เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับชาติ
สรุปตัวแทนแยกตามเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
หุ่นยนต์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

   เนื่องจาก มีการแข่งขันในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ของบางสนาม (เพราะจำกัดในด้านสถานที่ และอื่นๆ) จึงขอให้ผู้ที่จะเข้าแข่งขัน ตรวจสอบ วันเวลา และสถานที่ ให้รอบคอบ  
  การ Upload รูปภาพนักเรียน  

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
13 ธ.ค. 2559
14 ธ.ค. 2559
15 ธ.ค. 2559
16 ธ.ค. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   ประกาศแก้ไขนักเรียน / ครู เข้าร่วมระดับชาติ
ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือที่จะเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ
ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขรายชื่อนักเรียน / ครู  ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 นี้
และข้อมูลทั้งหมดจะถูกโอนสู่ระดับชาติในวันต่อไป
*** ส่วนโรงเรียนที่แก้ไขไม่ทัน ให้ไปขอเปลี่ยนแปลง/แก้ไข ณ สนามจัดการแข่งขัน
โดยเตรียมเอกสารหลักฐานที่กำหนด ไปประกอบการพิจารณา***
 
   
   ประชาสัมพันธ์ เสื้อศิลปหัตถกรรมนักเรียน
         ผู้ที่สนใจเสื้อศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 สามารถสั่งจองและซื้อได้ที่ นางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก โทร.081-288-7364
 
   ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายจัดนิทรรศการ
         แจ้งการเข้าจัดนิทรรศการของโรงเรียนและเขตพื้นที่ สามารถเข้าจัดได้ตั้งแต่ วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 
    ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1 - ป.3
           ทีมที่ 1 - 22              รายงานตัว  08.00 - 08.30 น.
           ทีมที่ 23 - 44            รายงานตัว  12.00 -12.30 น.
           แก้ไขเกณฑ์การแข่งขัน
                ให้ลูกเสือ  เนตรนารี เดินตามเส้นที่ขีดไว้ในทางเดินอ้อมระหว่างกรวย หากออกนอกเส้นจะถูกตัดคะแนน
2. การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4 - ป.6
          แก้ไขเกณฑ์การแข่งขัน
                ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน  จะต้องจับฉลาก เพื่อจัดเข้าประจำตามหน้าที่
                      ผู้ใช้เข็มทิศ                    2  คน
                      ผู้คำนวนระยะทาง             2  คน
                      ผู้คาดคะเนและสะกดรอย    2  คน
3. การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม  ม.1 - ม.3
             รายงานตัวเวลา                          08.00 -08.30  น.
             ตรวจเครื่องแบบ  อุปกรณ์  เวลา      08.30 - 09.00 น.
 
   ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายพยาบาล  
   ประชาสัมพันธ์ : วิทยาศาสตร์
 • ประกาศ สำหรับผู้นำนักเรียนเข้าแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 อนุญาตให้นำแผนแบบเครื่องร่อนเข้ามาเป็นตัวอย่างในสนามได้ แต่ห้ามนำมาวางทาบเพื่อคัดลอกและตัดเพื่อนำไปใช้ (ผู้เข้าแข่งขันต้องเขียนแบบเอง) สำหรับวัสดุเรียบ คณะกรรมการจะใช้ขนาด 60x60 ซ.ม. (8/12/2559 เวลา 14.12)
 • รายการผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ป1 -ป6 และ ม.1-ม.3 สามารถส่งรูปเล่มได้ในวันแข่งขัน (จำนวน 7 เล่ม ) สำหรับเขตพื้นที่ที่ส่งมาแล้ว 6 เล่ม ขอความกรุณาส่งในวันรายการตัวเพิ่มอีก 1 เล่มค่ะ
 
