เมนูหลัก

 
หน้าแรก
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

  ติดต่อประสานงาน
--------------------------------
โทรศัพท์ : 054-335-067
                 083-002-8431
โทรสาร :   054-335-065
E-mail : [email protected]
Line : ศิลปหัตถกรรม '66

--------------------------------

สพป. :  054-335-067
สพม. :  054-350-790
เฉพาะทาง : 054-228574
--------------------------------
 
  สถานที่พักประเภทต่างๆ
ที่พักประเภทโรงแรม
ที่พักประเภทโรงเรียน
ที่พักประเภทวัดและอื่น ๆ
ที่พักประเภทสำรองฉุกเฉิน
 
  แหล่งท่องเที่ยวและจุดบริการประเภทต่างๆ
สถานที่ท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
สถานีบริการน้ำมันและร้านกาแฟ
สถานีตำรวจและสถานพยาบาล
 
 

 
  ที่พักฉุกเฉิน
https://goo.gl/LkNOYQ (คลิก)
 

  

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือฯ วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภักลำปาง คลิกที่นี่  
 

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คลิกทีนี่

 
  สามารถติดต่อประสานงานเบื้องต้นได้ที่ อาคารกองพัฒนานักศึกษา ตรงข้ามกับอาคารโอฬาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
หรือติดต่อผ่าน Facebook
 
 

 
  ขอเชิญสมัครกลุ่มไลน์รายงานเส้นทางเดินทาง,การจราจร,ภาพบรรยากาศการจัดงาน
โดยคลิกที่ http://line.me/R/ti/g/5ngRBxBSW3 หรือคลิกที่ ศิลปหัตถกรรม 66
 
  สถานที่การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง
เส้นทางการเดินทาง
เส้นทางวังเหนือ
เส้นทางแพร่
เส้นทางเชียงใหม่
เส้นทางเชียงราย
เส้นทางกรุงเทพ
 
  ศูนย์ประสานงานหลักฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยการจราจร ศูนย์ที่ 1(มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง)
 1. นายสมบูรณ์   สันชมพู       ประธานศูนย์           089-8548735
 2. นายชนินท์      บุญมี          รองประธาน             089-5589254
 3. นายสุเทพ      ทับบำรุง        เลขานุการ              087-9920717
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ศูนย์ที่ 2
 1. นายจิรวัฒน์    ปัญญา         ประธานศูนย์            085-7143593
 2. นายสุรชัย       กิมาคม        เลขานุการ               086-6734566
 3. นายณชพัฒน์  ธิแก้ว          ผู้ช่วยเลขานุการ       081-4697667
เส้นทางที่ 1 กรุงเทพ – ลำปาง
 1. นายประพันธ์  รินพล          ประธาน                  087-1875665
 2. นายสมจิตร    ธรรมจิต       เลขานุการ
เส้นทางที่ 2 เชียงใหม่ – ลำปาง
 1. นายผจญ       ติ๊บประสอน   ประธาน                  081-8823052
 2. นายภูชิชย์      ทาวงศ์มา    เลขานุการ               087-1813271
เส้นทางที่ 3 แพร่ – ลำปาง
 1. นายใจชาย     ปัณณะพงษ์   ประธาน                  081-7658339
 2. นายวาด        ปวงรัก           เลขานุการ
เส้นทางที่ 4
 1. นายวิสุทธ์      สุขรัตน์           ประธาน                  089-5544826
 2. นายอภิศักดิ์    ปิ่นแก้ว          เลขานุการ               087-1856901
 
  กำหนดการแถลงข่าวและประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง
     เวลา 10.00-11.30 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ อาคารโอฬาร ม.วิทยาลัยราชภัฏลำปาง
     เวลา 11.30-12.00 น. พิธีแถลงข่าวการจัดงานฯ ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ อาคารโอฬาร ม.วิทยาลัยราชภัฏลำปาง
     เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ อาคารโอฬาร ม.วิทยาลัยราชภัฏลำปาง
     เวลา 13.00-16.30 น. ประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมฯ ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ อาคารโอฬาร ม.วิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่/ศูนย์การศึกษาพิเศษที่แจ้งเข้าพักแล้ว พักที่โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมือง จ.ลำปาง โทร.054-225 802
หนังสือราชการขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการ(สพป./สพม.) คลิกที่นี่
หนังสือราชการขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการศูนย์การศึกษาพิเศษ คลิกที่นี่
 
