เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดศิลปหัตถกรรมนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงรายราย ปีการศึกษา ๒๕๕๙
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
25 ต.ค. 2559
26 ต.ค. 2559
27 ต.ค. 2559
20 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

โรงเรียนลงทะเบียน 
 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  
----------------------------------- ระดับเขตพื้นที่ ---------------------------------
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ จ.เชียงราย => 20 ก.ย. - 10 ต.ค. 2559
รับลงทะเบียนกรรมการ ระดับเขตพื้นที่ จ.เชียงราย=> 18 ก.ย. - 10 ต.ค. 2559
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข ระดับเขตพื้นที่ จ.เชียงราย=> 1-10 ต.ค. 2559
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 10 ต.ค. 2559
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครู => 10 - 22 ต.ค. 2559
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ จ.เชียงราย=> 25 -27  ต.ค 2559
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ จ.เชียงราย => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน จ.เชียงราย => ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2559 เป็นต้นไป
---------------------------------- ระดับภาคเหนือ-----------------------------------
 โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค > 1-15 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 16 พ.ย. 2559
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค > 17-24 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 25-30 พ.ย. 2559
 พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค > 1 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดลำปาง > 14-16 ธ.ค. 2559
------------------------------------- ระดับชาติ -------------------------------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560
 

 
แจ้งประกาศ สรุปการแข่งขันวันที่ 20 พ.ย. 59
รายการแข่งขันวันที่ 20 พ.ย.59 มีดังรายละเอียดทั้งหมด >>> คลิก
รายละเอียดแต่ละรายการที่จะแข่งขัน วันที่ 20 พ.ย. 59 ระบุว่ามีโรงเรียนใดบ้างของกลุ่มใด ที่ต้องมาแข่งขัน >>> คลิก
วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:35 น.
แจ้งประกาศ หัวข้อการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ศิลปะ
สรุปหัวข้อการแข่งขันของกลุ่มสาระฯ ศิลปะ >>> Download 
วันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 14:05 น.
แจ้งประกาศ งดการแข่งขันทักษะบางรายการ
      แจ้งรายการงดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมัธยมศึกษา จ.เชียงราย 89 รายการ ตามหนังสือสพฐ.ที่ศธ.04188/พิเศษ  14 ตุลาคม 2559 และมติที่ประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จ.เชียงราย 17 ตุลาคม 2559
สรุปแยกตามกลุ่มสาระฯ ดังนี้
    1. สุขศึกษาและพลศึกษา งดการแข่งขัน  1  รายการ
    2. ศิลปศึกษา - ดนตรี งดการแข่งขัน  51 รายการ
    3. ศิลปศึกษา - นาฏศิลป์ งดการแข่งขัน  10 รายการ
    4. วิทยาศาสตร์    งดการแข่งขัน  2 รายการ
    5. ภาษาต่างประเทศ  งดการแข่งขัน  4 รายการ
    6. สังคมศึกษา ฯ  งดการแข่งขัน  6 รายการ
    7. การศึกษาพิเศษ   งดการแข่งขัน  15 รายการ
    ตามเอกสารดังแนบ

 
วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 10:38 น.
แจ้งประกาศ เรื่องการแก้ไขชื่อ และเปลี่ยนตัวนักเรียน
สำหรับชื่อลงทะเบียนนักเรียนผิด สามารถแก้ไขตอนลงทะเบียนในวันแข่งขันได้เลย
ส่วนถ้าต้องการเปลี่ยนตัวนักเรียน ให้ดาวน์โหลด ใบขอเปลี่ยนตัวนักเรียน แล้วยื่นตอนลงทะเบียนในวันแข่งขันได้เลยครับ
>>> Download ใบขอเปลี่ยนตัวนักเรียน
วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 16:54 น.
แจ้งประกาศ แข่งทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ประกาศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

    1. การประกวดภาพยนตร์สั้น  ให้ส่ง DVD ภาพยนตร์จำนวน 1 ชุด และบทภาพยนตร์ จำนวน 5 เล่ม ในวันแข่งขัน ที่โต๊ะลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน  หน้าห้องศูนย์สังคมศึกษา อาคาร  11

    2. การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-6  ยึดตามเกณฑ์ระดับประเทศ  นักเรียนจำนวน 10 คน  ใช้นักเรียน ม.1-3 จำนวน 6 คนขึ้นไป ถ้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้เข้าแข่งขัน  Download ตัวอย่างสวดมนต์ http://www.sillapa.net/rule55/english.rar

    3.   เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันโครงงานคุณธรรม ทั้งระดับ ม.1-3 และ ม.4-6 จากเต๊นท์หน้าอาคาร 11  มาเป็น อาคาร 11 ชั้น 2 ห้อง 1121- 1128 จะจับฉลากห้องแข่งขัน ในวันแข่งขัน (ส่งเล่มโครงงานในวันแข่งขัน)
วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 10:06 น.
แจ้งกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.

กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

ข้อกำหนดทั่วไป  (ควรอ่านทำความเข้าใจ)

ดาวน์โหลดแบบบันทึกคะแนน (Score Sheet) 

1. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (ป.1-ม.6)

2. หุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ 

3. หุ่นยนต์บังคับมือ 

(ปรับปรุง 30 ส.ค. 59)

หมายเหตุ   สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดูตัวอย่างกิจกรรมที่เคยจัดการแข่งขันมาแล้วที่ https://www.facebook.com/obecrobot2016/ ด้วยเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนรู้อย่างเป็นระบบ จึงขอให้ครูผู้สนใจหุ่นยนต์ สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ http://forums.thailandrobotics.com/forumdisplay.php?fid=2

4. โครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ป.1-ม.6)

วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 13:48 น.
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
>>> อ่านรายละเอียดที่นี่
วันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 08:28 น.
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา  ๒๕๕๙

>>> อ่านคำสั่งที่นี่
วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 15:15 น.
แจ้งประกาศ การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอแจ้งหัวข้อการแข่งขัน เกณฑ์เพิ่มดังนี้
>>> คลิก  การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1- 3 และ ม.4-6
>>> คลิก  การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1- 3 และ ม.4 - 6
>>> คลิก  การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1- 3 และ ม.4 - 6
>>> คลิก  การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ  ม.1- 3 และ ม.4 - 6
>>> คลิก 
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-3 
>>> คลิก 
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-6
>>> คลิก  การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA  (เพิ่มเติม)  ม.4 - 6
วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 16:38 น.
แจ้งประกาศ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)

     การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ระดับ ม.1-ม.3 และ ม.4-6 ขอเปลี่ยนแปลงเรื่องให้ผู้แข่งขันจัดส่งเอกสารให้กรรมการ จากเดิมส่ง  1 ชุด เป็นส่ง 5 ชุด  ในวันแข่งขัน

วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 15:51 น.
แจ้งประกาศ หัวข้อการแข่งขันและสเปคคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
แจ้งประกาศการแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แจ้งข้อกำหนดของการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 75
จำนวนทีม 3,550
จำนวนนักเรียน 8,430
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 5,067
จำนวนกรรมการ 1,584
ครู+นักเรียน 13,497
ครู+นักเรียน+กรรมการ 15,081
ประกาศผลแล้ว 213/213 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 2
สัปดาห์นี้ 2
สัปดาห์ที่แล้ว 3
เดือนนี้ 5
เดือนที่แล้ว 34
ปีนี้ 39
ทั้งหมด 394,534