 095-6772023
อ.สันกาแพง นางลภัสรดา เทพจร รร.บ้านสันกำแพง 087-5779424
อ.ดอยสะเก็ด นายธนาวุฒิ โตลามะ รร.บ้านเชิงดอย 082-6967943
อ.แม่ออน นายสรรค์ธร ปาทา รร.วัดห้วยแก้ว 080-1238170
การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) น.ส.กันตินันท์ โภคินอธิษฐ์ รร.วัดช่างเคี่ยน
091-8519800
 
 

เว็บไซต์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเครือข่าย

การแข่งขันระดับมัธยมขยายโอกาส 14 กันยายน 2559
ณ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
การแข่งขันการศึกษาพิเศษ-เรียนร่วม 22 กันยายน 2559
ณ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
การแข่งขันระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา 25 กันยายน 2559
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

 พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน ครู กรรมการ 30 ก.ย. เป็นต้นไป
 
   
----------------------------------- แจ้งให้ทราบ ------------------------------------
.: ปฎิทินการแข่งขันระดับการศึกษา พิเศษ เรียนร่วม :.
 
พิมพ์บัตรประจำตัว ครู นักเรียน กรรมการตัดสิน 19-21 ก.ย. 59
แข่งขัน วันที่ 22 ก.ย. 2559 ณ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
ประกาศคำสั่ง คณะกรรมการตัดสิน
 20-9-59 แผนผังสถานที่แข่งขัน 
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 118
จำนวนทีม 1,149
จำนวนนักเรียน 2,680
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,478
จำนวนกรรมการ 920
ครู+นักเรียน 4,158
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,078
ประกาศผลแล้ว 208/212 (98.11%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 0
สัปดาห์ที่แล้ว 10
เดือนนี้ 10
เดือนที่แล้ว 63
ปีนี้ 73
ทั้งหมด 138,258