  กำหนดการ
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  
 
---------------------------------- ระดับภาคเหนือ------------------ -----------------
 โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค > 1-20 พ.ย. 2559 (ปิดระบบโอน 24.00 น.)
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 20 พ.ย. 2559
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค > 20-25 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 26-30 พ.ย. 2559
 พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค > 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดลำปาง > 14-16 ธ.ค. 2559
------------------------------------- ระดับชาติ ------------------ -------------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560
 
  ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. ประธานงานแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียดคลิกที่นี่
 
 
  การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอ
 • การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่าง
การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน
 • การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับภาค ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศดังนี้
             1) การแข่งขันประเภทเดี่ยว หรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้ 
             2) การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
                 (1) ทีม 2 – 3 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 1 คน
                 (2) ทีม 4 – 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
                 (3) ทีม 7 – 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
                 (4) ทีม 11 – 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
                 (5) ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน
 • โดย โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว (หนังสือ 1 ฉบับต่อ 1 กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdf เท่านั้น วิธีการปฏิบัติตามคู่มือด้านล่าง และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน 
ระยะเวลาการดำเนินงานการแก้ไข/เปลี่ยนตัว
 • ระยะที่ 1 วันที่ 1-19 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนดำเนินการแก้ไข/เปลี่ยนตัว โดย ADMIN ระดับเขตพื้นที่ (ที่โรงเรียนสังกัด) จะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงให้แล้วเสร็จก่อนทำการโอนข้อมูล (โอนข้อมูลภายใน 20 พ.ย. 59 เวลา 24.00 น.)
 • 20-25 พ.ย. 2559 โรงเรียนเปลี่ยนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว (หนังสือ 1 ฉบับต่อ 1 กิจกรรม) ลงในระบบ เป็นไฟล์ PDF และนำเอกสารตัวจริงมายื่นลงทะเบียนในวันแข่งขัน
 • ระยะที่ 2 วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2559 ADMIN ระดับภาคจะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และประกาศให้โรงเรียนอัพโหลดรูปภาพติดบัตรของผู้เข้าแข่งขันทุกคน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
- แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
- คู่มือการแก้ไขชื่อของนักเรียน/ครูผู้สอน
- คู่มือการเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้สอน
 
  หนังสือราชการเชิญตัวแทน สพป., สพม. ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียดคลิกที่นี่
 
   
"เด็กเหนือก้าวไกล เด็กไทยก้าวหน้า ศิลปหัตถกรรมล้ำค่า ก้าวสู่สากล"
 
   รายการแข่งขันเพลงคุณธรรม ในระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส ไม่ให้ใช้เพลงที่แต่งเอง ให้ยึดตามเกณฑ์ของ สพฐ. โดยเพลงที่ใช้แข่งขันต้องเป็นเพลงไทยสากล ไทยลูกทุ่ง ที่เผยแพร่โดยทั่วไปเป็นที่รู้จักกันโดยกว้างขวาง มีข้อส่งสัยติดต่อ ศน.อัญชลี โทกุล โทรศัพท์ 097-918-7195  
  หนังสือราชการเชิญตัวแทน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียด คลิกที่นี่
 
  สถานที่แข่งขัน สพป.

