หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง
ระหว่าง วันที่ 14 - 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายพิทักษ์ วงค์ฆ้อง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการประมวลและรายงานผล
2 ณัฐณิชา ต้องใจ พนักงานราชหาร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการประมวลและรายงานผล
3 นายพิทักษ์ วงค์ฆ้อง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการประมวลและรายงานผล
4 นางสาวณัฐณิชา ต้องใจ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการประมวลและรายงานผล
5 นายอนุวัฒน์ นิวัติเจริญกุล พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการประมวลและรายงานผล
6 นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการประมวลและรายงานผล
7 นางชัญญาภัค บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการประมวลและรายงานผล
8 นายบูรชาติ ศิริเป็ง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการประมวลและรายงานผล
9 นายสุฤทธิ์ บุญรอด ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการประมวลและรายงานผล
10 นายปกรณ์ สิทธิราช ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการประมวลและรายงานผล
11 นายสุทธิพงษ์ ตาดคำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการประมวลและรายงานผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง โทร 054-228574 โทรสาร 054-228575
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]