เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
16 พ.ย. 2559
17 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  เรียน ครูผู้ฝึกสอน และนักเรียนที่เป็นตัวแทน สพม.40 กลุ่ม 2 ทุกท่าน
        ให้ครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขัน ศิลปหัตกรรมที่ลำปาง ให้อัปโหลดรูปถ่ายใส่ไปในบัตรผู้เข้าแข่งขันทุกคนให้เรียบร้อยแล้วนำไปยืนให้กรรมการพร้อมบัตรประชาชน  
 
  วันแข่งขันให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน นำบัตรผู้เข้าแข่งขัน
พร้อมบัตรประชาชนมาแสดงต่อกรรมการในวันแข่งขันด้วย
 
  แจ้งหัวข้อการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) 
                       "ใต้ร่มพระบารมี"
 
  ดาวน์โหลด แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้ฝึกสอน    
  แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันคณิตศาสตร์ 
           คณิตเลขเร็ว ม.ต้น ปลาย  ย้ายมาห้อง ECC ชั้น 2 อาคาร 3
           GSP ม.ต้น ม.ปลาย ย้ายมาห้อง Resource ชั้น 2 อาคาร 3
 
  แจ้งรายละเอียด การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.ปลาย
 ร้อยกรองจากเรื่อง อิเหนา และร้อยกรองจากเรื่องนิทานเวตาล

  
  
 
  เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 มีมติให้ปรับปรุง วัน เวลา และสถานที่ ในบางกิจกรรมเพื่อความเหมาะสม ทีมที่เข้าแข่งขันกรุณาตรวจเข้าแข่งขันกรุณาตรวจสอบตารางการแข่งขันอีกครั้งก่อนวันแข่งขัน  
   
 
 
  แจ้งรายละเอียด การแข่งขัน GSP ม.ต้นและม.ปลาย
ให้นักเรียนเตรียมแฟลตไดร์ที่ไม่มีข้อมูลมาทุกทีม
 
  แจ้งรายละเอียด
1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-6
    ให้ส่งรูปเล่มเป็นไฟล์ PDF ภายในวันที่ 14 พ.ย. 2559 ที่
     Email : [email protected]
2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-3
    ให้ส่งรูปเล่มจำนวน 5 เล่ม ในวันที่ 16 พ.ย.2559
    ช่วงเวลาลงทะเบียน 8.00-8.30 น.
 
  แจ้งรายละเอียด การแข่งขัน Web Editor (ม.ต้น,ปลาย)
หัวข้อ 
1. พระราชกรณียกิจ
2. ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์
3. อาหารไทย
จับฉลากวันแข่งขัน
 
  แจ้งรายละเอียด การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.ต้น
1.เนื้อหาวรรณคดีที่กำหนดเป็นบทอ่านเพื่อตอบคำถามใช้ 2 เรื่องคือ พระอภัยมณี กับ ราชาธิราช
2.เนื้อหาวรรณคดีที่กำหนดเป็นบทอ่านออกเสียงทำนองเสนาะใช้ 3 เรื่อง
    2.1 พระอภัยมณี(ิอาขยานบทเลือก หน้า62 ศธ.)
    2.2 กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน หน้า136 ศธ.)
    2.3 บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา หน้า 39 ศธ.)
 
  แจ้งรายละเอียด ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.ต้น
1. บทท่องบังคับ (ท่องทุกคน) โคลงโลกนิติ
2. บทหลักและบทเลือก เพื่อจับฉลากท่อง
     บทหลัก 1. นิราศภูเขาทอง
                 2. อิศรญาณภาษิต
                 3. โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ
      บทเลือก 1. อย่าเห็นกงจักรว่าเป็นดอกบัว
                   2. พอใจให้สุข
                   3. วัฒนธรรม
 
  แจ้งรายละเอียด การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 กำหนดหัวข้อ 3 เรื่อง ดังนี้
1. ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า
2. รักษ์น้ำ รักษ์ดิน สืบสิน แผ่นดินไทย
3. เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีพชน
หมายเหตุ วันประกวดคณะกรรมการให้ตัวแทนจับฉลากเลือก 1 หัวข้อ,กำหนดคำบังคับให้ใช้ในการแต่งกาพย์ยานี 11 8 บท จำนวน
 
  การประกวดสื่อ นวัตกรรม และงานวิจัย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา แยกตามโซน
ให้ส่งภายในวันที่ 15 พ.ย.2559
 
   
   
  หลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนตัว
 
   
   
   
 
ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  
----------------------------------- ระดับเขตพื้นที่ ----------------------------------
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 1 ต.ค. –  15 ต.ค. 2559
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => ภายใน 18 ต.ค. 2559
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 18 ต.ค. 2559
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 16-17 พ.ย. 2559
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 19 พ.ย. 2559 เป็นต้นไป
---------------------------------- ระดับภาคเหนือ-----------------------------------
 โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค >1- 20 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 20 พ.ย. 2559
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค > 20-25 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 26-30 พ.ย. 2559
 พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค > 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดลำปาง > 14-16 ธ.ค. 2559
------------------------------------- ระดับชาติ -------------------------------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 35
จำนวนทีม 1,074
จำนวนนักเรียน 2,302
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,569
จำนวนกรรมการ 855
ครู+นักเรียน 3,871
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,726
ประกาศผลแล้ว 171/215 (79.53%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 1
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 2
สัปดาห์ที่แล้ว 14
เดือนนี้ 12
เดือนที่แล้ว 80
ปีนี้ 92
ทั้งหมด 111,758