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
       รายการแข่งขันที่นี่  ดังนี้
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
 • นักบินน้อย สพฐ.
 • กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
 • หุ่นยนต์
 • นาฏศิลป์
 • กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
 • คอมพิวเตอร์
 • ดนตรี (วันที่ 15-16 ธันวาคม 2559)
 • กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ยกเว้น กิจกรรมลูกเสือ)
 • กลุ่มสาระฯ สังคมฯ (ยกเว้น ละครประวัติศาสตร์)
แผนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : https://goo.gl/maps/sSgkyk7cPyK2
----------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------
2. โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
       รายการแข่งขันที่นี่  ดังนี้
 • ปฐมวัย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
แผนที่โรงเรียน : https://goo.gl/maps/ifuByM5BAqK2
------------------------------ ------------------------------------------- ---------------------------
3.โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)
      รายการแข่งขันที่นี่  ดังนี้
 • ทัศนศิลป์
แผนที่ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) : https://goo.gl/maps/GoKz51Za1zQ2
---------------------------------- --------------------------------------- ---------------------------
4.โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)
      รายการแข่งขันที่นี่  ดังนี้
 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
 • กลุ่มสาระสังคมฯ (ละครประวัติศาสตร์ และ ละครคุณธรรม)
แผนที่โรงเรียน : 
--------------------------------- --------------------------------------------- ------------------------
5. สพป.ลำปาง เขต 2
รายการแข่งขันที่นี่  ดังนี้
 • กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
--------------------------------- --------------------------------------------- ------------------------
*** รายละเอียดติดต่อ สพป.ลำปาง เขต 1 (รายละเอียดจะอยู่ที่เว็บไซต์การแข่งขัน ส่วนของ สพป.) ***
 
  คำสั่ง สพฐ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน http://gg.gg/49tdh
คำสั่ง สพฐ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน http://gg.gg/49te6
 
  ประชุม ผอ.เขต, ตัวแทนเขตและจับสลากอันดับการแข่งขัน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
  ประกาศ
รายการ กิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง เป็นไปตามกำหนดการเดิมและกิจกรรมรายการต่างๆ เหมือนเดิม
 
  สถานที่แข่งขัน สพม.

1.มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
 • ดนตรีสากล (วันที่ 13-14 ธันวาคม 2559)
แผนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : https://goo.gl/maps/sSgkyk7cPyK2
---------------------------------------------------- ------------------------------------------------
2.โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
 • สังคมศึกษา
แผนที่ โรงเรียนแม่เมาะวิทยาhttps://goo.gl/maps/199QCiwqnem
---------------------------------------------------- -------------------------------------------------
3.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์
 • ทัศนศิลป์
 • คอมพิวเตอร์
 • สภานักเรียน
 • สุขศึกษาและพลศึกษา
แผนที่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  : https://goo.gl/maps/FT1RZp2Rd542
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------
4.โรงเรียนลำปางกัลยาณี
 • ภาษาไทย
 • ภาษาฝรั่งเศส
 • ภาษาจีน
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาเกาหลี
 • นาฏศิลป์
 • หุ่นยนต์
 • YC
 • กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
แผนที่ โรงเรียนลำปางกัลยาณี  : https://goo.gl/maps/jfBK4goeajP2
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------
5.โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร
 • การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • ดนตรีไทย
 • กิจกรรมลูกเสือ
แผนที่  โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร  : https://goo.gl/maps/WknccDdQxpK2
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------
6.โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
 • คณิตศาสตร์
แผนที่  โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา  : https://goo.gl/maps/f7JC2xE8a212
------------------------------------------------------ -----------------------------------------------

*** รายละเอียดติดต่อ สพม.35 (รายละเอียดจะอยู่ที่เว็บไซต์การแข่งขัน ส่วนของมัธยม) ***
 
  ประสานงานที่พัก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 66 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0856944500
 • นายกพล เมืองยศ โทร 054-335-067
 • ศูนย์ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง
สอบถามเรื่องที่พักโรงแรม
 • 087-1738047 (ก๋วยเจ๋ง)
 
   
  ติอต่อประสานงานเรียนร่วม (054-217128)
 • นายอดิสร พวงทอง โทร. 081-992-7236
 • นายเจษฎา จักรแก้ว โทร. 089-262-2174
 • นายทองคำ ชุ่มวิจารณ์ โทร. 089-146-2789
 
