สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 28 20 10 5 58
2 อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 27 4 1 0 32
3 วัดหลวงวิทยา 23 15 8 6 46
4 อนุบาลห้างฉัตร 23 10 1 4 34
5 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 22 15 6 5 43
6 กอรวกพิทยาสรรค์ 21 17 2 6 40
7 บ้านปงสนุก 21 4 1 2 26
8 แม่ก๋งวิทยา 16 8 6 2 30
9 พิชัยวิทยา 16 2 3 1 21
10 เมืองยาววิทยา 14 14 9 3 37
11 สบป้าดวิทยา 14 9 4 2 27
12 บ้านแม่ตีบ 12 2 3 8 17
13 สบเมาะวิทยา 11 9 2 1 22
14 บ้านอ้อน 10 11 3 0 24
15 แม่ฮ่างวิทยา 10 9 3 1 22
16 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 10 7 3 4 20
17 อัสสัมชัญลำปาง 10 5 0 0 15
18 บ้านบ่อห้อ 9 8 2 1 19
19 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 9 7 6 4 22
20 ชุมชนบ้านสันกำแพง 9 2 3 2 14
21 ดอนไชยวิทยา 9 1 0 1 10
22 บ้านสบพลึง 8 6 4 2 18
23 ไทยรัฐวิทยา 85 8 5 8 0 21
24 วอแก้ววิทยา 8 3 0 1 11
25 บ้านทุ่งกล้วย 8 2 0 0 10
26 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 7 10 6 4 23
27 วัดน้ำโท้ง 6 9 3 0 18
28 บ้านเหล่า 5 5 5 4 15
29 ทุ่งฝางวิทยา 4 10 6 3 20
30 ทุ่งหนองขามวิทยา 4 6 2 3 12
31 วัดสบจาง 4 3 2 3 9
32 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 4 3 1 0 8
33 พินิจวิทยา 4 3 0 4 7
34 ชุมชนบ้านแม่ฮาว 4 1 0 0 5
35 ผาแดงวิทยา 3 6 2 1 11
36 ผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 3 4 1 0 8
37 บ้านทุ่งหก 3 4 0 1 7
38 บ้านสัน 3 3 1 1 7
39 วัดบ้านแขม 3 2 2 1 7
40 บ้านสันทราย 3 2 0 0 5
41 บ้านเวียงหงส์ล้านนา 3 1 1 0 5
42 บ้านหมากหัววัง 3 0 1 0 4
43 ประชาวิทย์ 3 0 1 0 4
44 ไตรภพวิทยา 3 0 0 1 3
45 บ้านนาแช่ 2 4 2 2 8
46 ธงชัยวิทยา 2 4 1 0 7
47 บ้านปันง้าว 2 4 0 3 6
48 บ้านโป่งขวาก 2 4 0 1 6
49 บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย 2 4 0 1 6
50 บ้านทรายมูล 2 4 0 0 6
51 บ้านทาน 2 3 0 0 5
52 สบมายสามัคคีวิทยา 2 2 1 4 5
53 แม่แป้นวิทยา 2 2 0 2 4
54 ชุมชนบ้านทราย 2 2 0 1 4
55 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 2 2 0 1 4
56 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 2 2 0 0 4
57 บ้านแม่ส้าน 2 2 0 0 4
58 วัดเสด็จ 2 1 2 1 5
59 อรุโณทัย 2 1 0 0 3
60 บ้านปงวัง 2 1 0 0 3
61 ลำปางวิทยา 2 1 0 0 3
62 บ้านแม่งาวใต้ 2 0 0 3 2
63 บ้านกาศเมฆ 2 0 0 2 2
64 บ้านห้วยอูน 1 3 0 1 4
65 บ้านปงยางคก 1 3 0 0 4
66 บ้านศรีหมวดเกล้า 1 2 1 1 4
67 บ้านแม่อาง 1 2 1 0 4
68 บ้านแม่จาง 1 2 0 0 3
69 บ้านงิ้วงาม 1 2 0 0 3
70 บ้านบุญนาค 1 2 0 0 3
71 บ้านทุ่ง 1 1 1 1 3
72 วัดบ้านสัก 1 1 1 0 3
73 วัดหัวฝาย 1 1 1 0 3
74 บ้านสบค่อม 1 1 0 1 2
75 วิชชานารี 1 1 0 0 2
76 ปงวัง 1 1 0 0 2
77 บ้านโทกหัวช้าง 1 0 2 1 3
78 ธงชัยวิทยา 1 0 2 0 3
79 บ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) 1 0 1 0 2
80 วัดค่ากลาง 1 0 1 0 2
81 บ้านแม่เฟือง 1 0 0 2 1
82 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 1 0 0 0 1
83 บ้านทุ่งฝาย 1 0 0 0 1
84 อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 0 0 0 1
85 บ้านหลวงใต้ 1 0 0 0 1
86 วัดท่าสี 1 0 0 0 1
87 บ้านปงแท่น 1 0 0 0 1
88 บ้านไร่ (ประชาสามัคคี) 1 0 0 0 1
89 ผาแดงวิทยา 1 0 0 0 1
90 วัดทุ่งโจ้ 1 0 0 0 1
91 มัธยมวิทยา 0 2 1 1 3
92 บ้านวังตม 0 2 0 1 2
93 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 0 2 0 1 2
94 สมฤทัยวิทยา 0 2 0 0 2
95 ชุมชนบ้านแหง 0 2 0 0 2
96 บ้านจำค่า 0 2 0 0 2
97 บ้านหัวทุ่ง 0 1 2 0 3
98 บ้านนาสัก 0 1 2 0 3
99 บ้านทุ่งกู่ด้าย 0 1 1 1 2
100 วัดพระเจ้านั่งแท่น 0 1 0 1 1
101 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ 0 1 0 1 1
102 วัดเสด็จ 0 1 0 0 1
103 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 0 1 0 0 1
104 บ้านท่าโทก 0 1 0 0 1
105 บ้านยางอ้อย 0 1 0 0 1
106 บ้านสำเภา 0 1 0 0 1
107 บ้านหัวทุ่ง 0 1 0 0 1
108 วัดบ้านฮ่อง 0 0 2 2 2
109 บ้านสบเติ๋น 0 0 1 1 1
110 เคนเน็ตแม็คเคนซี 0 0 0 1 0
111 บ้านจำปุย 0 0 0 1 0
112 ชุมชนบ้านทราย 0 0 0 1 0
113 บ้านป่าตันกุมเมือง 0 0 0 1 0
114 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 0 0 0 0 0
115 บ้านกาด 0 0 0 0 0
116 บ้านดอนหัววัง (เรียนรวมอนุบาล ห้างฉัตร) 0 0 0 0 0
117 บ้านปงสนุก 0 0 0 0 0
118 บ้านปันง้าว 0 0 0 0 0
119 บ้านหวด 0 0 0 0 0
120 บ้านห้วยหก 0 0 0 0 0
121 บ้านโทกหัวช้าง 0 0 0 0 0
122 เมืองยาววิทยา 0 0 0 0 0
รวม 493 355 148 128 1,124