สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 11 12 3 26 33 9 5 2 47
2 สหคริสเตียน 11 3 5 19 20 6 3 1 29
3 ป่ากั้งวิทยา 9 6 6 21 28 6 3 4 37
4 บ้านบ่อเบี้ย 9 4 4 17 20 8 1 2 29
5 บ้านห้วยยาง 8 5 2 15 15 2 2 0 19
6 น้ำพร้าสามัคคี 7 8 6 21 19 7 6 2 32
7 ท่าปลาอนุสรณ์ 1 7 4 4 15 17 6 2 0 25
8 บ้านห้วยมุ่น 6 4 4 14 14 9 2 3 25
9 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 6 4 1 11 12 3 3 2 18
10 บ้านสีเสียดบํารุง 5 6 4 15 18 2 2 1 22
11 บ้านเด่นเหล็ก 5 2 4 11 15 7 5 2 27
12 บ้านปากปาด 5 0 0 5 10 0 2 2 12
13 บ้านห้วยคอม 4 7 6 17 22 5 1 1 28
14 บ้านห้วยผึ้ง 4 4 1 9 9 6 1 1 16
15 ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 4 2 8 14 16 9 1 2 26
16 ท่าแฝกอนุสรณ์ 4 4 1 2 7 6 2 0 0 8
17 สว่างวิทย์ 3 2 1 6 6 0 0 0 6
18 บ้านน้ำหมัน 3 1 3 7 9 0 3 0 12
19 บ้านสุมข้าม 3 0 0 3 4 1 0 1 5
20 สิงห์คอมพิทยา 2 4 1 7 8 0 1 0 9
21 บ้านม่วงชุม 2 2 3 7 10 2 1 0 13
22 วัดวังสัมพันธ์ 2 2 0 4 5 3 0 2 8
23 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 2 1 2 5 12 3 0 0 15
24 บ้านห้วยลึก 2 1 2 5 6 0 3 2 9
25 อนุบาลบ้านโคก 2 1 1 4 7 5 0 0 12
26 บ้านห้วยเดื่อ 2 1 1 4 4 3 0 1 7
27 ชุมชนไกรลาสวิทยาคม 2 1 0 3 8 0 1 1 9
28 บ้านนาหน่ำ 2 0 0 2 7 1 3 2 11
29 บ้านชําบอน 2 0 0 2 3 1 0 0 4
30 บ้านน้ำลัดสามัคคี 2 0 0 2 2 0 0 0 2
31 วัดจอมแจ้ง 1 4 2 7 9 3 3 0 15
32 บ้านห้วยสูน 1 3 0 4 4 2 1 3 7
33 บ้านนาผักฮาด 1 3 0 4 3 1 1 0 5
34 บ้านนาไพร 1 2 8 11 14 4 3 1 21
35 ราชประชานุเคราะห์ 13 1 2 1 4 6 3 1 1 10
36 ชุมชนวัดมหาธาตุ 1 2 0 3 8 3 0 1 11
37 น้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 1 1 3 5 4 2 1 0 7
38 บ้านห้วยครั่ง 1 1 1 3 4 0 0 1 4
39 บ้านใหม่ 1 1 1 3 3 0 0 0 3
40 บ้านซําบ้อ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
41 วัดหนองหิน 1 1 0 2 2 4 0 0 6
42 วัดวังกอง 1 0 1 2 6 3 0 0 9
43 ท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 0 0 1 3 1 0 0 4
44 บ้านห้วยแมง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
45 บ้านเดิ่น 1 0 0 1 1 1 0 2 2
46 คุรุประชาสรรค์ศึกษา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
47 ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 0 3 1 4 9 2 0 0 11
49 บ้านน้ำแพ 0 3 1 4 6 1 2 1 9
50 บ้านห้วยต้าวิทยา 0 2 1 3 5 1 1 0 7
51 บ้านนาบัว 0 1 1 2 8 1 3 0 12
52 อนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 0 1 1 2 6 8 1 1 15
53 บ้านม่วง 0 1 1 2 4 0 0 0 4
54 บ้านห้วยโป่ง 0 1 1 2 2 1 0 0 3
55 บ้านน้ำลี 0 1 1 2 0 2 1 1 3
56 บ้านหนองแห้ว 0 1 0 1 5 3 1 0 9
57 วัดโพธิ์ชัย 0 1 0 1 2 3 2 3 7
58 วัดปากไพร 0 1 0 1 0 1 0 0 1
59 บ้านน้ำไคร้ 0 1 0 1 0 0 1 1 1
60 ชุมชนบ้านนากล่ำ 0 0 4 4 7 6 1 0 14
61 วัดนาขุม 0 0 2 2 3 4 1 3 8
62 บ้านปางเกลือ 0 0 1 1 5 3 0 1 8
63 บ้านไร่ตีนตก 0 0 1 1 3 3 0 0 6
64 บ้านน้ำต๊ะ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
65 เจริญราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
66 ท่าแฝกอนุสรณ์ 2 0 0 1 1 0 1 0 1 1
67 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 0 0 1 1 0 0 1 0 1
68 บ้านงอมมด 0 0 0 0 4 2 1 0 7
69 จริมอนุสรณ์1 0 0 0 0 4 0 1 0 5
70 บ้านทรายขาว 0 0 0 0 4 0 1 0 5
71 บ้านโป่งพาน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
72 ไผ่งามวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
73 บ้านนาแซง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
74 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 0 0 0 0 1 1 0 1 2
75 ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
76 บ้านปางคอม 0 0 0 0 1 0 1 1 2
77 บ้านนาไร่เดียว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
78 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1
79 บ้านห้วยไคร้ 0 0 0 0 0 3 0 2 3
80 บ้านต้นม่วง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
81 จริมอนุสรณ์ 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
82 บ้านกิ่วเคียน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
83 ท่าแฝกอนุสรณ์ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 153 126 111 390 530 187 82 59 799