หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 16 27 19
2 003 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 32 72 45
3 004 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 0 0 0
4 005 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 45 85 52
5 006 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 40 119 62
6 007 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0
7 008 โรงเรียนกาวิละอนุกูล 0 0 0
8 009 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 0 0 0
9 010 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 0 0 0
10 011 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 35 75 48
11 012 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 0 0 0
12 013 โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่ 0 0 0
13 014 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 0 0 0
14 019 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 0 0 0
15 020 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ 0 0 0
16 021 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 0 0 0
17 022 โรงเรียนกาวิละอนุกูล 41 81 51
18 023 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 0 0 0
19 024 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 29 62 37
20 025 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 36 52 39
21 026 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 19 33 21
22 027 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 45 87 57
23 028 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 39 91 51
24 029 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 49 85 57
25 030 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 0 0 0
26 031 โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 0 0 0
27 032 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกุล 0 0 0
28 033 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 16 28 18
29 034 โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 0 0 0
30 035 โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 18 30 18
รวม 460 927 575
1502

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง โทร 054-228574 โทรสาร 054-228575
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]