เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับชาติ
สรุปตัวแทนแยกตามเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
13 ธ.ค. 2559
14 ธ.ค. 2559
15 ธ.ค. 2559
16 ธ.ค. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 ตอบแบบประเมินและแสดงความคิดเห็นศูนย์จัดการแข่งขัน
 ตอบแบบประเมินและแสดงความคิดเห็นกลุ่มสาระการแข่งขัน
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

  ติดต่อประสานงานระดับมัธยมศึกษา
ศน.ผู้ประสานงาน กิจกรรมต่างๆ ในงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค
นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์
  ศน.สรวง ศรีแก้วทุม   โทร 0815685296 -เมล์ [email protected]
คณิตศาสตร์
  ศน.อไรวรรณ ปัญญาอุทัย   โทรศัพท์ 0882602670 -เมล:[email protected]
ดนตรีสากล ดนตรีไทย
  ศน.ประสิทธิ์ ภูมาศ    โทร.083-5812484 -เมล์:[email protected]
การงานอาชีพและคอมพิวเตอร์
  
ศน.พิชญา. คำปัน    โทร 0830317882 -เมล์ [email protected]
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  ศน.รชฏ กันทะรัญ  โทร 0898385333 [email protected]
ภาษาไทย หนังสือเล่มเล็ก ยุวบรรณรักษ์
  ศน.ศรีจันทรัตน์ กันทะวัง   โทร O996177068 -เมล์ [email protected]
กิกรรมพัฒนาผู้เรียน
  ศน.ลดาวัลย์ ขุมคำ   โทร 091-0766880 -เมล์ [email protected]
วิทยาศาสตร์
  ศน.สุดาภรณ์ สืบสุติน    โทร 0817844778 -เมล์ [email protected]
หุ่นยนต์
  ศน.ชนินทร์ วรรณมณี   โทร 0811803000 -เมล์ [email protected]

ครูผู้ประสานงาน กิจกรรมต่าง ๆ  
- นาฏศิลป์
    นางจุฬารัตน์ โพธิ์ทอง      ครู ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย   081-031-9657
- ทัศนศิลป์
    นางสบันนา มหาวรรณ์       ครู ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย   089-999-5017
- ทัศนศิลป์
    นายอุดม สีตลานุชิต      ครู ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย    081-885-6011
- ดนตรีไทย
    นางศรีนวย สำอางศรี      ครู ร.ร.ลำปางกัลยาณี    081-7964918
    นางอรชร พรศิริ      ครู ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย      089-1914180
- ดนตรีสากล
    นายราเชนทร์ สุวรรณวงศ์    ครู ร.ร.ลำปางกัลยาณี    081-4720784
- คณิตศาสตร์
    นายชัยสิทธิ์   วงษ์คำ    ครู ร.ร.ห้างฉัตรวิทยา    089-954-5067
- สังคมศึกษา  
    นางสิริลักษณ์  สิทธิเทียนชัย    ครู ร.ร. แม่เมาะวิทยา    081 9921263
- ภาษาไทย
    น.ส.สุปราณี  กาศเกษม     ครู ร.ร.ลำปางกัลยาณี     089 8536791
- รักการอ่าน
    น.ส.นันทนาพร วงศ์ยศ      ครู ร.ร.ลำปางกัลยาณี     086 3992154
-วิทยาศาสตร์
    นายอดุล  พลงาม      ครู ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย     0882620459
    นายสุรินทร์ รินศรี      ครู ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย    083-9484753
- หุ่นยนต์
    นายชัยณรงค์ ภักศิลป์     ครู ร.ร.ลำปางกัลยาณี    091-0714103  
- คอมพิวเตอร์
    นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ      ครู ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย    061-4197897
- สุขศึกษา
    นายถนอมศักดิ์ ทองอำไพ     ครู ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย   081-7249013
- ภาษาญี่ปุ่น
    นางสาวสุภานัน ปัญญาใหญ่      ครู ร.ร.ลำปางกัลยาณี    081-0270896
- ภาษาฝรั่งเศส
    นางนพพร ปรียานนท์      ครู ร.ร.ลำปางกัลยาณี     090-3162975
- ภาษาจีน
    น.ส.ณัฐภรณ์ ใจวงศ์       ครู ร.ร.ลำปางกัลยาณี     084-1518410
- ภาษาเกาหลี
    น.ส.อรวรรณ กันธิมา      ครู ร.ร.ลำปางกัลยาณี     090-3162975
- กิจกรรม yc 
    ดร.ปนิชา คันธวงศ์       ครู ร.ร.ลำปางกัลยาณี     0871867363
    น.ส.กนกพร นิลแพทย์       ครู ร.ร.ลำปางกัลยาณี    0871837240
- ส่งเสริมการอ่าน
    น.ส.รัตติพร เสาจันดารัตน์     ครู ร.ร.ลำปางกัลยาณี     084-8101719
    น.ส.ศศลักษณ์ เครือนันตา     ครู ร.ร.ลำปางกัลยาณี     081-5951976
- ลูกเสือ
    นายฐิติกร แก้วปันกุล     ผอ.โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม    0816810259
- สภานักเรียน
    นายชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล   รองผอ.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย   0895543344, 0947278272
    นายอุดม สีตลานุชิต      ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย   0818856011
    นายปรัชญ์ มาวิเลิศ    ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  0819515130, 0968879388
 
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนเขตพื้นที่ 44
จำนวนโรงเรียน 603
จำนวนทีม 6,994
จำนวนนักเรียน 22,850
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 11,735
จำนวนกรรมการ 1,103
ครู+นักเรียน 34,585
ครู+นักเรียน+กรรมการ 35,688
ประกาศผลแล้ว 214/215 (99.53%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 2
เมื่อวาน 20
สัปดาห์นี้ 166
สัปดาห์ที่แล้ว 343
เดือนนี้ 71
เดือนที่แล้ว 957
ปีนี้ 4,258
ทั้งหมด 1,115,259