เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  เนื่องจากเมนูด้านซ้ายของเว็บไซต์ http://north66.sillapa.net/sm-tak1  ไม่สามารถพิมพ์เกียรติบัตรฯได้  จึงแนะนำลิงก์พิมพ์เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ สพม.38 ตาก กลุ่ม1  ครั้งที่ 66  ปี 2559   เข้าลิงก์นี้    http://north66.sillapa.net/sm-tak1/?name=printing    รหัสผู้บันทึกคือ  print   และรหัสผ่านคือ print    สำหรับลิงก์ระดับภาคเหนือ จ.ลำปาง ครั้งที่ 66 ปี 2559   เข้าลิงก์นี้  http://north66.sillapa.net/sm-center/?name=report&file=category_show_cer  
 
: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขันฯ  :.  
----------------------- ระดับเขตพื้นที่ สพม.38  จ.ตาก กลุ่ม 1--           -------
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ผ่านระบบ ร.ร.  => 5 - 16  ก.ย. 2559
ปิดระบบ ร.ร. ในการรับลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 16  ก.ย. 2559
เปิดระบบ สพม. และ ร.ร. เพื่อตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => 19 - 23  ก.ย. 2559
ประชุมคณะกรรมการฯ ณ ร.ร.ตากพิทยาคม => 22 ก.ย.2559, 13.00 น.
หมดเขตเพิ่ม/ลบรายการแข่งขัน(บันทึกข้อความฯ) => 23 ก.ย. 2559
ปิดระบบ ร.ร. ในการตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => 23  ก.ย. 2559, 16.30 น.
ปิดระบบ สพม. ในการตรวจสอบรายชื่อฯ (กรณีพิเศษ) => 24  ก.ย. 2559
 พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน-ครู => 26 ก.ย.2559 - 5 ต.ค. 2559
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ สพม.38 กลุ่มตาก1 => 6 - 7 ต.ค. 2559
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
ตรวจสอบการออกแบบเกียรติบัตรฯ => 18 ต.ค. 2559 - 14 พ.ย. 2559
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => 15 พ.ย. 2559 เป็นต้นไป
---------------------------------- ระดับภาคเหนือ-----------------------------------
 โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค > 1 - 20 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 20 พ.ย. 2559
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค > 20 - 25 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 26 - 30 พ.ย. 2559
 พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค > 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดลำปาง > 13 - 16 ธ.ค. 2559
------------------------------------- ระดับชาติ -------------------------------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
ประกาศผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559  โรงเรียนในสังกัด สพม.  ณ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2559  รวบรวมที่มาในการประกาศผลฯ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง  ที่นี่    http://www.tps.ac.th/index.php?mod=news_full&id_news=330&path=web/news   หรือเข้าเว็บไซต์ฯระดับภาคเหนือ  โดยตรงที่นี่ http://north66.sillapa.net/sm-center   หรือผลการแข่งขันรายกิจกรรมทุกรายการ ระดับภาคเหนือทั้งหมด  ดูที่นี่  http://north66.sillapa.net/sm-center/?name=category&file=view_all
วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 23:16 น.
หลักฐานในการรายงานตัวก่อนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับภาคเหนือ ณ จ.ลำปาง
หลักฐานในการรายงานตัวก่อนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับภาคเหนือ ณ  จ.ลำปาง  ต้องยื่น ณ จุดการแข่งขันอย่างน้อย 30 นาทีก่อนกำหนดการแข่งขันจริง  ครูและนักเรียนฯเตรียมหลักฐานดังนี้   1.บัตรประจำตัวประชาชน  2. บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันที่มีรูปภาพ ซึ่งต้องพิมพ์ออกจากระบบฯ ภาคเหนือเท่านั้น  3. หลักฐานหรือเงื่อนไขอื่นๆ ซึ่งบางรายการจะประกาศบนเว็บไซต์นี้ล่วงหน้าที่นี่   http://north66.sillapa.net/sm-center  และที่นี่     http://north66.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 12 ธันวาคม 2559 เวลา 18:56 น.
เพิ่มรูปภาพในบัตรประจำตัวฯพร้อมพิมพ์แจกและเพิ่มข้อมูลโทรศัพท์และอีเมล ในระบบโรงเรียนของระดับภาคเหนือ
สิ่งที่ Admin ทุกโรงเรียนต้องดำเนินการในช่วงก่อนไปแข่งขัน ในระบบโรงเรียน ของงานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับภาคเหนือ คือ 1. เพิ่มรูปภาพใน*บัตรประจำตัวฯและพิมพ์แจก 2.เพิ่มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์และอีเมลของครูผู้ควบคุมทีมทุกท่านทุกรายการ 3. ให้ครูผู้ควบคุมทีม ติดตามประกาศเพิ่มเติมอื่นๆ  ที่มา : http://north66.sillapa.net/sm-center/ *หมายเหตุ หากไม่มีบัตรประจำตัว(นักเรียนที่เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุม ) จะไม่ได้รับสิทธื์เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน --> เข้าระบบโรงเรียนระดับภาคเหนือที่นี่  http://north66.sillapa.net/sm-tak1/?name=school_manager
วันพฤหัสบดี ที่ 08 ธันวาคม 2559 เวลา 07:06 น.
