เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
8 ก.ย. 2559
9 ก.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 


::เว็บไซต์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ:: 
 
 
::: ข่าวประชาสัมพันธ์ :::
แจ้งผู้ประสานงานการลงทะเบียนทุกโรงเรียน
ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลชื่อ นามสกุลของนักเรียน ครูผู้ควบคุม
ในรายการที่เป็นตัวแทนเพื่อแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ
ภายใน 14 พฤศจิกายน 2559 ก่อนเวลา 16.00 น.
เพื่อทำการโอนข้อมูลไปยังระดับภาคต่อไป
 
 
 
 
::: ข่าวประชาสัมพันธ์ :::
แจ้งผู้ประสานงานการลงทะเบียนทุกโรงเรียน
ตรวจสอบข้อมูลชื่อ นามสกุลของนักเรียน ครูผู้ควบคุม และกรรมการตัดสิน
หากพบข้อมูลผิดพลาดให้ทำการแจ้งมาทางอีเมล : [email protected] 

ภายใน 14 กันยายน 2559 ก่อนเวลา 16.00 น.
เพื่อทำการยืนยันข้อมูลก่อนทำการพิมพ์เกียรติบัตรต่อไป
........................................

 
 
 
 
 
: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  
----------------------------------- ระดับเขตพื้นที่ ---------------------------------
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 29 ส.ค. – 30 ส.ค. 2559
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => ภายใน 30 ส.ค. 2559
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 30 ส.ค. 2559
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 8-9 ก.ย. 2559
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 14 ก.ย. 2559 เป็นต้นไป
---------------------------------- ระดับภาคเหนือ------------------ -----------------
 โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค > 1-20 พ.ย. 2559 
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 20 พ.ย. 2559
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค > 20-25 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 26-30 พ.ย. 2559
 พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค > 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดลำปาง > 14-16 ธ.ค. 2559
------------------------------------- ระดับชาติ ------------------ -------------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560
 
 
ผังการเดินรถ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียนพญาวัง

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

DOWNLOAD
 
 
ประกาศกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำปางกลุ่มที่ ๔ :  พญาวัง
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖
 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

DOWNLOAD
 
 

 
 
: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  
----------------------------------- ระดับเขตพื้นที่ ---------------------------------
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 29 ส.ค. – 30 ส.ค. 2559
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => ภายใน 30 ส.ค. 2559
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 30 ส.ค. 2559
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 8-9 ก.ย. 2559
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 13 ก.ย. 2559 เป็นต้นไป
------------------------------------- ระดับภาคเหนือ-------------------------------
 โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค > 1-15 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 16 พ.ย. 2559
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค > 17-24 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 25-30 พ.ย. 2559
 พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค > 1 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดลำปาง > 14-16 ธ.ค. 2559
------------------------------------- ระดับชาติ -------------------------------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560
 
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันพฤหัสบดี ที่ 01 กันยายน 2559 เวลา 15:46 น.
 

 


ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 632 
- Windows 7 32bit, Monitor 17", Ram 2 GB., Office 2007
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 633 
- Windows xp, Monitor 17", Ram 2 GB., Office 2010
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 634 
- Windows 7 32bit, Monitor 16", Ram 2 GB., Office 2010
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 635 
- Windows 7 32bit, Monitor 18.5", Ram 2 GB., Office 2007
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 636 
- Windows 7 32bit, Monitor 18.5", Ram 2 GB., Office 2007

ปล. ให้แต่ละโรงเรียนเตรียม หูฟัง ไมโครโฟน, CD/DVD External
เพื่อใช้ในการอัดเสียง ลงโปรแกรมในวันแข่งขัน

**************************
กิจกรรมการแข่งขัน : การสร้างเว็บเพจ Web Editor, การตัดต่อภาพยนตร์,
การสร้างงานแอนิเมชัน (2D), E-book, เกมสร้างสรรค์

หัวข้อหลักการแข่งขัน : ลำปาง...เมืองต้องห้ามพลาด, การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Update : 1/9/2559
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 8
จำนวนทีม 471
จำนวนนักเรียน 1,015
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 647
จำนวนกรรมการ 566
ครู+นักเรียน 1,662
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,228
ประกาศผลแล้ว 150/215 (69.77%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 1
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 1
เดือนที่แล้ว 35
ปีนี้ 36
ทั้งหมด 54,695