เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
15 พ.ย. 2559
16 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
                     พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
                     พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
                     พิมพ์เกียรติบัตรคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
 
 

ผลการตัดสิน การประกวดสื่อ นวัตกรรมและงานวิจัย

นายกิตติธัช ตันมา
โรงเรียนเมืองศรีเทพ


 
 
 
เกณฑ์การประกวดสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. 40 กลุ่มที่ 3
 
 

ผังห้องเรียน ตามอาคารโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

 
 

 
 
 

รายชื่อผู้ประสานงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับ สพม.40 กลุ่ม 3

ประกาศ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ (แก้ไข ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559) 
สเปคคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน (แก้ไข ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559)
ประกาศกลุ่มสาระภาษาไทย 
ประกาศกลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา 
ประกาศกิจกรรมหุ่นยนต์ 
ประกาศ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ประกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ประกาศ การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) 
ประกาศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) 
ประกาศ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3)
ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) 11 พ.ย. 2559 
ข้อคำนึงของคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
 แจ้งกำหนดการ การประกวดสื่อ นวัตกรรมและงานวิจัย 
ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมกิจกรรมลูกเสือ 12 พ.ย. 2559 
ประกาศ เปลี่ยนแปลงเวลากำหนดการ การประกวดสื่อ นวัติกรรมและงานวิจัย 
ประกาศแจ้งเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ-จุดจอดรถ ภายในโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
 
 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  
----------------------------------- ระดับเขตพื้นที่ ----------------------------------
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 1 ต.ค. - 12 ต.ค. 2559
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => ภายใน 15 ต.ค. 2559
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 15 ต.ค. 2559
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน นักเรียน/ครู =>  7 พ.ย. 2559 เป็นต้นไป
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ =>  15 - 16 พ.ย. 2559
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 19 พ.ย. 2559 เป็นต้นไป
---------------------------------- ระดับภาคเหนือ-----------------------------------
 โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค > 1-20 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 20 พ.ย. 2559
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค > 20-25 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 26-30 พ.ย. 2559
 พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค > 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดลำปาง > 14-16 ธ.ค. 2559
------------------------------------- ระดับชาติ -------------------------------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560
 
 

 
การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล การเพิ่มชื่อ ผู้เข้าแข่งขันและ
ครูผู้ฝึกสอน
การรายงานตัว ณ จุดแข่งขัน
หลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนตัว
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 32
จำนวนทีม 1,156
จำนวนนักเรียน 2,650
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,710
จำนวนกรรมการ 1,009
ครู+นักเรียน 4,360
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,369
ประกาศผลแล้ว 170/215 (79.07%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 0
สัปดาห์ที่แล้ว 3
เดือนนี้ 1
เดือนที่แล้ว 37
ปีนี้ 38
ทั้งหมด 154,926