เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

  QR Code กลุ่มไลน์
สหวิทยาเขตโกศัยนคร
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
15 พ.ย. 2559
16 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   
 

เอกสารสำหรับเปลี่ยนตัวในวันแข่งขัน

เอกสาร DOC.5
<กดดาวน์โหลดเอกสาร>

 
  สถานที่แข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์


เพิ่มข้อมูล วันที่ 4 พ.ย. 59 เวลา 15.20 น.

หมายเหตุ
1. คุณสมบัติคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
     + ห้อง 135 และ ห้อง 123 เป็นคอมพิวเตอร์ All in One 
           - ห้อง 135 : Core i3 RAM 4G. Windows 7 64 Bit
           - ห้อง 123 : Core i5 RAM 4G. Windows 10 64 Bit
     + ห้อง 134 : AMD RAM 2G. Windows 7 32 Bit
     + ห้อง 136 : AMD RAM 4G. Windows 7 32 Bit
     + ห้อง Resource : All in One Pantium4 RAM 2G. Windows 7 32 Bit 

2. การแข่งขันตัดต่อภาพยนต์สั้น
     + อุปกรณ์ที่ทางโรงเรียนผู้แข่งขันต้องนำมาในวันแข่งขัน
          1) หูฟัง ไมค์ ยางลบ ดินสอ สีไม้
          2) โปรแกรมสำหรับติดตั้ง สำหรับ window 64 bit
 
 
  ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์


+ สหวิทยาเขตโกศัยนคร
1) เลื่อนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ไปช่วงวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2559
2) รายการแข่งขันทุกรายการจัดแข่งขันปกติ

+ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เชิญคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันทักษา (ข้อ 6)  ตามประกาศไปแล้ว 
ประชุมในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องศูนย์มัลติมีเดีย 121 (อาคารอำนวยการ) โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
 
 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  
----------------------------------- ระดับเขตพื้นที่ ---------------------------------
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 26 ก.ย. - 21 ต.ค. 2559
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => ภายใน 21 ตุลาคม 2559
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 21 ตุลาคม 2559
ตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล > 31 ต.ค. - 4 พ.ย. 2559
พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับเขต > 5 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ =>** ช่วง 15-16 พฤศจิกายน 2559 **
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
---------------------------------- ระดับภาคเหนือ-----------------------------------
 โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค > 1-20 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 21 พ.ย. 2559
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค > 21-25 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 26-30 พ.ย. 2559
 พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค > 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดลำปาง > 14-16 ธ.ค. 2559
------------------------------------- ระดับชาติ -------------------------------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560
 
  ให้โรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตโกศัยนคร
ส่งข้อมูลดังนี้ ก่อนวันที่ 16 กันยายน 2559
รายชื่อ Admin โรงเรียน   << คลิก
+ รายชื่อ Admin ศูนย์กลุ่มสาระฯ  << คลิก

 
โรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตโกศัยนคร ครู Admin ประจำโรงเรียน เบอร์โทรศัพท์
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ (สพม.) นางพวงเพชร ครุฑเงิน 054-511104
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ (สพม.)    
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม (สพม.) นางสาวชนิดา มาปง  
โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา (สพม.) นางสาวณัฏฐ์พิมล สันป่าแก้ว 086-9104554
โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม (สพม.) นางสาวพิชญา  วีระคำ 086-1989895
โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ (สพม.) นางชนาภัทร วะรินทร์ 097-9210250
โรงเรียนสองพิทยาคม (สพม.) นางสาวชนันธร  ประสุทธิ์  
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม (สพม.) นางปิยธิดา โพธิ์ประภา  
โรงเรียนเมืองแพร่ (สพม.) นางพิวานันต์  ฝั้นเต็ม  
โรงเรียนเวียงเทพวิทยา (สพม.) นางสาวสิรยา  พวงขจร  
โรงเรียนเจริญราษฎร์ (สช) นายจักรกฤษณ์  ดังก้อง  
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์แพร่ (สช) นางสาวรัตนา  ป่ะธะนูคำ  
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา (สช) นางสาวจันทิมา  ปรากฎวงษ์  
โรงเรียนบ้านไผ่ย้อย (อบท)    
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัฒนาประชาอุปถัมภ์ (อบท) นางสุกานดา ลาวัณย์ศิลป 089-6310333
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน (อบท)    
โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา (สพช)    
โรงเรียนร้องเข็มวิทยา (สพช)    
โรงเรียนวังฟ่อนวิทยา (สพช)    
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 (สศศ) นายบัญชา  บญมี  
 
หน้าที่ของ Admin ศูนย์กลุ่มสาระฯ
  1. จัดตารางการแข่งขัน เพิ่มกรรมการตัดสินการแข่งขัน และ กรรมการจัดการแข่งขัน
  2. พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน และกรรมการจัดการแข่งขัน
  3. อนุมัติการแก้ไขชื่อ และการเปลี่ยนตัว ครูและนักเรียน
  4. พิมพ์เอกสารจัดการแข่งขัน (DOC.1 - DOC5) บรรจุซอง
ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครู Admin ศูนย์กลุ่มสาระฯ เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์ สังคมศึกษา (พิริยาลัย) นายเกตุชัย  ปิ่นทอง 086-1172848
ศูนย์ วิทยาศาสตร์ (พิริยาลัย) ว่าที่ร.ต.ชิตชัย  โพธิ์ประภา 083-6564549
ศูนย์ ต่างประเทศ (พิริยาลัย) นางสาวอังคณา  ฮั่นตระกูล 054-511104
ศูนย์ การงานฯ (ถิ่นโอภาส) นางสาวเฉลิมขวัญ ฝาเรือนดี 089-2669171
ศูนย์ ศิลปะ (สอง) นางสาวสุธาสินี  อุ่นเรือน  
ศูนย์ คณิตศาสตร์ (ร้องกวาง) นางสาวอุรารัตน์ ปาละปิน 062-9244408
ศูนย์ ภาษาไทย (ร้องกวาง) นางรำพึง สิทธิวงศ์ 093-1316231
ศูนย์ สุขศึกษา พละศึกษา (สอง) นางสาวปรารถนา  พรินทรากุล  
ศูนย์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ห้วยม้า) นางภัคมาลย์  ลัมพะบุตร  
ศูนย์ เรียนร่วม (ม่วงไข่) นายภาสกร บุญทอง 098-4792445
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 20
จำนวนทีม 733
จำนวนนักเรียน 1,791
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,050
จำนวนกรรมการ 657
ครู+นักเรียน 2,841
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,498
ประกาศผลแล้ว 178/178 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 1
เมื่อวาน 5
สัปดาห์นี้ 6
สัปดาห์ที่แล้ว 14
เดือนนี้ 19
เดือนที่แล้ว 67
ปีนี้ 86
ทั้งหมด 90,846