สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 18 13 5 36 44 10 6 2 60
2 บ้านบ่อเบี้ย 12 5 4 21 24 8 1 2 33
3 ป่ากั้งวิทยา 11 6 6 23 30 6 5 4 41
4 สหคริสเตียน 11 3 5 19 20 6 3 1 29
5 น้ำพร้าสามัคคี 8 9 6 23 21 7 6 2 34
6 บ้านห้วยยาง 8 5 2 15 15 2 2 0 19
7 ท่าปลาอนุสรณ์ 1 7 4 5 16 17 8 3 1 28
8 บ้านปากปาด 7 0 0 7 13 0 2 2 15
9 บ้านสีเสียดบํารุง 6 6 5 17 20 2 2 1 24
10 บ้านห้วยมุ่น 6 4 4 14 14 9 2 3 25
11 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 6 4 1 11 12 3 3 2 18
12 ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 6 2 8 16 18 9 1 2 28
13 บ้านเด่นเหล็ก 6 2 4 12 16 7 5 2 28
14 บ้านห้วยคอม 5 7 6 18 24 5 1 1 30
15 บ้านห้วยผึ้ง 4 4 1 9 10 6 1 1 17
16 บ้านห้วยลึก 4 3 2 9 10 0 4 2 14
17 สว่างวิทย์ 4 2 1 7 7 0 0 0 7
18 ท่าแฝกอนุสรณ์ 4 4 1 2 7 6 2 0 0 8
19 บ้านน้ำหมัน 3 2 3 8 10 1 3 0 14
20 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 3 1 2 6 14 3 0 0 17
21 บ้านสุมข้าม 3 0 0 3 4 1 0 1 5
22 สิงห์คอมพิทยา 2 4 1 7 8 0 1 0 9
23 บ้านม่วงชุม 2 2 3 7 10 2 1 0 13
24 ท่าปลาอนุสรณ์ 2 2 2 3 7 6 5 0 0 11
25 ชุมชนวัดมหาธาตุ 2 2 0 4 9 3 0 1 12
26 วัดวังสัมพันธ์ 2 2 0 4 5 3 0 2 8
27 อนุบาลบ้านโคก 2 1 1 4 7 5 0 0 12
28 บ้านห้วยเดื่อ 2 1 1 4 4 3 0 1 7
29 บ้านนาหน่ำ 2 1 0 3 8 3 3 2 14
30 ชุมชนไกรลาสวิทยาคม 2 1 0 3 8 0 1 1 9
31 วัดวังกอง 2 0 2 4 8 3 0 0 11
32 บ้านชําบอน 2 0 0 2 3 1 0 0 4
33 บ้านน้ำลัดสามัคคี 2 0 0 2 2 0 0 0 2
34 วัดจอมแจ้ง 1 4 2 7 9 3 3 0 15
35 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 1 4 1 6 11 3 0 0 14
36 บ้านนาไพร 1 3 8 12 15 4 3 1 22
37 ราชประชานุเคราะห์ 13 1 3 1 5 6 3 2 1 11
38 บ้านห้วยสูน 1 3 0 4 4 2 1 3 7
39 บ้านนาผักฮาด 1 3 0 4 3 1 1 0 5
40 ชุมชนบ้านนากล่ำ 1 1 4 6 9 6 1 0 16
41 น้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 1 1 3 5 4 2 1 0 7
42 บ้านห้วยครั่ง 1 1 1 3 4 0 0 1 4
43 เจริญราษฎร์อุปถัมภ์ 1 1 1 3 3 1 0 0 4
44 บ้านใหม่ 1 1 1 3 3 0 0 0 3
45 บ้านหนองแห้ว 1 1 0 2 6 3 1 0 10
46 บ้านซําบ้อ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
47 วัดหนองหิน 1 1 0 2 2 4 0 0 6
48 บ้านห้วยแมง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
49 บ้านเดิ่น 1 0 0 1 1 1 0 2 2
50 คุรุประชาสรรค์ศึกษา 1 0 0 1 1 0 1 0 2
51 ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 บ้านน้ำแพ 0 3 1 4 6 1 2 1 9
53 บ้านห้วยต้าวิทยา 0 2 1 3 5 1 1 0 7
54 บ้านนาบัว 0 1 1 2 8 1 3 0 12
55 อนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 0 1 1 2 6 8 1 1 15
56 บ้านม่วง 0 1 1 2 4 0 0 0 4
57 บ้านห้วยโป่ง 0 1 1 2 2 1 0 0 3
58 บ้านน้ำลี 0 1 1 2 0 2 2 2 4
59 จริมอนุสรณ์1 0 1 0 1 5 0 1 0 6
60 วัดโพธิ์ชัย 0 1 0 1 2 3 2 3 7
61 วัดปากไพร 0 1 0 1 0 1 0 0 1
62 บ้านน้ำไคร้ 0 1 0 1 0 0 1 1 1
63 วัดนาขุม 0 0 2 2 3 4 1 3 8
64 บ้านปางเกลือ 0 0 1 1 5 3 0 1 8
65 บ้านไร่ตีนตก 0 0 1 1 3 3 0 0 6
66 บ้านน้ำต๊ะ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
67 ท่าแฝกอนุสรณ์ 2 0 0 1 1 0 1 0 1 1
68 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 0 0 1 1 0 0 1 0 1
69 บ้านงอมมด 0 0 0 0 4 2 1 0 7
70 บ้านทรายขาว 0 0 0 0 4 0 1 0 5
71 บ้านโป่งพาน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
72 ไผ่งามวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
73 บ้านนาแซง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
74 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 0 0 0 0 1 1 0 1 2
75 ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
76 บ้านปางคอม 0 0 0 0 1 0 1 1 2
77 บ้านนาไร่เดียว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
78 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1
79 บ้านห้วยไคร้ 0 0 0 0 0 4 0 2 4
80 บ้านต้นม่วง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
81 จริมอนุสรณ์ 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
82 บ้านกิ่วเคียน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
83 ท่าแฝกอนุสรณ์ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 184 141 119 444 584 199 90 61 873