   ประชาสัมพันธ์ การงานอาชีพ
 • ทางฝ่ายจัดการแข่งขัน ได้เตรียมโต๊ะให้ เขตละ 1 ตัว รายการใดที่ต้องการนั่งกับพื้นให้นำเสื่อมาเอง (8/12/2559 เวลา 14.09 น.)
 • กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพและการแปรรูปอาหาร ให้ส่งรูปเล่มและ CD ในวันแข่งขันตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 
    ประชาสัมพันธ์ กอท.คอมพิวเตอร์
         คณะกรรมการอำนวยการ กิจกรรม กอท.คอมพิวเตอร์ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนที่เป็นตัวแทนทุกเขต ขอเปลี่ยนแปลงสเป็คของเครื่องคอมพิวเตอร์ดังนี้
 • CPU Intel core i5
 • Ram 4gb.
 • HDD. 1Tb.
 • Windows7  64bit
 • office 2010
 • ไม่มีโปรแกรมเสริมอื่นๆ หากต้องการใช้โปรแกรมเพิ่มทางผู้เข้าแข่งขันต้องนำใส่่แผ่น cd หรือ dvd นำมาติดตั้งด้วยตนเอง ก่อนเวลาแข่งขันได้ตั้งแต่ 7.00 น.เป็นต้นไป
 • เรียนครูผู้ควบคุมกิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ฯ ให้เข้าจัดบอร์ดเพื่อนำเสนอได้ในวันที่ 15 ธค 59 เวลา 07.00 - 08.30 น. เท่านั้น หากเกินเวลาที่กำหนดจะไม่อนุญาตให้ใช้บอร์ดประกอบการนำเสนอ แต่จะให้นำเสนอปากเปล่าแทน
 • หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้โดยตรงที่ ครูวรเดช  ศรีเดช  โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)  0811621536
รายการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Text editor ให้ใช้โปรแกรม Notepad ในการแข่งขันได้เพียงโปรแกรมเดียวเท่านั้น ห้ามใช้โปรแกรมอื่นใดในการสร้างงานหรือการตกแต่งรูปทั้งสิ้น

          กำหนดการส่ง  “โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์” 
1. ส่งภายในวันที่  15 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน  2559
2. จำนวน  3  เล่ม
3. ระดับประถมศึกษา  ส่งทางไปรษณีย์
    ถึง  นายวรเดช  ศรีเดช  
          โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)  
          เลขที่ 2 ถนนจามเทวี  ตำบลเวียงเหนือ  
          อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์ 52000
          เบอร์โทรติดต่อ นายวรเดช  ศรีเดช ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ผู้ช่วยเลขานุการ โทร. 081-1621536
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ( โรงเรียนเรียนร่วม )
สถานที่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ
 ประสานงาน : นางทองคำ ชุ่มวิจารณ์    เบอร์โทร 089-1462789 
                     น.ส.ระวิวรรณ พนาลีจารุ  เบอร์โทร 098-7506501

การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) 
         ขอให้ทุกเขตปฏิบัติตาม คำชี้แจง การประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปี การศึกษา 2559 การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม)  โดยขอให้เตรียมความพร้อม ด้านเอกสาร/หลักฐาน ยืนยัน ความพิการ ในการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจะต้องเตรียมเอกสาร/หลักฐาน ยืนยัน ความพิการ นำมาแสดงต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันใน ระดับภูมิภำค ในวันเข้าแข่งขันด้วย  และทุกด้านให้ยึดแนวปฏิบัติตาม ตามคำชี้แจงนี้   http://www.sillapa.net/home/wp-content/uploads/2016/08/special.pdf
 นักเรียนเรียนร่วม ที่จะมาแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ด้านเอกสาร รับรองความพิการ แผน IEP และแบบคัดกรอง ให้ปฏิบัติตามในคำชี้แจงการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) และให้ ผอ.โรงเรียนเซ็นรับรอง ถ้า ผอ.โรงเรียนไปราชการให้ รกน. เซ็นรับรองแทนได้ โดยต้องเซ็นรับรองเอกสารให้ครบทุกหน้า โดยเฉพาะให้ปฏิบัติตามข้อเน้นย้ำ ข้อที่ 5
 
 

