เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
28 ก.ย. 2559
29 ก.ย. 2559
30 ก.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  winkจ้งเปลี่ยนสถานที่การแข่งขันทักษะวิชาการ รายการหุ่นยนต์
จัดการแข่งขันวันที่ 28 กันยายน 2559 จากเดิมสถานที่ใช้หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
เปลี่ยนเป็น บริเวณใต้ถุนอาคาร 5 (ตึกสีส้ม) พะเยาพิทยาคม

 
 
  enlightenedประกาศ! 
รายการแข่งขันตัดต่ภาพยนต์
ให้แต่ละโรงเรียนนำโปรแกรมสำหรับติดตั้งใส่แผ่น CD เท่านั้น
และนำ Flash Drive ที่ Format แล้วมาสำหรับบันทึกข้อมูลและส่งคณะกรรมการ
 
  enlightenedประกาศ! 
คำชี้แจงเพิ่มเติม
รายการแข่งขันทักษะการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
 
  enlightenedประกาศ!
การแข่งขันการสร้างเกมสร้งสรรค์ จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ 4-6 
สิ่งที่ต้องเตรียมมา 
1. หูฟัง
2. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หรือแฟลชไดร์ฟ จำนวน 2 อัน
   - อันที่ 1 สำหรับใส่โปรแกรมเพื่อติดตั้ง
   - อันที่ 2 สำหรับบันทึกไฟล์งานส่งคณะกรรมการ
3 ดินสอและยางลบ
 
 
ประกาศ!
      เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนดอกคำใต้(เจ้าภาพจัดการแข่งขัน)
และมีมติเป็นเอกฉันท์ จากที่ประชุมคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน ให้เลื่อนกำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการดังนี้
►รายการแข่งขันวันที่ 14 กันยายน 2559 เลื่อนแข่งขันไปวันที่ 28 กันยายน 2559
►รายการแข่งขันวันที่ 15 กันยายน 2559 เลื่อนแข่งขันไปวันที่ 29 กันยายน 2559 
►รายการแข่งขันวันที่ 16 กันยายน 2559 เลื่อนแข่งขันไปวันที่ 30 กันยายน 2559
 
 
   
  smileyประกาศ! เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการการแข่งขันทักษะ ครั้งที่ 66 นักเรียนเรียนรวม จังหวัดพะเยา
1.การแข่งขันการเล่านิทาน ตามความสนใจ คนละ 7 นาที
2.การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเด็น ค่านิยม 12 ประการ
3.การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเด็น ค่านิยม 12 ประการ
4.การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ความสร้างสรรค์ตามจินตนาการ
- (อุปกรณ์ให้นำมาเองโดยใช้สีชอล์คเท่านั้น)
5.การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เลือกเพลงตามความถนัด คนละ 1 เพลง
 
  smileyประกาศ! กลุ่มสาระการรเรียนรู้สังคมศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรม
  • ส่ง DVD บันทึกผลงานภาพยนตร์สั้น วันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 16.00 น. ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม
  • บทภาพยนตร์สั้น ส่งในวันแข่งขัน (29 กันยายน 2559) ณ ห้องมินิโฮมเธียเตอร์ อาคารพ่อขุนงำเมือง โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม
 
  smiley กำหนดการณ์แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
      
 
  smileyประกาศจากศูนย์สังคมศึกษาฯ
เพิ่มเติมรายการ การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
enlightened ให้ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ส่งสถานการณ์ โรงเรียนละ 2 สถานการณ์ โดยมีท่าประกวดมารยาทไทยอยู่ในสถานการณ์ 3 ท่า จัดทำสำเนาสถานการณ์ 6 ชุด แยกเป็นสถานการณ์พร้อมเฉลย 5 ชุด สำหรับกรรมการและไม่ต้องเฉลยสถานการณ์ 1 ชุด สำหรับนักเรียนจับฉลากสถานการณ์
enlightenedสำเนาสถานการณ์ 1 สถานการณ์ ต่อ 1 ซอง (รวม 6 ชุด ต่อ 1 ซอง) โรงเรียนละ  2 สถานการณ์ (2 ซอง)
enlightenedกำหนดส่งสถานการณ์ เวลา 08.30 น. ณ โต๊ะลงทะเบียนแข่งขัน หากเลยกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์การส่งสถานการณ์
 
 
สมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (คอมพิวเตอร์)

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
 

 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.�
----------------------------------- ระดับเขตพื้นที่ ----------------------------------
enlightenedรับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับจังหวัดพะเยา�27-29 สิงหาคม 2559
enlightenedตรวจสอบรายชื่อ แก้ไขข้อมูลนักเรียน/ครู จังหวัดพะเยา�2-6 กันยายน 2559
enlightenedปริ้นบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันจังหวัดพะเยา�7-11 กันยายน 2559
enlightenedการแข่งขันทักษะวิชาการครั้งที่ 66 จังหวัดพะเยา�28 - 30 กันยายน 2559
enlightenedประกาศผลการแข่งขัน�หลังจบการแข่งขัน
enlightenedพิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน�ตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

---------------------------------- ระดับภาคเหนือ-----------------------------------
enlightenedโอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค > 1-15 พ.ย. 2559
enlightenedตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 16 พ.ย. 2559
enlightenedแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค > 17-24 พ.ย. 2559
enlightenedตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 25-30 พ.ย. 2559
enlightenedพิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค > 1 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 10:18 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 23
จำนวนทีม 1,395
จำนวนนักเรียน 3,413
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,033
จำนวนกรรมการ 985
ครู+นักเรียน 5,446
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,431
ประกาศผลแล้ว 174/203 (85.71%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 2
เมื่อวาน 24
สัปดาห์นี้ 26
สัปดาห์ที่แล้ว 164
เดือนนี้ 158
เดือนที่แล้ว 634
ปีนี้ 792
ทั้งหมด 195,192