เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
3 ต.ค. 2559
4 ต.ค. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ผู้ประสานงานโรงเรียน คณะกรรมการตัดสิน ครูผู้ฝึกสอน และนักเรียน จากทั้ง 16 โรงเรียน ที่ทำให้การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอเป็นกำลังใจให้กับตัวแทนของเราที่จะเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคเหนือที่จังหวัดลำปางค่ะ สู้ๆๆ  
  ผู้ประสานของแต่ละโรงเรียน ดาวน์โหลดคำสั่งคณะกรรมการจัดงานสิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
สพม.34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3
ได้ที่เฟสบุ๊คกลุ่ม
 
  การลงทะเบียน มี 2 ส่วน ดังนี้
1.ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงาน >>> ขณะนี้ใบลงทะเบียนได้ส่งถึงผู้ประสานงานแต่ละโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ผู้บริหาร ครูผู้ฝึกสอน ผู้ประสานงาน กรรมการตัดสิน และนักเรียน ลงชื่อได้ที่ผู้ประสานงานของโรงเรียนเลยค่ะ
2.ลงทะเบียนเพื่อเข้าแข่งขัน >>> กรรมการตัดสิน และนักเรียน จะต้องลงชื่อในเอกสารลงทะเบียน DOC.2 DOC.3 ในห้องแข่งขันอีกรอบนึงนะคะ
 
 
** สถานที่การแข่งขัน เปลี่ยนแปลงหลายรายการ ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ จุดรับลงทะเบียน บริเวณหน้าอาคาร 5 **
 
   ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คลิกที่นี่  
 
พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน+ครูผู้ฝึกสอน >>>>> ในระบบโรงเรียน
พิมพ์บัตรประจำตัวกรรมการตัดสิน ผู้ประสานงาน
และอื่นๆ >>>>> หน้าเมนูหลัก** ตั้งแต่ 10.00 น. ของวันที่ 26 ก.ย.59 เป็นต้นไป**
 
   
  กิจกรรมศิลปะ-ดนตรี
รายการแข่งขันขับร้องเพลงทุกประเภท ให้ผู้ฝึกสอนจัดเตรียมเครื่องเล่นดนตรีมาด้วย เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค เพราะถ้าเครื่องเล่นส่วนกลางไม่สามารถอ่านแผ่นเสียงของแต่ละโรงเรียนที่เตรียมมาได้ ผู้จัดการแข่งขันจะขอใช้โปรแกรมคาราโอเกะจากส่วนกลางให้แทน
 
  กิจกรรมหนังสือเล็มเล็ก ระดับชั้น ม.1-3
หัวข้อที่ใช้จับฉลาก  1. ตามรอยแม่ของแผ่นดิน
                              2. โตไปไม่โกง
กิจกรรมหนังสือเล็มเล็ก ระดับชั้น ม.4-6
หัวข้อที่ใช้จับฉลาก  1. เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ก้าวทัน ICT
                              2. อนุรักษ์ส่งเสริมความเป็นไทย
 
  การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP 
ใช้โปรแกรมเวอร์ชั่น 5.01 ภาษาไทย 

 
   หุ่นยนต์ สพฐ. ล่าสุด

  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ล่าสุด

 
 
   เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  ใหม่ล่าสุด !!  
 
 
   
   
  แก้ไข!! สถานที่การประชุมวันพุธ ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2559
จากห้องประชุมอ่างขาง เปลี่ยนแปลงเป็น ห้องเกียรติยศ อาคาร 5 ชั้น 1 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์  เวลา 13.00 น.
 
  ขอเรียนเชิญ
1. ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (ผู้ที่ตัดสินใจได้)
2. ผู้ประสานงานของโรงเรียน
3. เจ้าหน้าที่ ICT ของโรงเรียน (หากมีความจำเป็น)
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ในวันพุธ ที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมอ่างขาง อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
***ส่งหนังสือถึงทุกโรงเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะ***
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 16
จำนวนทีม 837
จำนวนนักเรียน 1,943
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,171
จำนวนกรรมการ 818
ครู+นักเรียน 3,114
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,932
ประกาศผลแล้ว 165/165 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 2
สัปดาห์นี้ 2
สัปดาห์ที่แล้ว 10
เดือนนี้ 10
เดือนที่แล้ว 64
ปีนี้ 74
ทั้งหมด 92,576