หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
ลำดับ เขต ผลการแข่งขัน สรุปเหรียญฯ
1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดูผล ดูเหรียญ
2 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดูผล ดูเหรียญ
3 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดูผล ดูเหรียญ
4 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดูผล ดูเหรียญ
5 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดูผล ดูเหรียญ
6 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดูผล ดูเหรียญ
7 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดูผล ดูเหรียญ
8 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดูผล ดูเหรียญ
9 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดูผล ดูเหรียญ
10 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดูผล ดูเหรียญ
11 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดูผล ดูเหรียญ
12 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดูผล ดูเหรียญ
13 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดูผล ดูเหรียญ
14 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดูผล ดูเหรียญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง โทร 054-228574 โทรสาร 054-228575
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]