สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 44 10 6 2 60
2 ป่ากั้งวิทยา 30 6 5 4 41
3 บ้านบ่อเบี้ย 24 8 1 2 33
4 บ้านห้วยคอม 24 5 1 1 30
5 น้ำพร้าสามัคคี 21 7 6 2 34
6 สหคริสเตียน 20 6 3 1 29
7 บ้านสีเสียดบํารุง 20 2 2 1 24
8 ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 18 9 1 2 28
9 ท่าปลาอนุสรณ์ 1 17 8 3 1 28
10 บ้านเด่นเหล็ก 16 7 5 2 28
11 บ้านนาไพร 15 4 3 1 22
12 บ้านห้วยยาง 15 2 2 0 19
13 บ้านห้วยมุ่น 14 9 2 3 25
14 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 14 3 0 0 17
15 บ้านปากปาด 13 0 2 2 15
16 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 12 3 3 2 18
17 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 11 3 0 0 14
18 บ้านห้วยผึ้ง 10 6 1 1 17
19 บ้านม่วงชุม 10 2 1 0 13
20 บ้านน้ำหมัน 10 1 3 0 14
21 บ้านห้วยลึก 10 0 4 2 14
22 ชุมชนบ้านนากล่ำ 9 6 1 0 16
23 วัดจอมแจ้ง 9 3 3 0 15
24 ชุมชนวัดมหาธาตุ 9 3 0 1 12
25 บ้านนาหน่ำ 8 3 3 2 14
26 วัดวังกอง 8 3 0 0 11
27 บ้านนาบัว 8 1 3 0 12
28 ชุมชนไกรลาสวิทยาคม 8 0 1 1 9
29 สิงห์คอมพิทยา 8 0 1 0 9
30 อนุบาลบ้านโคก 7 5 0 0 12
31 สว่างวิทย์ 7 0 0 0 7
32 อนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 6 8 1 1 15
33 ท่าปลาอนุสรณ์ 2 6 5 0 0 11
34 ราชประชานุเคราะห์ 13 6 3 2 1 11
35 บ้านหนองแห้ว 6 3 1 0 10
36 ท่าแฝกอนุสรณ์ 4 6 2 0 0 8
37 บ้านน้ำแพ 6 1 2 1 9
38 วัดวังสัมพันธ์ 5 3 0 2 8
39 บ้านปางเกลือ 5 3 0 1 8
40 บ้านห้วยต้าวิทยา 5 1 1 0 7
41 จริมอนุสรณ์1 5 0 1 0 6
42 บ้านห้วยเดื่อ 4 3 0 1 7
43 บ้านห้วยสูน 4 2 1 3 7
44 น้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 4 2 1 0 7
45 บ้านงอมมด 4 2 1 0 7
46 บ้านสุมข้าม 4 1 0 1 5
47 บ้านทรายขาว 4 0 1 0 5
48 บ้านห้วยครั่ง 4 0 0 1 4
49 บ้านม่วง 4 0 0 0 4
50 วัดนาขุม 3 4 1 3 8
51 บ้านไร่ตีนตก 3 3 0 0 6
52 บ้านนาผักฮาด 3 1 1 0 5
53 บ้านชําบอน 3 1 0 0 4
54 เจริญราษฎร์อุปถัมภ์ 3 1 0 0 4
55 บ้านห้วยแมง 3 1 0 0 4
56 บ้านใหม่ 3 0 0 0 3
57 บ้านซําบ้อ 3 0 0 0 3
58 วัดหนองหิน 2 4 0 0 6
59 วัดโพธิ์ชัย 2 3 2 3 7
60 บ้านห้วยโป่ง 2 1 0 0 3
61 บ้านโป่งพาน 2 1 0 0 3
62 บ้านน้ำลัดสามัคคี 2 0 0 0 2
63 บ้านน้ำต๊ะ 2 0 0 0 2
64 ไผ่งามวิทยา 2 0 0 0 2
65 บ้านนาแซง 1 1 1 0 3
66 บ้านเดิ่น 1 1 0 2 2
67 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 1 1 0 1 2
68 ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง 1 1 0 0 2
69 บ้านปางคอม 1 0 1 1 2
70 คุรุประชาสรรค์ศึกษา 1 0 1 0 2
71 ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 1 0 0 0 1
72 บ้านนาไร่เดียว 1 0 0 0 1
73 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 6 1 0 0 0 1
74 บ้านห้วยไคร้ 0 4 0 2 4
75 บ้านน้ำลี 0 2 2 2 4
76 บ้านต้นม่วง 0 1 1 0 2
77 ท่าแฝกอนุสรณ์ 2 0 1 0 1 1
78 วัดปากไพร 0 1 0 0 1
79 จริมอนุสรณ์ 2 0 1 0 0 1
80 บ้านกิ่วเคียน 0 1 0 0 1
81 บ้านน้ำไคร้ 0 0 1 1 1
82 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 0 0 1 0 1
83 ท่าแฝกอนุสรณ์ 1 0 0 0 0 0
รวม 584 199 90 61 873