ประชาสัมพันธ์ สังคมศึกษา

 • การจัดลำดับการแข่งขันของรายการแข่งขันละครประวัติศาสตร์

 • รายการแข่งขันละครคุณธรรม

 • และรายการแข่งขันสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด วันที่ 5 ธันวาคม 2559

 • รายชื่อกรรมการที่ปรับแก้ไขทั้ง 3 ชุด

รายชื่อกรรมการตัดสิน / กรรมการรับรายงานตัว
รายชื่อคณะอำนวยการสังคม / ลำดับการแข่งขังสังคม

 
  วันที่ 6 ธันวาคม 2559 พิมพ์บัตรประจำตัว "อย่าลืม upload รูปภาพ"  
  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี (เพิ่มเติม) การแข่งขันวงดนตรีสตริง / วงดนตรีลูกทุ่ง / การแข่งขันขับร้องเพลง  
    ประชาสัมพันธ์ ศิลปะ-นาฏศิลป์
 1. แจ้งถึงโรงเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชั้นป.1-ป.6 และชั้นม.1-ม.3(ขยายโอกาส) ของทุกเขต ให้ส่งข้อมูลรายละเอียดการแสดง 3 ชุด ให้คณะกรรมการที่ นางอัญชลี โตเดช โรงเรียนบ้านปงสนุก 10 ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ 2 อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 และนำส่งให้คณะกรรมการในวันแข่งขันอีก 3 ชุด
 2. กิจกรรมนาฏศิลป์ 3 รายการ
 • การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ชั้นป.1-ป.6
 • การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ชั้นป.1-ป.6
 • การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชั้นป.1-ป.6 
           ให้รายงานตัว ดังนี้
 • ช่วงเช้า รายงานตัว ลำดับที่1-25
 • ช่วงบ่าย รายงานตัวลำดับที่26เป็นต้นไป
           ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของแต่ละเขต ตรวจสอบลำดับที่ในแต่ละกิจกรรมด้วยนะคะ
แจ้งถึงโรงเรียนที่เป็นตัวแทนทุกเขต ในการแข่งขันกิจกรรมนาฏศิลป์ทุกประเภท ให้เตรียมแผ่น CD เพลง และ Copy เพลงใส่ใน Flash Drive ด้วยค่ะ (8/12/2559 เวลา 14.00 น.) 
 
   สรุปผลการแก้ไขตัวครูผู้ฝึกสอน/ครูผู้ควบคุม ติดต่อคณะกรรมการพิจารณา นายเจริญชัย กิตติพีรเดช 081-594-4338
 
 
   สรุปผลการแก้ไขตัวนักเรียน ติดต่อคณะกรรมการพิจารณา นายเจริญชัย กิตติพีรเดช 081-594-4338  
   ประชาสัมพันธ์ผู้ดูแลระบบ
 • ให้แต่ละโรงเรียน Upload รูปภาพนักเรียน เข้าสู่ระบบ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อบัตรประจำตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน จะได้ถูกต้องและสมบูรณ์ ในการพิจารณารายงานตัว ในวันแข่งขัน (สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวได้ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป)
 
 
แจ้งโรงเรียนให้เข้าระบบโรงเรียนและเพิ่มข้อมูลการติดต่อครูผู้ฝึกสอน
เพื่อให้กรรมการติดต่อในกรณีเร่งด่วน

 
   เกณฑ์วงดนตรีลูกทุ่ง ฉบับปรับปรุงเฉพาะกิจ รายละเอียด คลิกที่นี่  
   แจ้งตัวแทนทุกเขตพื้นที่การศึกษา ขยายเวลาการส่งชิ้นงาน,โครงงานฯ ไปจนถึง วันที่ 30 พ.ย.59 เนื่องจากหลายเขตพึ่งเสร็จจากการคัดเลือกระดับเขต มีข้อส่งสัย ติดต่อ ผอ.ประเสริฐ ศุภชาติไพบูลย์ โทร. 097-939-7253  
   
 
 
 

