เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
เอกสารการเปลี่ยนตัว
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
นักบินน้อย สพฐ.
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
11 พ.ย. 2559
17 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

                 
                    
           ดาวน์โหลด สูจิบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
 
 
.:::: ประชาสัมพันธ์ ::::.  
-----------------------------------                      ----------------------------------
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรม
    นักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
    มัธยมศึกษา เขต ๓๙ กลุ่ม สพม. พิษณุโลก ๓ รายละเอียดเพิ่มเติม 
 
 
.:::: ประชาสัมพันธ์ ::::.  
-----------------------------------                      ----------------------------------
ประกาศ (แจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขันเพิ่มเติม) วิทยาศาสตร์
 -เพิ่มเติม (รายการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
ประกาศ (แจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขันเพิ่มเติม) วิทยาศาสตร์
 -เพิ่มเติม (รายการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 
ประกาศ (แจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขันเพิ่มเติม) คอมพิวเตอร์
 -เพิ่มเติม (รายการการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animation ม.ต้น และรายการ Web Applications ม.ปลาย) 
 
 
 
.:::: แจ้งรายการการแข่งขันนอกรอบ เวลาและสถานที่ ::::.  
-----------------------------------                      ----------------------------------
 ประกาศแจ้งรายการการแข่งขันนอกรอบ เวลาและสถานที่ในการแข่งขัน
    (กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์) รายละเอียดเพิ่มเติม 
 
 
.:::: ประชาสัมพันธ์ ::::.  
-----------------------------------                      ----------------------------------
 ประกาศ (แจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขันแก้ไขเพิ่มเติม)
วิทยาศาสตร์
 ประกาศ (แจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขันเพิ่มเติม) ภาษาไทย
    -เพิ่มเติม (รายการปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทยม.ต้น) 
    -เพิ่มเติม (รายการปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทยม.ปลาย) 
 ประกาศ (แจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขันเพิ่มเติม) คณิตศาสตร์
ประกาศ (แจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขันเพิ่มเติม)  ศิลปะ-นาฏศิลป์ 
ประกาศ (แจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขันเพิ่มเติมสุขศึกษา 
ประกาศ (แจ้งรายละเอียด
หลักเกณฑ์การแข่งขันเพิ่มเติม)  ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ประกาศ (
แจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขันเพิ่มเติม สังคมศึกษาฯ 
ประกาศ (แจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขันเพิ่มเติม) การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) 
  
 
 
.:::: ประกาศ ::::.  
-----------------------------------                      ----------------------------------
 แจ้งเลื่อนงานแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
     เขต
39 (พิษณุโลก กลุ่ม 3) จากวันที่ 10 พ.ย. 59 เลื่อนไปแข่งขัน
     วันที่
17 พ.ย. 59 

 แจ้งเปลี่ยนวันที่ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่
    จากเดิมวันที่ 4-8 พ.ย. 2559 เป็นวันที่ 9 พ.ย. 2559 เป็นต้นไป 
 
 
.:::: ประชาสัมพันธ์ ::::.  
-----------------------------------                      ----------------------------------
ประชุมคณะกรรมการ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66    ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39                  (พิษณุโลก กลุ่ม 3)ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมศรีสงคราม โรงเรียนชาติตระการวิทยา เวลา 8.30 น.-12.00 น. 
   ------------------------------------
การแก้ไขเกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 
     หนังสือจาก สพฐ.เรื่อง แก้ไขเกณฑ์การประกวด
     แก้ไขเกณฑ์ ตามหนังสือ สพฐ.ว.917 ลว.28 ต.ค
 
 
: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  
----------------------------------- ระดับเขตพื้นที่ ---------------------------------
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 20 –26 ก.ย. 2559
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 26 ก.ย. 2559
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู รายการแข่งขัน(เพิ่มเติม)ตามมติในที่ประชุม
    คณะกรรมการจัดการแข่งขัน => 6 – 7 ต.ค. 2559
แก้ไขรายชื่อและเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับเขตพื้นที่ => 1 – 2 พ.ย. 2559
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 9 พ.ย. 2559 เป็นต้นไป
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 17 พ.ย. 2559 
ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรผลการแข่งขัน => ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. 2559 เป็นต้นไป
---------------------------------- ระดับภาคเหนือ-----------------------------------
 โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค > 1-20 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 20 พ.ย. 2559
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค > 20-25 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 26-30 พ.ย. 2559
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค > 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดลำปาง > 14-16 ธ.ค. 2559
------------------------------------- ระดับชาติ -------------------------------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
กรุณาติดตามความเคลื่อนไหว UPDATE เกณฑ์การแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 19
จำนวนทีม 797
จำนวนนักเรียน 1,831
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,165
จำนวนกรรมการ 563
ครู+นักเรียน 2,996
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,559
ประกาศผลแล้ว 143/143 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 0
สัปดาห์ที่แล้ว 7
เดือนนี้ 7
เดือนที่แล้ว 120
ปีนี้ 127
ทั้งหมด 82,022