หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 85 175 109
2 003 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 46 101 72
3 004 โรงเรียนปายวิทยาคาร 58 112 78
4 008 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 101 317 163
5 002 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 55 94 64
6 005 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 24 51 40
7 006 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 22 51 35
8 007 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 47 138 66
รวม 438 1039 627
1666

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางธัญญรัตน์ เทศมี e-mail : [email protected] เบอร์โทร 061-7957337
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]