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20-25 พ.ย. 2559
ประกาศแจ้ง*เพิ่มแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20-25 พ.ย. 2559 โดยใช้ Username และรหัสผ่านของระบบโรงเรียนเดิมในระดับเขตฯ มาใช้ในระดับภาคเหนือ (ซึ่งขณะนี้ระบบศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ทุกโรงเรียนทุกจังหวัดล็อคหมดแล้ว)  ดังนั้นให้ Admin ทุกท่านเข้าระบบโรงเรียนในระดับภาคเหนือ จ.ลำปาง สำหรับแบบฟอร์มแก้ไขเปลี่ยนตัวจะอยู่ทีลิงก์นี้เช่นกัน http://north66.sillapa.net/sm-center/ ดูคู่มือการ*เพิ่มแก้ไขเปลี่ยนตัวที่เว็บไซต์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม ที่นี่ http://tps.comsci.info  หมายเหตุ *การเพิ่ม หมายถึงกรณีจำนวนคนไม่ครบตามเกณฑ์ ที่ สพฐ. กำหนด และมีสิทธิ์เพิ่มได้จนกว่าจะครบตามเกณฑ์ สำหรับแบบฟอร์มเปลี่ยนตัวระดับภาคเหนือ  ดาวน์โหลดที่ประกาศด้านบนเรื่องการเปลี่ยนตัวของลิงก์นี้ http://north66.sillapa.net/sm-center/ 
วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 20:01 น.
แจ้งเปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตฯ สพม.38 จ.ตาก กลุ่ม 1 ครั้งที่ 66 ปี 2559
ประกาศขณะนี้ฝ่ายบริหาร ได้อนุมัติฯแล้วและ Admin ได้เปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตฯ สพม.38 จ.ตาก กลุ่ม 1 ครั้งที่ 66 ปี 2559 แล้ว ณ วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559  ที่นี่  http://north66.sillapa.net/sm-tak1/?name=report&file=category_show_cer    สำหรับเกียรติบัตรของกรรมการทางส่วนกลางจะจัดพิมพ์ส่งไปยังที่อยู่ใน รร. ของท่าน
วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 00:45 น.
สรุปตัวแทนแข่งขันระดับเขตฯ สพ
สรุปตัวแทนในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตฯ สพม.38 จังหวัดตาก กลุ่มที่ 1 มีตัวแทนแข่งขันฯจำนวน 158 รายการจากทั้งหมด 215 รายการ  ดาวน์โหลดไฟล์ล่าสุดที่นี่   http://tps.comsci.info/art66-2559/summary 
(สำหรับสรุปแต่ละโรงเรียน และแต่ละหมวดหมู่ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำฯ)  อ้างอิงสรุปฯจากเว็บไซต์โรงเรียนตากพิทยาคม  www.tps.ac.th
วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 20:40 น.
ประกาศผลแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตฯ สพม.38 จังหวัดตาก
ประกาศผลแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตฯ สพม.38 จังหวัดตาก กลุ่มที่ 1   ดูผลฯที่นี่      http://north66.sillapa.net/sm-tak1/?name=category&file=view_all      
วันศุกร์ ที่ 07 ตุลาคม 2559 เวลา 12:05 น.
ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ (ฉบับอย่างเป็นทางการ ใหม่ล่าสุด 4 ต.ค. 2559
ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2559 ประจำจุดแข่งขันที่ 3  สพม.38  จ.ตาก  กลุ่มที่ 1  (ฉบับอย่างเป็นทางการ ใหม่ล่าสุดวันที่ 4 ตุลาคม 2559)    ดาวน์โหลดที่นี่  http://tps.comsci.info/art66-2559/referee       สำหรับรายชื่อกรรมการบนเว็บไซต์กำลังป้อนเข้าสู่ระบบที่นี่  http://north66.sillapa.net/sm-tak1/?name=referee&file=view_all
วันอังคาร ที่ 04 ตุลาคม 2559 เวลา 03:11 น.
ประกาศจากคณะกรรมการเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานและบินไกล (จุดแข่งขันโรงเรียนตากพิทยาคม)
ตามที่ประชุมคณะกรรมการเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานและบินไกล (จุดแข่งขันโรงเรียนตากพิทยาคม) ได้กำหนดให้ทุกทีมที่เข้าแข่งขันส่งเอกสารดังต่อไปนี้
1. แบบร่างเครื่องบินพลังยางที่ประดิษฐ์ขึ้น (ตามเกณฑ์ สพฐ. กำหนด) วาดในกระดาษขนาด A3 
2. ตอบคำถามตามแบบฟอร์มที่ สพฐ. กำหนด
โดยให้นำมาส่งในวันแข่งขัน (สามารถวาด/ตอบคำถามจากที่โรงเรียนมาก่อนได้ และถือเอกสารทั้งหมดมาส่งในเวลารายงานตัว)  เอกสารตอบคำถามสามารถ download ได้ตามไฟล์แนบมาที่ลิงก์นี้   http://tps.comsci.info/art66-2559/notice-by-referee/science/Rubber-Plane/   แจ้งโดยครูภูมิ    ประยูรโภคราช  ( โทรศัพท์  0918375716   Facebook :  "Poom Prayoonphokkarach" )
วันอังคาร ที่ 04 ตุลาคม 2559 เวลา 02:09 น.
