หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 101 81 89.01% 9 9.89% 0 0% 1 1.1% 91
2 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 85 68 88.31% 4 5.19% 3 3.9% 2 2.6% 77
3 โรงเรียนปายวิทยาคาร 58 40 74.07% 9 16.67% 3 5.56% 2 3.7% 54
4 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 55 35 66.04% 11 20.75% 4 7.55% 3 5.66% 53
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 47 32 71.11% 8 17.78% 2 4.44% 3 6.67% 45
6 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 46 25 59.52% 6 14.29% 6 14.29% 5 11.9% 42
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 24 12 52.17% 6 26.09% 4 17.39% 1 4.35% 23
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 22 11 55% 5 25% 4 20% 0 0% 20
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางธัญญรัตน์ เทศมี e-mail : [email protected] เบอร์โทร 061-7957337
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]