 20-25 พ.ย. 2559 ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเองหากต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนตัวให้โรงเรียนให้ใช้ (User และ Password ของโรงเรียน) โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว (หนังสือ 1 ฉบับต่อ 1 กิจกรรม) ลงในระบบนี้ เป็นไฟล์ PDFและนำเอกสารตัวจริงมายื่นลงทะเบียนในวันแข่งขัน ตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียน 
http://north66.sillapa.net/sp-center/?name=report&file=area_select 
(ไม่ได้แนบไฟล์ไม่มีการพิจารณา)
 
  รายการแข่งขันเพลงคุณธรรม ในระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส ไม่ให้ใช้เพลงที่แต่งเอง ให้ยึดตามเกณฑ์ของ สพฐ. โดยเพลงที่ใช้แข่งขันต้องเป็นเพลงไทยสากล ไทยลูกทุ่ง ที่เผยแพร่โดยทั่วไปเป็นที่รู้จักกันโดยกว้างขวาง มีข้อส่งสัยติดต่อ ศน.อัญชลี โทกุล โทรศัพท์ 097-918-7195  
 
การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน
 • การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่าง
การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน
 • การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับภาค ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศดังนี้
             1) การแข่งขันประเภทเดี่ยว หรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้ 
             2) การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
                 (1) ทีม 2 – 3 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 1 คน
                 (2) ทีม 4 – 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
                 (3) ทีม 7 – 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
                 (4) ทีม 11 – 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
                 (5) ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน
 • โดย โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว (หนังสือ 1 ฉบับต่อ 1 กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdf เท่านั้น วิธีการปฏิบัติตามคู่มือด้านล่าง และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน 
ระยะเวลาการดำเนินงานการแก้ไข/เปลี่ยนตัว
 • ระยะที่ 1 วันที่ 1-19 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนดำเนินการแก้ไข/เปลี่ยนตัว โดย ADMIN ระดับเขตพื้นที่ (ที่โรงเรียนสังกัด) จะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงให้แล้วเสร็จก่อนทำการโอนข้อมูล(โอนข้อมูลภายใน 20 พ.ย. 59 เวลา 24.00 น.)
 • 20-25 พ.ย. 2559 โรงเรียนเปลี่ยนตัว (User และ Password ของโรงเรียน) โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว (หนังสือ 1 ฉบับต่อ 1 กิจกรรม) ลงในระบบ เป็นไฟล์ PDF และนำเอกสารตัวจริงมายื่นลงทะเบียนในวันแข่งขัน
 • โรงเรียนสิ้นสุดการเปลี่ยนตัว วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 24.00 น.
 • ระยะที่ 2 วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2559 ADMIN ระดับภาคจะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และประกาศให้โรงเรียนอัพโหลดรูปภาพติดบัตรของผู้เข้าแข่งขันทุกคน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
- แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
- คู่มือการแก้ไขชื่อของนักเรียน/ครูผู้สอน
- คู่มือการเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้สอน
 
  ประกาศ กำหนดการส่งเอกสารโครงงาน/ชิ้นงาน


 โครงงานหุ่นยนต์ ป.1-6 กำหนดส่ง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่ ศน.นพดล ถาวร 086-197-0374 เช่นกัน
กำหนดส่งเอกสารโครงงาน/ชิ้นงาน วิทยาศาสตร์
ในกิจกรรมโครงงานประเภททดลอง /โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์/สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์/การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ส่งจำนวน 6เล่ม  กำหนดส่งภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 (โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์)
ส่งมาที่ ศน.เอกฐสิทธิ์  กอบกำ  สพป.ลำปางเขต 1 อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
แผนที่ อาคารการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ดาวน์โหลด)
 
   ประชาสัมพันธ์คณิตศาสตร์
กำหนดการส่ง  “โครงงาน คณิตศาสตร์” 


