เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
8 ต.ค. 2559
9 ต.ค. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   
 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  
---------------------------------- ระดับเขตพื้นที่ ---------------------------------
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 7 - 20 กันยายน 2559 
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 20 กันยายน 2559 
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => 21 - 25 กันยายน 2559 
พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค >  26 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 8 - 9 ตุลาคม 2559
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => 8 - 9 ตุลาคม 2559
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => 15 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => 4 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
 
---------------------------------- ระดับภาคเหนือ------------------ -------------
 
 โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค > 1-20 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 20 พ.ย. 2559
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค > 20-25 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 26-30 พ.ย. 2559
 พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค > 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดลำปาง > 14-16 ธ.ค. 2559

------------------------------------- ระดับชาติ ------------------ ---------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560


 
 

 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มดอยสุเทพ
:: คลิกดาว์นโหลด
วันอังคาร ที่ 04 ตุลาคม 2559 เวลา 15:09 น.
รายละเอียดการแข่งขันคอมพิวเตอร์
1. การแข่งขัน ประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟ์ตแวร์ ม.1-3 และม.4-6
ให้ผู้เข้าแข่งขัน ส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ จำนวน 5 เล่ม และ CD Clip VDO นำเสนอขั้นตอนการทำงานซอฟ์ตแวร์ ความยาวไม่เกิน 5 นาที จำนวน 1 แผ่น  ในวันแข่งขัน 8 ตุลาคม 2559 ณ จุดลงทะเบียน

2. ทุกรายการแข่งขันที่จะต้องใช้ หูฟัง ไมโครโฟน ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง

 3.หัวข้อการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ 

3.1 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3  
:: หัวข้อ 1.เอกลักษณ์ไทย 2.ภัยพิบัติ 3.แอ่วเหนือ 
3.2 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6  
:: หัวข้อ 1.กระเป๋าเดินทาง 2.ชุดรับแขก 3.ชุดโต๊ะทำงาน 
3.3 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
3.4 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
3.5 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
3.6 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
3.7 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
:: หัวข้อ 1.ท่องเที่ยวไทย  2. 720ปีเมืองเชียงใหม่  3. วัฒนธรรมล้านนา
(ใช้สำหรับการแข่งขันหัวข้อที่ 3.3-3.7)

**** ใน 3 หัวข้อการแข่งขันแต่ละรายการ จะใช้วิธีจับฉลากเลือกแข่งขันเพียง 1 หัวข้อเท่านั้น****
 
วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 11:57 น.
การส่งรูปเล่มโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ประเภทสิ่งประดิษฐ์
   โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย
ให้ส่งรูปเล่มรายงานโครงงาน จำนวน 5 เล่ม ส่งได้ที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ห้อง 421  ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2559
ติดต่อสอบถาม นางสาวปัทมา  ธรรมปัญญา   เบอร์โทร  087-6603048 
วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 12:55 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 28
จำนวนทีม 803
จำนวนนักเรียน 1,911
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,095
จำนวนกรรมการ 690
ครู+นักเรียน 3,006
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,696
ประกาศผลแล้ว 187/197 (94.92%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 2
เมื่อวาน 8
สัปดาห์นี้ 10
สัปดาห์ที่แล้ว 38
เดือนนี้ 39
เดือนที่แล้ว 402
ปีนี้ 441
ทั้งหมด 143,036