เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
15 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ****ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม****
แจ้ง  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทุกกิจกรรม


>>>  ขอความกรุณากรรมการตัดสินกิจกรรมทุกกิจกรรมของกลุ่มสาระฯ สังคมฯ  ให้ไปรับซองเอกสารการแข่งขันได้ที่ห้องกลุ่มสาระฯ สังคมฯ  อาคาร 3 คชสาร  ชั้น 2 (บนห้องโสตทัศนศึกษา) โรงเรียนลองวิทยา เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
 
  ****ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม****
เรื่อง   แจ้งหัวข้อการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1-6

>>>>  หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขัน มี  6  หัวข้อ ดังนี้
             1. ป่ารักษ์น้ำ
             2. ความสามัคคี
             3. พ่อหลวงปวงชนชาวไทย
             4. อาเซียน
             5. เศรษฐกิจพอเพียง
             6. ยาเสพติด
ในวันแข่งขันคณะกรรมการจะทำการจับสลากหัวข้อเพียงหนึ่งหัวข้อเพื่อให้นักเรียนใช้ในการแข่งขัน
 
   ****ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี****
เรื่อง   การแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

>>>  แจ้งโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ทุกรายการ  ทางโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสามารถเตรียม   Keyboard.   Mouse,  Headphone  ไปใช้ในการแข่งขันได้
 
  ****ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี****
เรื่อง   การแข่งขันกลุ่มงานคอมพิวเตอร์

>>>  แจ้งโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ทุกรายการ  ทางโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสามารถเตรียม   Keyboard.   Mouse,  Headphone  ไปใช้ในการแข่งขันได้
 
  >>>  แจ้งโรงเรียนและศูนย์จัดการแข่งขัน
ท่านสามารถบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน,  ครูผู้ฝึกสอนและคณะกรรมการตัดสิน  งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่  5 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
 
  ****ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ภาษาไทย****
เรื่อง   การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

>>>>  การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.1-3
             บทที่ใช้แข่งขัน  คือ   -  บทหลัก     " โคลงโลกนิติ "
                                             -  บทเลือก      " วัฒนธรรม "
>>>> การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ  ระดับชั้น ม.4-6

             บทที่ใช้แข่งขัน  คือ   -  บทหลัก     " ลิลิตตะเลงพ่าย "
                                             -  บทเลือก      " สวรรค์ชั้นกวี "
 
  >>>>ลำดับการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66     ปีการศึกษา 2559  ณ โรงเรียนลองวิทยา
ลำดับที่  1  โรงเรียนเทพนารี
ลำดับที่  2  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
ลำดับที่  3  โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์
ลำดับที่  4  โรงเรียนสรอยเสรี
ลำดับที่  5  โรงเรียนวังชิ้นวิทยา
ลำดับที่  6  โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
ลำดับที่  7  โรงเรียนลองวิทยา
โดยให้ยึดลำดับดังกล่าวในการแข่งขันทุกรายการ

 
 
  ปรับปรุงกำหนดการ>>> NEW!!
     ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  
--------- ระดับเขตพื้นที่ สพม. 37 แพร่ เขต 2 (สหวิทยาเขตพลนคร)--        
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 1-23 ตุลาคม 2559
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => 24-29  ตุลาคม 2559
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 30 ตุลาคม 2559
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ =>15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนลองวิทยา
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => หลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน
---------------------------------- ระดับภาคเหนือ-----------------------------------
 โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค > 1-20 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 20 พ.ย. 2559
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค > 20-25 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 26-30 พ.ย. 2559
 พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค > 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดลำปาง > 14-16 ธ.ค. 2559
------------------------------------- ระดับชาติ -------------------------------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560
 
  สถานที่แข่งขัน สพม.

1.มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
 • ดนตรีสากล (วันที่ 13-14 ธันวาคม 2559)
แผนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : https://goo.gl/maps/sSgkyk7cPyK2
---------------------------------------------------- ------------------------------------------------
2.โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
 • สังคมศึกษา
แผนที่ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา : https://goo.gl/maps/199QCiwqnem
---------------------------------------------------- -------------------------------------------------
3.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์
 • ทัศนศิลป์
 • คอมพิวเตอร์
 • สภานักเรียน
 • สุขศึกษาและพลศึกษา
แผนที่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  : https://goo.gl/maps/FT1RZp2Rd542
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------
4.โรงเรียนลำปางกัลยาณี
 • ภาษาไทย
 • ภาษาฝรั่งเศส
 • ภาษาจีน
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาเกาหลี
 • นาฏศิลป์
 • หุ่นยนต์
 • YC
 • กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
แผนที่ โรงเรียนลำปางกัลยาณี  : https://goo.gl/maps/jfBK4goeajP2
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------
5.โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร
 • การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • ดนตรีไทย
 • กิจกรรมลูกเสือ
แผนที่  โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร  : https://goo.gl/maps/WknccDdQxpK2
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------
6.โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
 • คณิตศาสตร์
แผนที่  โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา  : https://goo.gl/maps/f7JC2xE8a212
------------------------------------------------------ -----------------------------------------------

*** รายละเอียดติดต่อ สพม.35 (รายละเอียดจะอยู่ที่เว็บไซต์การแข่งขัน ส่วนของมัธยม) ***
 
  เรียน  โรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตพลนคร
          ขอเรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตพลนคร  
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ทั้ง  8  กลุ่มสาระฯ  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
และหัวหน้างานการศึกษาพิเศษ  
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่  66  ในวันศุกร์ที่  9 กันยายน  2559  เวลา  13.00 น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 อาคารภุมมะภูติ  โรงเรียนลองวิทยา  
และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมข้อมูล ดังนี้
   1. รายการแข่งขันที่จะส่งเข้าร่วมการแข่งขัน
   2. รายชื่อคณะกรรมการที่เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน
      ในแต่ละกลุ่มสาระฯ
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 8
จำนวนทีม 467
จำนวนนักเรียน 1,072
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 714
จำนวนกรรมการ 566
ครู+นักเรียน 1,786
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,352
ประกาศผลแล้ว 140/200 (70.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 0
สัปดาห์ที่แล้ว 1
เดือนนี้ 1
เดือนที่แล้ว 42
ปีนี้ 43
ทั้งหมด 55,666