   
  ติดต่อการแข่งขันโรงเรียนเฉพาะทาง โทร. 054-228-574
 • นางสุรัญจิต วรรณนวล โทร. 081-568-6969
 • นายนวกฤษต์ ปวนรัตน์ โทร. 088-269-5135
 • นายพิทักษ์ วงค์ฆ้อง โทร. 095-598-9740
 
 


 
  ติดต่อประสานงานระดับมัธยมศึกษา
นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์
 • ศน.สรวง ศรีแก้วทุม โทร 0815685296 เมล์ : [email protected]
คณิตศาสตร์
 • นางอุไรวรรณ ปัญญาอุทัย โทรศัพท์ 0882602670 เมล์:[email protected]
ดนตรีสากล ดนตรีไทย
 • นายประสิทธิ์ ภูมาศ โทร.083-5812484 เมล์:[email protected]
การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์
 • นางสาวพิชญา. คำปัน โทร 0830317882 เมล์ : [email protected]
สังคม
 • ศน.รชฏ กันทะรัญ โทร 0898385333 เมล์ : [email protected]
ภาษาไทย หนังสือเล่มเล็ก ยุวบรรณรักษ์
 • ศน.ศรีจันทรัตน์ กันทะวัง โทร O996177068 เมล์ : [email protected]
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • น.ส.ลดาวัลย์ ขุมคำ โทร 091-0766880 เมล์ : [email protected]
วิทยาศาสตร์
 •  ศน.สุดาภรณ์ สืบสุติน โทร 0817844778 เมล์ : [email protected]
หุ่นยนต์
 • ศน.ชนินทร์ วรรณมณี โทร 0811803000 เมล์ :  [email protected]
ภาษาต่างประเทศ
 • ศน.รุ่งรัตน์ มองทะเล โทร.0857170833 เมล์[email protected]
 
 
 
