เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
นักบินน้อย สพฐ.
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
13 พ.ย. 2559
14 พ.ย. 2559
15 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของสพม.42 ที่เข้าร่วมการแข่งขัน/การประกวด งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครัั้งที่ 66 ให้ศึกษารายละเอียดต่างๆที่เวปไซค์ http://www.north66.sillapa.net/
และให้ใช้ password/username เดิมเข้าระบบโรงเรียนด้านขวามือของเวปไซค์ของภาคเหนือ http://north66.sillapa.net/sm-center/และให้ดำเนินการใส่รูปนักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อมในระบบตาม วัน เวลาของ ภาคเหนือกำหนดไว้ หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ในระดับภาคเหนือในลำดับต่อไป

ลำดับการแข่งขัน ของ สพม.42 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66  
กลุ่ม 1 ลำดับการแข่งขัน ลำดับที่ 9 
กลุ่ม 2 ลำดับการแข่งขัน ลำดับที่ 1 
กลุ่ม 3 ลำดับการแข่งขัน ลำดับที่ 25


 
 
   
 

การพิมพ์เกียรติบัตร/บัตรคณะกรรมการ
     - บัตรของนักเรียน และครูผู้ฝึกซ้อม ไม่ต้องพิมพ์สามารถใช้บัตรนักเรียน หรือบัตรประชาชนแทนได้
     - เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน และครูผู้ฝึกซ้อม สามารถพิมพ์ได้หลังจากมีการตัดสินผลการแข่งขันแล้ว โดยใช้เมนูด้านซ้ายมือ

การขอแก้ไขข้อมูล หรือเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครู
     - โรงเรียนใดมีความประสงค์ที่จะขอแก้ไขข้อมูล หรือเปลี่ยนตัวของนักเรียน/ครู กรณีที่ไม่ทันตามเวลาที่กำหนด ให้ทำหนังสือเปลี่ยนตัวมาในวันที่แข่งขัน ณ จุดลงทะเบียน (ตัวอย่างหนังสือการเปลี่ยนตัว (PDF) หรือ (DOC))

หมายเหตุ เบอร์โทร. ผู้ประสานงานการแข่งขันฯของแต่กละกลุ่มสาระ (คลิก)
 
 
ประกาศ สพม.42
เรื่องการแต่งตั้งอนุคณะกรรมการการจัดการแข่งขันฯ ศิลปหัตถรรมนักเรียน (ระดับเขตพื้นที่) ครั้งที่ 66
1. ประกาศฯ
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
9. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรี่ยน
    10.1 ลูกเสือ
    10.2 YC
    10.3 ส่งเสริมรักษ์การอ่าน
 
 

คำชี้แจงเพิ่มเติม
การแข่งขันทางวิชาการ และศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์)

1. การแต่งกายของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
    1.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แต่งกายชุดนักเรียน ยกเว้นการแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ ให้แต่งกายชุดสุภาพ
    1.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
          1.2.1  สาระทัศนศิลป์ แต่งกายชุดนักเรียน
          1.2.2  สาระดนตรี แต่งกายชุดนักเรียน
          1.2.3  สาระนาฎศิลป์ แต่งกายชุดเสื้อนักเรียน นุ่งโจงกะเบนที่ใช้ในการฝึกปฎิบัติการเรียนการสอนเท่านั้น
    1.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ แต่งกายชุดนักเรียน
    1.4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แต่งกายชุดนักเรียน/ชุดพละ
    1.5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แต่งกายชุดนักเรียน
    1.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา แต่งกายชุดนักเรียน/เสื้อยืดสีขาว หรือ ดำ กางเกงพลศึกษาของโรงเรียน (แอโรบิค)
    1.7  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แต่งกายชุดนักเรียน ยกเว้นละครคุณธรรม/ละครประวัติศาสตร์ แต่งกายตามบทบาทตัวละครได้
    1.8  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แต่งกายชุดนักเรียน
    1.9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แต่งกายชุดนักเรียน
2.  การเปลียนแปลงรายชื่อนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน
     เครือข่ายฯ ได้เปิดระบบให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนไปแล้วในระหว่างวันที่ 24-30 ตุลาคม 2559 หากโรงเรียนมีความจำเป็นจะเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนหลังจากนี้ให้ทำหนังสือราชการจากโรงเรียน ถึงประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ฯที่เป็นประธานจัดแข่งขัน แล้วนำไปยื่นในวันแข่งขันฯ
 
 
หมายเหตุ
    1. โรงเรียนใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเปลี่ยนตัว ให้เลือกคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
        ทั้งสองกรณี(ซึ่งไม่ต้องแนบหลักฐานเพราะยังไม่มีการแข่งขันฯ)
    2. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และร่วมถวายความอาลัย
        พระบาทปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงขอเลื่อนการแข่งขันฯ ออกไปเป็น
        วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2559
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
เกณฑ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 09:06 น.
ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ สพม.42(นครสวรรค์)
1. สนามการแข่งขันโรงเรียนนครสวรรค์ (update 30/10/59)
   -วิทยาศาสตร์/ศิลป/การงานอาชีพ/คอมพิวเตอร์
2. สนามการแข่งขันโรงเรียนสตรีนครสวรรค์(update 30/10/59)
   - ภาษาต่างประเทศ/ภาษาไทย/สุขศึกษา
3. สนามการแข่งขันโรงเรียนนวมินทราชูทิศ(update 30/10/59)
  - สังคมศึกษา/คณิตศาสตร์/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หมายเหตุ  
    - อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
    - เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงานการแข่งขันฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 11:37 น.
ปฎิทินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
วันที่ 15-30 ก.ย. 2559
    - รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฯ (หากไม่ส่งตามกำหนดเวลา
ถือว่าไม่ประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขัน)
    - ศูนย์พัฒนาวิชาการฯ กรอกรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ/
และคณะกรรมการการตัดสิน ผ่านเว็ปไซค์
วันที่ 24-30 ต.ค.2559
     - โรงเรียนแก้ไข/เปลี่ยนตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน
วันที่ 13-15 พ.ย. 2559
     - จัดการแข่งขันตามตารางที่กำหนด
วันที่ 16 พ.ย. 2559
     - ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระฯ รายงานผลการแข่งขันฯ
วันที่ 14-16 ธ.ค. 2559
     - แข่งขันในระดับภาคเหนือที่จังหวัดลำปาง
หมายเหตุ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ รร.นครสวรรค์/086-4616139
 
วันศุกร์ ที่ 09 กันยายน 2559 เวลา 11:48 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ
สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 53
จำนวนทีม 2,761
จำนวนนักเรียน 6,726
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,198
จำนวนกรรมการ 1,268
ครู+นักเรียน 10,924
ครู+นักเรียน+กรรมการ 12,192
ประกาศผลแล้ว 212/212 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม.42
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 1
สัปดาห์ที่แล้ว 4
เดือนนี้ 1
เดือนที่แล้ว 40
ปีนี้ 41
ทั้งหมด 470,923