1. ส่งภายในวันที่  7 พฤศจิกายน – 22 พฤศจิกายน  2559
2. จำนวน  6  เล่ม
3. * ระดับประถมศึกษา  ส่งทางไปรษณีย์ ถึง  
นางแคทรียา  หลักมั่น  
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)  
เลขที่ 2 ถนนจามเทวี  
ตำบลเวียงเหนือ  
อำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์ 52000
เบอร์โทรติดต่อ 
นางแคทรียา หลักหมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เลขานุการ โทร. 087-1925588
นางทองอ่อน คณิตปัญญาเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ผู้ช่วยเลขานุการ โทร. 081-9986818
4. * ระดับมัธยมศึกษา (ร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษา)  ส่งทางไปรษณีย์ ถึง 
นางสาวนิตยา ชัยวงษ์  โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 
191 หมู่ 6 ถนนสายท่าล้อ – ห้วยเป้ง (กิโลเมตรที่ 23-24)
ตำบลบ้านค่า 
อำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100
เบอร์โทรติดต่อ 
นางสาวนิตยา ชัยวงษ์  ครูโรงเรียนทุ่งฝางวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการ 
โทร. 087-1746548 อีเมล์ [email protected]

*** หมายเหตุ : การนำเสนอ"โครงงาน คณิตศาสตร์”    
***  ให้ผู้เข้าแข่งขันนำเสนอปากเปล่า  ห้ามใช้ไมโครโฟนในการนำเสนอ ***
 
 
 ระดับภาคเหนือ------------------ -----------------
 โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค > 1-20 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 20 พ.ย. 2559
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค > 21-25 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 26-30 พ.ย. 2559
 พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค > 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดลำปาง > 14-16 ธ.ค. 2559
 