  ติดต่อประสานงานระดับประถมศึกษา
ปฐมวัย
 • นายประยูร  เรียนปิงวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประธาน โทร. 084-3668425
 • นางเขมจิรา  เศวตรัตนเสถียร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 085-6947799
 • นางแคทรียา หลักมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เลขานุการ โทร. 087-1925588
 • นางสาวชลันดา นิลสนธิ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ผู้ช่วยเลขาฯ โทร. 084-4811058
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
 • นายสมบัติ  วันใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะคา ประธาน โทร. 081-9502959
 • นางผ่องศรี  ง้าวกาเขียว นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 2 ผู้ประสานงาน โทร. 087-1821895
 • นางสาวทัศนาวรรณ  ชลพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะคา เลขานุการ โทร. 086-1850871
ศิลปะ-ดนตรี
 • นายมานะ  ใจบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวงเหนือ ประธาน โทร. 089-9558130
 • นายศักดิ์  แสงบุญเรือง ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านสันทราย รองประธาน โทร. 087-1791439
 • ดร.วัชรี  เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 086-0231675
 • นางขนิษฐา  บริสุทธิ์ศรี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เลขานุการ โทร. 098-7476476
 • นายกำธร  สงวนพฤกษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ผู้ช่วยเลขาฯ โทร.086-1824579
ศิลปะ-นาฏศิลป์
 • นายสมพร  นาคพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ประธาน โทร. 081-8830046
 • ดร.สมดี ศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 081-1798954
 •  นางอัญชลี  โตเดช ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก  เลขานุการ โทร. 081-5959733
สังคมศึกษา
 • นายทวีศักดิ์  สายมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ ประธาน โทร. 083-3188428,086-9130290
 • นางสาวอัญชลี  โทกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 097-9187195
 • นางพรปวีณ์  ไชยณรงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ เลขานุการ โทร. 081-8842340
วิทยาศาสตร์
 • นายเดชวิทย์  หล้าปาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ประธาน โทร. 081-0295601
 • นายเอกฐสิทธิ์  กอบกำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 085-6236902
 • นางจันทร์พิมพ์  หล้าปาวงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา  เลขานุการ โทร. 092-7021577
 • นางเยาวลักษณ์  เกสรเกศรา ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ ผู้ช่วยเลขาฯ 088-2600866
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ สภานักเรียน YC)
 • นายชัยชนะ  สมหวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ประธาน โทร. 084-3786497
 • นางเสาวณีย์ อาจสามารถ นักวิชาการ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 086-4315921
 • นายชาติณรงค์  มณีมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหัววัง  เลขานุการ โทร. 081-8846867
กิจกรรมภาษาไทย และหนังสือเล่มเล็ก
 • นายวินัย  แป้นน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมาะวิทยา ประธาน โทร. 094-6352754
 • นางพวงผกา ทนันไชย ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปางเขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 093-3562784
 • นางอำไพ  ผัดวัง ครูโรงเรียนสบเมาะวิทยา เลขานุการ โทร. 086-1902626
 • นางรัตนา  ขันธพร ครูโรงเรียนพิชัยวิทยา (มิตรภาพ14) ผู้ช่วยเลขาฯ  081-7065099
 • นางเพลิน  สุขรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านแม่กวัก ผู้ช่วยเลขาฯ โทร. 081-0321822
การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
 • นายอานนท์ สายคำฟู ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เชลางรัตน์อนุสรณ์) ประธาน โทร. 081-7961976
 • นายสมเพชร เจริญวัย ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 093-1404453
 • นายวรเดช  ศรีเดช ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง เลขานุการ โทร. 081-1621536
การงานอาชีพ
 • นายสมบัติ  สิริวงค์เครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ประธาน โทร. 093-1370318
 • นางศรีจันทร์  ทรายใจ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 086-1925623
 • นางดาวเรือง  คชพรหม ครูโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา เลขานุการ โทร. 083-8667769
 • นายมนู  คชพรม ครูโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ผู้ช่วยเลขาฯ โทร. 083-4786747
หุ่นยนต์
 • นายบุญเรือง  นันตะกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง กิ่วลม 3 ประธาน โทร. 090-1196450
 • นายนพดล  ถาวร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 086-1970374
 • นายวสันต์  แปงจิตต์ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก เลขานุการ โทร. 086-2244825
 • นายอนุพงษ์  หล้านามวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ผู้ช่วยเลขาฯ โทร. 089-4337356
สุขศึกษาและพลศึกษา
 • นายมนตรี เดชแพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง ประธาน โทร. 081-7841036
 • นายนพดล  ถาวร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 086-1970374
 •  นายอนันต์ จำเริญวรทศ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก เลขานุการ โทร. 081-1122393
 •  นางสาวส่องหล้า ภักดีวงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ ผู้ช่วยเลขานุการ โทร. 081-4725609
คณิตศาสตร์
 •  นายประยูร เรียนปิงวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางรัตน์อนุสรณ์) ประธาน โทร. 085-7105929
 •  นางจารุวรรณ สายคำฟู ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร. 089-7597975
 • นางแคทรียา หลักหมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เลขานุการ โทร. 087-1925588
 • นางทองอ่อน คณิตปัญญาเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ผู้ช่วยเลขานุการ โทร. 081-9986818
 • นางสาวนิตยา ชัยวงษ์ ครู  โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการ โทร. 087-1746548
ภาษาต่างประเทศ
 • นายทวีศักดิ์ สายมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) ประธาน โทร. 083-3188428
 • นายพีรพงศ์ ดวงแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ผู้ประสานงาน โทร.081-2880605
 • นางสาวนภัสนันท์ ทิลาวงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) เลขานุการ โทร. 081-3862334
 • นางสาวธนวรรณ พันธ์ทิพย์กุล ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) ผู้ช่วยเลขานุการ โทร. 091-3792221
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 6,842
เมื่อวาน 10,818
สัปดาห์นี้ 56,778
สัปดาห์ที่แล้ว 55,470
เดือนนี้ 37,674
เดือนที่แล้ว 266,628
ปีนี้ 304,302
ทั้งหมด 3,015,685