เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
1 ต.ค. 2559
2 ต.ค. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

โรงเรียนเริ่มพิมพ์เกียรติบัตรได้ ในวันที่  7  ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป โดยเข้าระบบโรงเรียนตามที่แจ้ง และสามารถเลือกขนาดเกียรติบัตรได้ เหมือนกับการพิมพ์บัตรประจำตัว

  พิมพ์เกียรติบัตรโดยไม่ได้เข้ารหัสโรงเรียน Cilck
<<สำหรับกรรมการดำเนินงาน และกรรมการตัดสินทางฝ่ายจัดการแข่งขันจะจัดส่งให้ตามโรงเรียนในวันที่ 10 ตุลาคม 2559>>

 
   
 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  
----------------------------------- ระดับเขตพื้นที่ ----------------------------------
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 1 – 8 ก.ย. 2559
ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู =>  8 ก.ย. 2559
บันทึกข้อมูลตารางการแข่งขันและกรรมการตัดสิน =>  13-20 ก.ย. 2559
เปิดระบบตรวจสอบ แก้ไขรายชื่อนักเรียน/ครู => 18-20 ก.ย. 2559 หนังสือเปลี่ยนตัว คลิก ที่นี่
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการตัดสิน => 25 ก.ย. 2559
พิมพ์บัตรประจำตัวคณะกรรมการ/ครูควบคุม/นักเรียน => 26 ก.ย. 2559 เป็นต้นไป
พิมพ์เอกสารการแข่งขัน => 26-30 ก.ย. 2559
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 1-2 ต.ค. 2559
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
---------------------------------- ระดับภาคเหนือ-----------------------------------
 โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค > 1-20 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 20 พ.ย. 2559
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค > 20-25 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 26-30 พ.ย. 2559
 พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค > 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดลำปาง > 14-16 ธ.ค. 2559
------------------------------------- ระดับชาติ -------------------------------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560
 

 
แจ้งจากเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันภาษาไทย
แจ้งถึงการแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บทนิราศพระบาท
อ่านถึง  ...  สุครีพกุมขรรค์เงื้อในเครือวง

บทนิราศพระบาท
วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 15:26 น.
หนังสือเชิญพิธีเปิดการแข่งขัน
หนังสือเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด (ตาก กลุ่ม ๒)
หนังสือเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด (โรงเรียนสังกัด สพม.๓๘)
กำหนดการพิธีเปิด
 
วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 15:05 น.
คำสั่งสพม.38
1. คำสั่งสพม.38 ที่ ๓๘๔/๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
2. คำสั่งสพม.38 ที่ ๓๘๓/๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน
 
วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 14:49 น.
แจ้งจากเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์
แจ้งการแต่งกายของกิจกรรมนาฏศิลป์
  • กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์         แต่งกาย
  • กิจกรรมตลก                                  แต่งกาย
** การแสดงชุดอื่น ไม่ต้องแต่งกาย  ให้ใส่เสื้อนักเรียนนุ่งโจงกระเบน
   
วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 16:01 น.
แจ้งจากเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันภาษาไทย
บทอาขยานทำนองเสนาะ ม.ต้น และ ม.ปลาย
วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 15:52 น.
แจ้งจากเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
1.ไม่อนุญาตให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันนำอุปกรณ์ หูฟัง ไมโครโฟน ฯลฯ เข้าห้องแข่งขันเด็ดขาด ทางกรรมการจะเตรียมอุปกรณ์ให้ทั้งหมด
2.นำแผ่นโปรแกรมที่เตรียมมา ให้กรรมการตรวจสอบก่อนติดตั้ง และเมื่อติดตั้งเสร็จนำแผ่นโปรแกรมส่งกรรมการทันที
3.ผลงานที่นักเรียนร่วมแข่งขันทางคณะกรรมการดำเนินงานจะทำการอัพขึ้นเว็บให้ ไม่อนุญาตให้ครูผู้สอนเข้าห้องเพื่อทำการcopy
วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 15:48 น.
แจ้งจากเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันสังคมศึกษาฯ

ประกาศ เกณฑ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รายละเอียดปรับปรุง ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดังเอกสารเพิ่มเติม ๑ ที่แนบมาด้วยนี้

หมายเหตุ :  
~~การประกวดเพลงคุณธรรม นักเรียนต้องใช้เพลงไทยสากล เพลงไทยลูกทุ่ง ที่เผยแพร่โดยทั่วไป
     เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง มีเนื้อหาเพลงที่ส่งเสริมคุณธรรมอย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเพลง
     เช่น   1) เพลงชีวิตสัมพันธ์(คาราบาว)
             2) เพลงขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป(อัสนีย์-วสันต์ โชติกุล)
             3) เพลงอิ่มอุ่น(ศุบุญเลี้ยง) 
             4) เพลงกราบเท้าย่าโม(สุนารี ราชสีมา) 
             5) เพลงรักเธอประเทศไทย(หรั่งร็อคเครสตร้า)
             6) เพลงของขวัญจากก้อนดิน(พี่เบิร์ด ธงไชย)
             7) เพลงรางวัลแด่คนช่างฝัน(จรัลมโนเพชร)
             8) เพลงเสรีขอพร(เสรี รุ่งสว่าง)
             9) เพลงหลวงพ่อคูณ (แอ๊ด คาราบาว)  เป็นต้น

## นักเรียนสามารถเลือกเพลงอื่นๆได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเพลงตามที่ยกตัวอย่างมานี้
อย่างไรก็ตาม หากเป็นเพลงที่มีนัยส่งเสริมคุณธรรมก็ตาม แต่ใช้คำที่ไม่สุภาพ ไม่เหมาะกับวัยนักเรียน
ก็ไม่สมควรเลือกนำมาประกวด

 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 :  Download

วันเสาร์ ที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 15:21 น.
แจ้งจากเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
แจ้งสเปคคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์ในวันที่ 1-2 ตุลาคม 2559 คลิกที่นี่
วันเสาร์ ที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 15:16 น.
หนังสือเชิญประชุม
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ   วันที่ 25 กันยายน 2559
วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 16:44 น.
แจ้งจากเจ้าภาพจัดการแข่งขันศิลปะ ทัศนศิลป์
หัวข้อการแข่งขัน
  • กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ -> " ศิลปะรักษ์โลก " ทั้งม.ต้น และม.ปลาย
  • กิจกรรมวาดภาพระบายสี -> " ถิ่นไทย น่าเที่ยว "  ทั้งม.ต้น และม.ปลาย
  • กิจกรรมเขียนภาพไทยประเพณี -> " ประเพณีไทย " 
  • กิจกรรมวาดภาพลายเส้น -> " มีศีล มีสุข "
  • กิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด -> " เศรษฐกิจพอเพียง "
  • กิจกรรมประติมากรรม -> " ประเพณีไทย " 
  • กิจกรรมเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ -> " วิถีไทย "
วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 09:56 น.
หนังสือเปลี่ยนตัวนักเรียน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 22
จำนวนทีม 1,103
จำนวนนักเรียน 2,684
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,607
จำนวนกรรมการ 679
ครู+นักเรียน 4,291
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,970
ประกาศผลแล้ว 171/193 (88.60%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 0
สัปดาห์ที่แล้ว 8
เดือนนี้ 8
เดือนที่แล้ว 54
ปีนี้ 62
ทั้งหมด 122,414