เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
15 พ.ย. 2559
16 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

kiss  การตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน ครู
     ผู้เข้าแข่งขัน การพิมพ์บัตรประจำตัว
     และเมื่อแข่งขันเสร็จแล้ว จะประกาศ
     ผลการแข่งขัน  พิมพ์เกียรติบัตรได้
     จากเว็บไซต์  
    http://north66.sillapa.net  
      เป็นเว็บของลำปางครับ

     อีกเว็บหนึ่ง เป็นของ สพม. ภาคเหนือ
     จะประกาศ เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
     ข้อบังคับ หัวข้อ กฏ กติกา การแข่งขัน 

http://north66.sillapa.net/sm-center

  23 พฤศจิกายน 2559

   

 
 

kiss กำหนดการ

 โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค > 1-20 พ.ย. 2559

 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 20 พ.ย. 2559

 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค > 20-25 พ.ย. 2559

การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอ
  • การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่าง
การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน
  • การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับภาค ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศดังนี้
             1) การแข่งขันประเภทเดี่ยว หรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้ 
             2) การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
                 (1) ทีม 2 – 3 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 1 คน
                 (2) ทีม 4 – 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
                 (3) ทีม 7 – 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
                 (4) ทีม 11 – 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
                 (5) ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน
  • โดย โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว (หนังสือ 1 ฉบับต่อ 1 กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdf เท่านั้น วิธีการปฏิบัติตามคู่มือด้านล่าง และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน 
ระยะเวลาการดำเนินงานการแก้ไข/เปลี่ยนตัว
  • วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนดำเนินการแก้ไข/เปลี่ยนตัว โดย ADMIN ระดับภาคจะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และประกาศให้โรงเรียนอัพโหลดรูปภาพติดบัตรของผู้เข้าแข่งขันทุกคน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559

 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 26-30 พ.ย. 2559

 พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค > 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป

 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดลำปาง > 14-16 ธ.ค. 2559

 
 

kiss การงานอาชีพ ทุกรายการตกลงแข่ง            วันที่ 15 พ.ย. 2559 แน่นอน
 

11 พย 59
 
 

kiss แผนผัง สนามแข่งขัน10 พ.ย. 2559

 
 
 

kiss  เปลี่ยนแปลง รายการ วิทยาศาสตร์      
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง บินนาน บินไกล

แข่งวันที่ 16 พ.ย. 59 เวลา 9.00 น. อาคาร 7

 
 

 

kiss พิธีเปิด วันที่ 16 พ.ย. 2559 เวลา 8.30-9.30 น.

8 พ.ย. 2559
 
 

  kiss  ประชุมครูคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
ทุกทักษะในวันที่ 8 พ.ย. 59 เวลา 13.00 น.
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

kiss  การประชุมผู้บริหารกลุ่มดอยสัพพัญญู

    วันที่ 7 พ.ย. 59 ผู้บริหารกลุ่มดอยสัพพัญญู
    ได้ประชุม ณ ห้องประชุม ดร.สันติฯ ที่
     ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม  จากการประชุม
   ได้อนุมัติให้จัดการแข่งขันวันที่ 15- 16 พ.ย.
    อย่างแน่นอน   สามารถดูตารางการแข่งได้
    ด้านล่างสุด ซ้ายมือ
7 พ.ย. 59
 
 

kiss ด่วน   เนื่องจากหนังสือ สพฐ และ สพม
เรื่องการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ศิลปหัตถกรรม ลงวันที่ 17 และ 20 ตุลาคม 

      เพื่อความเหมาะสม  ทางคณะกรรมการดำเนินงานของกลุ่มดอยสัพพัญญู
ได้มีมติให้เลื่อนการแข่งขัน จากวันที่ 3- 4 พฤศจิกายน 2559 ออกไป

        ซึ่งโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม มีความพร้อมที่จะจัดการแข่งในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2559  จึงกำลังดำเนินการขอความเห็นชอบ       จากกรรมการดำเนินงานกลุ่มดอย  หากได้ข้อยุติ จะประกาศ
อีกครั้งหนึ่ง

  การพิมพืบัตร ประจำตัวนักเรียน และครู เลื่อนออกไป

สามารถพิมพ์ได้จนถึง 14 พฤศจิกายน 2559

  การปิดรับสมัคร ไม่เลื่อน เพราะได่ปิดไปแล้ว

    31 ตุลาคม 2559
         
 
 
 

kiss  หมวดศิลปะ แจ้งหัวข้อการแข่งขัน

               1.ศิลป์สร้างสรรค์  

             2.วาดภาพระบายสี

              3.วาดภาพลายเส้นสร้างสรรค์

  ทั้งสามทักษะการแข่งขัน 1-3  ใช้หัวข้อวาดภาพคือ  
             1. เศรษฐกิจพอเพียง      
             2.ต้านภัยยาเสพติด      
             3.อาเซียน

      ทักษะการแข่งขัน
             4. ไทยประเพณี    เลือกประเพณีที่นักเรียนถนัด

             5. สีเอกรงค์         เลือกจากหัวข้อ  รามเกียรติ  หรือ  ประเพณีไทย


26 ตุลาคม 2559
 
 

kiss วันนี้สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน
     และครู
ได้แล้วครับ จนถึงวันที่ 2 พ.ย. 59  
     แต่แก้ไขชื่อได้ถึง วันที่ 30 ตุลาคม 59 นะครับ

                                                             9 ต.ค. 2559
      
 
  การแข่งขันทักษะและวิชาการ ของกลุ่มโรงเรียน สพม.
เชียงใหม่ เขต 4  กลุ่มดอยสัพพัญญู    ครั้งที่ 66 


kiss  วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559  วันสุดท้ายของการลงทะเบียน
        นักเรียนเข้าแข่งขัน ทุกรายการ    จะไม่สามารถแก้ไขรายชื่อ
        ได้อีก  หากมีการเปลี่ยนตัวกระทันหัน  ต้องมีหนังสือจาก
        ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งมายังคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
        (กรรมการลงทะเบียน  กรรมการตัดสิน  กรรมการลงคะแนน)
        เพื่อขอเปลี่ยนตัว และนำเอกสารนี้มาในวันแข่งขันด้วย  
        หากไม่ได้นำมา  จะไม่อนุญาตให้เข้าแข่งขันถือว่าสละสิทธิ์

kiss   2 พฤศจิกายน 2559 วันสุดท้ายของการพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าแข่งขัน
        


kiss  กำหนดวันแข่งขันระดับเขตพื้นที่ กลุ่มดอยสัพพัญญู
        วันพฤหัสบดี ที่ 3  พฤศจิกายน 2559 - วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2559


    
kiss  ในการส่งชื่อนักเรียนเข้าแข่งขัน   สามารถลงทะเบียนได้แล้ว
โดยทาง admin อยากให้ ผู้ประสานงาน แต่ละโรงเรียน ลงทะเบียน
ชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน และชื่อครูผู้ฝึกสอน โดยแจ้ง E-mail
ของผู้ประสานงานมาให้กับ admin  โดยด่วน  ที่  
[email protected]    เพื่อทางผมจะได้ส่ง Username
Password ให้แก่ท่าน           วันที่ 6 กันยายน 2559
 
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 18
จำนวนทีม 646
จำนวนนักเรียน 1,436
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 869
จำนวนกรรมการ 699
ครู+นักเรียน 2,305
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,004
ประกาศผลแล้ว 156/180 (86.67%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 3
สัปดาห์นี้ 3
สัปดาห์ที่แล้ว 13
เดือนนี้ 14
เดือนที่แล้ว 105
ปีนี้ 119
ทั้งหมด 117,585