ประกาศให้ Admin ศิลปหัตถกรรมฯ ทุกโรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
ประกาศให้ Admin ศิลปหัตถกรรมฯ ทุกโรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนทุกรายการได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559  เวลา 16.30 น. เป็นต้นไปจนถึงก่อนการแข่งขัน  (ยกเว้นบัตรกรรมการไม่ต้อง Print)    หากพบข้อมูลผิดพลาด โปรดแจ้ง Admin กองกลาง ด่วนที่อีเมล  [email protected]  หรือโทรศัพท์มือถือ 084-5952366      ---> สำหรับวิธีการแก้ไขเปลี่ยนตัวระบบใหม่ ปี 2559 คือ ในวันแข่งขันกรณีแก้ไขตัวสะกดให้แก้ไขในใบลงทะเบียนได้เลย  สำหรับกรณีเปลี่ยนตัว ให้รีบทำหนังสือบันทึกข้อความระบุรายละเอียดต่างๆ  เหตุผลให้ชัดเจนผ่านการลงนามจาก ผอ. ร.ร. ของท่านมาล่วงหน้า   เมื่อถึงวันแข่งขันให้นำบันทึกข้อความยื่นต่อกรรมการตัดสินอย่างน้อย 1 ท่านพิจารณา หากอนุญาตทางกรรมการจะเขียนบันทึกพร้อมลงลายมือชื่ออนุญาตในใบ DOC.5 หลังแข่งขันเสร็จทางกรรมการก็จะส่งมายังกองกลาง      สำหรับขั้นตอนต่างๆ แบบสรุป ให้ทุกท่านอ่านในบัตรประจำตัวทั้งนักเรียนและครูล่าสุดนี้   โปรดพิมพ์บัตรประจำตัวฯ ที่นี่   ---->   http://north66.sillapa.net/sm-tak1/?name=report&file=category_show_card        อ้างอิงไฟล์ตารางการแข่งขันต้นฉบับที่นี่  http://tps.comsci.info/art66-2559/competition-table/     (แนะนำในการพิมพ์บัตรประจำตัว ควรใช้โปรแกรมบราวเซอร์ของ Google Chrome ใช้คำสั่ง "พิมพ์" และที่เมนูพิมพ์ด้านล่างซ้ายให้คลิก Check box ของตัวเลือก "พอดีกับหน้า" เช็คถูกออก ก็จะทำให้การพิมพ์ลงในกระดาษจากขนาด A4 มีขนาดเล็กลง พอดีกับบัตรทั่วไป)

----->  
ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อความในการเปลี่ยนตัว ที่นี่     http://tps.comsci.info/art66-2559/form-change-art66-2559/
วันจันทร์ ที่ 03 ตุลาคม 2559 เวลา 17:16 น.
รายงานผลการแก้ไขหรือเปลี่ยนตัวและกรณีพิเศษ
ประกาศทุกรายการฯ ในวันแข่งขันให้เตรียมอุปกรณ์มาเอง
การจัดสถานที่แข่งขันและแบ่งหมวดหมู่การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สพม.38 จ.ตาก กลุ่มที่ 1 มี 2 สถานที่
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนและตารางการแข่งขัน ครั้งที่ 66 ปี 2559
กำหนดการประชุมคณะกรรมการฯ วันพฤหสบดีที่ 22 ก.ย. 2559 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมกาญจนาภิเกษ ร.ร.ตากพิทยาคม
แจ้งหมดเขตเพิ่มหรือลบรายการแข่งขัน วันพุธที่ 21 ก.ย. 2559 เวลา 16.30 น.
การตรวจสอบรายชื่อ แก้ไขหรือเปลี่ยนตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขันหรือครูผู้ฝึกสอน
คู่มือการลงทะเบียนแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่ สพม.38 กลุ่มตาก1 (หมดเขต 16 ก.ย. 2559)
ผู้ดูแลฯทุกโรงเรียน โปรดแก้ไขรหัสผ่านในการเข้าระบบโรงเรียน
เรื่องส่งแบบฟอร์มส่งรายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ และปิดระบบลงทะเบียนรายการฯ 2559
อบรมผู้ดูแลเว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สพม.38 กลุ่มตาก1
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 13
จำนวนทีม 583
จำนวนนักเรียน 1,387
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 869
จำนวนกรรมการ 420
ครู+นักเรียน 2,256
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,676
ประกาศผลแล้ว 160/160 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 2
สัปดาห์นี้ 2
สัปดาห์ที่แล้ว 13
เดือนนี้ 14
เดือนที่แล้ว 44
ปีนี้ 58
ทั้งหมด 97,965