  ติดต่อประสานงาน
ปฐมวัย
 • นายประยูร  เรียนปิงวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประธาน โทร. 084-3668425
 • นางเขมจิรา  เศวตรัตนเสถียร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 085-6947799
 • นางแคทรียา หลักมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เลขานุการ โทร. 087-1925588
 • นางสาวชลันดา นิลสนธิ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ผู้ช่วยเลขาฯ โทร. 084-4811058
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
 • นายสมบัติ  วันใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะคา ประธาน โทร. 081-9502959
 • นางผ่องศรี  ง้าวกาเขียว นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 2 ผู้ประสานงาน โทร. 087-1821895
 • นางสาวทัศนาวรรณ  ชลพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะคา เลขานุการ โทร. 086-1850871
ศิลปะ-ดนตรี
 • นายมานะ  ใจบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวงเหนือ ประธาน โทร. 089-9558130
 • นายศักดิ์  แสงบุญเรือง ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านสันทราย รองประธาน โทร. 087-1791439
 • ดร.วัชรี  เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 086-0231675
 • นางขนิษฐา  บริสุทธิ์ศรี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เลขานุการ โทร. 098-7476476
 • นายกำธร  สงวนพฤกษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ผู้ช่วยเลขาฯ โทร.086-1824579
ศิลปะ-นาฏศิลป์
 • นายสมพร  นาคพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ประธาน โทร. 081-8830046
 • ดร.สมดี ศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 081-1798954
 •  นางอัญชลี  โตเดช ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก  เลขานุการ โทร. 081-5959733
สังคมศึกษา
 • นายทวีศักดิ์  สายมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ ประธาน โทร. 083-3188428,086-9130290
 • นางสาวอัญชลี  โทกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 097-9187195
 • นางพรปวีณ์  ไชยณรงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ เลขานุการ โทร. 081-8842340
วิทยาศาสตร์
 • นายเดชวิทย์  หล้าปาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ประธาน โทร. 081-0295601
 • นายเอกฐสิทธิ์  กอบกำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 085-6236902
 • นางจันทร์พิมพ์  หล้าปาวงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา  เลขานุการ โทร. 092-7021577
 • นางเยาวลักษณ์  เกสรเกศรา ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ ผู้ช่วยเลขาฯ 088-2600866
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ สภานักเรียน YC)
 • นายชัยชนะ  สมหวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ประธาน โทร. 084-3786497
 • นางเสาวณีย์ อาจสามารถ นักวิชาการ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 086-4315921
 • นายชาติณรงค์  มณีมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหัววัง  เลขานุการ โทร. 081-8846867
กิจกรรมภาษาไทย และหนังสือเล่มเล็ก
 • นายวินัย  แป้นน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมาะวิทยา ประธาน โทร. 094-6352754
 • นางพวงผกา ทนันไชย ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปางเขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 093-3562784
 • นางอำไพ  ผัดวัง ครูโรงเรียนสบเมาะวิทยา เลขานุการ โทร. 086-1902626
 • นางรัตนา  ขันธพร ครูโรงเรียนพิชัยวิทยา (มิตรภาพ14) ผู้ช่วยเลขาฯ  081-7065099
 • นางเพลิน  สุขรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านแม่กวัก ผู้ช่วยเลขาฯ โทร. 081-0321822
การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
 • นายวรเดช  ศรีเดช ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง เลขานุการ โทร. 081-1621536
การงานอาชีพ
 • นายสมบัติ  สิริวงค์เครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ประธาน โทร. 093-1370318
 • นางศรีจันทร์  ทรายใจ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 086-1925623
 • นางดาวเรือง  คชพรหม ครูโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา เลขานุการ โทร. 083-8667769
 • นายมนู  คชพรม ครูโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ผู้ช่วยเลขาฯ โทร. 083-4786747
หุ่นยนต์
 • นายบุญเรือง  นันตะกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กิ่วลม 3 ประธาน โทร. 090-1196450
 • นายนพดล  ถาวร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 086-1970374
 • นายวสันต์  แปงจิตต์ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก เลขานุการ โทร. 086-2244825
 • นายอนุพงษ์  หล้านามวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ผู้ช่วยเลขาฯ โทร. 089-4337356
สุขศึกษาและพลศึกษา
 • นายมนตรี เดชแพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง ประธาน โทร. 081-7841036
 • นายนพดล  ถาวร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 086-1970374
 •  นายอนันต์ จำเริญวรทศ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก เลขานุการ โทร. 081-1122393
 •  นางสาวส่องหล้า ภักดีวงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ ผู้ช่วยเลขานุการ โทร. 081-4725609
คณิตศาสตร์
 •  นายประยูร เรียนปิงวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางรัตน์อนุสรณ์) ประธาน โทร. 085-7105929
 •  นางจารุวรรณ สายคำฟู ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 089-7597975
 • นางแคทรียา หลักหมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เลขานุการ โทร. 087-1925588
 • นางทองอ่อน คณิตปัญญาเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ผู้ช่วยเลขานุการ โทร. 081-9986818
 • นางสาวนิตยา ชัยวงษ์ ครู  โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการ โทร. 087-1746548
ภาษาต่างประเทศ
 • นายทวีศักดิ์ สายมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) ประธาน โทร. 083-3188428
 • นายพีรพงศ์ ดวงแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร.081-2880605
 • นางสาวนภัสนันท์ ทิลาวงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) เลขานุการ โทร. 081-3862334
 • นางสาวธนวรรณ พันธ์ทิพย์กุล ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) ผู้ช่วยเลขานุการ โทร. 091-3792221
ติดต่อประสานงานเรียนร่วม (054-217128)
 • นายอดิสร พวงทอง โทร. 081-992-7236
 • นายเจษฎา จักรแก้ว โทร. 089-262-2174
 • นายทองคำ ชุ่มวิจารณ์ โทร. 089-146-2789
 
  ประกาศ
รายการ กิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง เป็นไปตามกำหนดการเดิมและกิจกรรมรายการต่างๆ เหมือนเดิม
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนเขตพื้นที่ 44
จำนวนโรงเรียน 2,896
จำนวนทีม 8,340
จำนวนนักเรียน 25,561
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 14,220
จำนวนกรรมการ 986
ครู+นักเรียน 39,781
ครู+นักเรียน+กรรมการ 40,767
ประกาศผลแล้ว 254/254 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 22
สัปดาห์นี้ 185
สัปดาห์ที่แล้ว 487
เดือนนี้ 90
เดือนที่แล้ว 1,181
ปีนี้ 17,160
ทั้งหมด 1,465,756