หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ลำปาง เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 65 29 45.31% 20 31.25% 10 15.63% 5 7.81% 64
2 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 34 27 84.38% 4 12.5% 1 3.13% 0 0% 32
3 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 51 24 48.98% 17 34.69% 2 4.08% 6 12.24% 49
4 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 52 23 44.23% 15 28.85% 8 15.38% 6 11.54% 52
5 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 40 23 60.53% 10 26.32% 1 2.63% 4 10.53% 38
6 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 50 22 45.83% 15 31.25% 6 12.5% 5 10.42% 48
7 โรงเรียนบ้านปงสนุก 32 22 75.86% 4 13.79% 1 3.45% 2 6.9% 29
8 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 35 16 50% 8 25% 6 18.75% 2 6.25% 32
9 โรงเรียนพิชัยวิทยา 23 16 72.73% 2 9.09% 3 13.64% 1 4.55% 22
10 โรงเรียนเมืองยาววิทยา 40 14 35% 14 35% 9 22.5% 3 7.5% 40
11 โรงเรียนสบป้าดวิทยา 31 14 48.28% 9 31.03% 4 13.79% 2 6.9% 29
12 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 30 13 48.15% 2 7.41% 4 14.81% 8 29.63% 27
13 โรงเรียนสบเมาะวิทยา 25 11 47.83% 9 39.13% 2 8.7% 1 4.35% 23
14 โรงเรียนบ้านอ้อน 25 10 41.67% 11 45.83% 3 12.5% 0 0% 24
15 โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 25 10 43.48% 9 39.13% 3 13.04% 1 4.35% 23
16 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 25 10 45.45% 9 40.91% 2 9.09% 1 4.55% 22
17 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 28 10 40% 8 32% 3 12% 4 16% 25
18 โรงเรียนบ้านสบพลึง 30 10 41.67% 7 29.17% 5 20.83% 2 8.33% 24
19 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 16 10 66.67% 5 33.33% 0 0% 0 0% 15
20 โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 29 9 34.62% 7 26.92% 6 23.08% 4 15.38% 26
21 โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง 16 9 56.25% 2 12.5% 3 18.75% 2 12.5% 16
22 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 13 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
23 โรงเรียนดอนไชยวิทยา 11 9 81.82% 1 9.09% 0 0% 1 9.09% 11
24 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 25 8 38.1% 5 23.81% 8 38.1% 0 0% 21
25 โรงเรียนวอแก้ววิทยา 12 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
26 โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 40 7 25.93% 10 37.04% 6 22.22% 4 14.81% 27
27 โรงเรียนบ้านทุ่งหก 15 7 53.85% 5 38.46% 0 0% 1 7.69% 13
28 โรงเรียนบ้านปงสนุก 11 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
29 โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 20 6 33.33% 9 50% 3 16.67% 0 0% 18
30 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
31 โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
32 โรงเรียนบ้านเหล่า 19 5 26.32% 5 26.32% 5 26.32% 4 21.05% 19
33 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 11 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
34 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 25 4 17.39% 10 43.48% 6 26.09% 3 13.04% 23
35 โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา 17 4 26.67% 6 40% 2 13.33% 3 20% 15
36 โรงเรียนวัดสบจาง 12 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 3 25% 12
37 โรงเรียนบ้านสัน 10 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
38 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 9 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
39 โรงเรียนพินิจวิทยา 11 4 36.36% 3 27.27% 0 0% 4 36.36% 11
40 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
41 โรงเรียนผาแดงวิทยา 12 3 25% 6 50% 2 16.67% 1 8.33% 12
42 โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 9 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
43 โรงเรียนวัดบ้านแขม 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
44 โรงเรียนบ้านสันทราย 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
45 โรงเรียนบ้านเวียงหงส์ล้านนา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
46 โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
47 โรงเรียนประชาวิทย์ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
48 โรงเรียนไตรภพวิทยา 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
49 โรงเรียนบ้านปันง้าว 11 2 20% 5 50% 0 0% 3 30% 10
50 โรงเรียนบ้านนาแช่ 12 2 20% 4 40% 2 20% 2 20% 10
51 โรงเรียนธงชัยวิทยา 11 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
52 โรงเรียนบ้านโป่งขวาก 9 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
53 โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย 9 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
54 โรงเรียนบ้านทรายมูล 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
55 โรงเรียนบ้านทาน 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
56 โรงเรียนวัดเสด็จ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา 11 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 4 44.44% 9
58 โรงเรียนแม่แป้นวิทยา 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
59 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
60 โรงเรียนชุมชนบ้านทราย 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
61 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
62 โรงเรียนบ้านแม่ส้าน 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนวัดเสด็จ 10 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
64 โรงเรียนวัดบ้านสัก 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
65 โรงเรียนสบเมาะวิทยา 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
66 โรงเรียนบ้านปงวัง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนลำปางวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนอรุโณทัย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ 5 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
71 โรงเรียนบ้านกาศเมฆ 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
72 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
73 โรงเรียนเมืองยาววิทยา 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
74 โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนบ้านจำค่า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนบ้านจำปุย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านห้วยอูน 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
79 โรงเรียนบ้านปงยางคก 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
82 โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
83 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
84 โรงเรียนบ้านแม่อาง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
85 โรงเรียนวัดบ้านแขม 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
86 โรงเรียนชุมชนบ้านแหง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านบุญนาค 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านแม่จาง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนบ้านทุ่ง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
92 โรงเรียนวัดหัวฝาย 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
93 โรงเรียนบ้านสบค่อม 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
94 โรงเรียนบ้านแม่เฟือง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนปงวัง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนวิชชานารี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
98 โรงเรียนธงชัยวิทยา 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
100 โรงเรียนวัดค่ากลาง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านแม่เฟือง 7 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
102 โรงเรียนบ้านทุ่งหก 8 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนบ้านนาแช่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านปงแท่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านหลวงใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านห้วยอูน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านไร่ (ประชาสามัคคี) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนผาแดงวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนวัดท่าสี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนเวียงหงส์ล้านนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนมัธยมวิทยา 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
121 โรงเรียนบ้านวังตม 4 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
122 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
123 โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านจำค่า 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนสมฤทัยวิทยา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 4 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
127 โรงเรียนบ้านนาสัก 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านทุ่งกู่ด้าย 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
129 โรงเรียนสบพลึง 8 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
130 โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
131 โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
132 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 6 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านท่าโทก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านยางอ้อย 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านสำเภา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านโป่งขวาก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนพิชัยวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนวัดบ้านแลง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง 4 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
142 โรงเรียนบ้านสบเติ๋น 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
143 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 3 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านจำปุย 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
145 โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
146 โรงเรียนชุมชนบ้านทราย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
147 โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
148 โรงเรียนชุมชนบ้านแหง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
149 โรงเรียนบ้านกาด 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
150 โรงเรียนบ้านดอนหัววัง (เรียนรวมโรงเรียนอนุบาล ห้างฉัตร) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
151 โรงเรียนบ้านปันง้าว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
152 โรงเรียนบ้านสัน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
153 โรงเรียนบ้านหวด 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
154 โรงเรียนบ้านห้วยหก 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวเพ็ญศิรินภางค์ ใจตาบุตร กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]