หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 65 44 70.97% 10 16.13% 6 9.68% 2 3.23% 62
2 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 50 30 66.67% 6 13.33% 5 11.11% 4 8.89% 45
3 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 40 24 68.57% 8 22.86% 1 2.86% 2 5.71% 35
4 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 34 24 77.42% 5 16.13% 1 3.23% 1 3.23% 31
5 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 37 21 58.33% 7 19.44% 6 16.67% 2 5.56% 36
6 โรงเรียนสหคริสเตียน 32 20 66.67% 6 20% 3 10% 1 3.33% 30
7 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 27 20 80% 2 8% 2 8% 1 4% 25
8 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 36 18 60% 9 30% 1 3.33% 2 6.67% 30
9 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 31 17 58.62% 8 27.59% 3 10.34% 1 3.45% 29
10 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 34 16 53.33% 7 23.33% 5 16.67% 2 6.67% 30
11 โรงเรียนบ้านนาไพร 25 15 65.22% 4 17.39% 3 13.04% 1 4.35% 23
12 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 22 15 78.95% 2 10.53% 2 10.53% 0 0% 19
13 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 28 14 50% 9 32.14% 2 7.14% 3 10.71% 28
14 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 19 14 82.35% 3 17.65% 0 0% 0 0% 17
15 โรงเรียนบ้านปากปาด 19 13 76.47% 0 0% 2 11.76% 2 11.76% 17
16 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 23 12 60% 3 15% 3 15% 2 10% 20
17 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 14 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
18 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 19 10 55.56% 6 33.33% 1 5.56% 1 5.56% 18
19 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
20 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 14 10 71.43% 1 7.14% 3 21.43% 0 0% 14
21 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 22 10 62.5% 0 0% 4 25% 2 12.5% 16
22 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 17 9 56.25% 6 37.5% 1 6.25% 0 0% 16
23 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 15 9 60% 3 20% 3 20% 0 0% 15
24 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 17 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
25 โรงเรียนบ้านนาหน่ำ 17 8 50% 3 18.75% 3 18.75% 2 12.5% 16
26 โรงเรียนวัดวังกอง 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
27 โรงเรียนบ้านนาบัว 16 8 66.67% 1 8.33% 3 25% 0 0% 12
28 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 12 8 80% 0 0% 1 10% 1 10% 10
29 โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 10 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
30 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 14 7 58.33% 5 41.67% 0 0% 0 0% 12
31 โรงเรียนสว่างวิทย์ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
32 โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 17 6 37.5% 8 50% 1 6.25% 1 6.25% 16
33 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 12 6 54.55% 5 45.45% 0 0% 0 0% 11
34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 13 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
35 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 11 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
36 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
37 โรงเรียนบ้านน้ำแพ 10 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
38 โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 10 5 50% 3 30% 0 0% 2 20% 10
39 โรงเรียนบ้านปางเกลือ 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
40 โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
41 โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 8 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
42 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 9 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
43 โรงเรียนบ้านห้วยสูน 11 4 40% 2 20% 1 10% 3 30% 10
44 โรงเรียนน้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
45 โรงเรียนบ้านงอมมด 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
46 โรงเรียนบ้านสุมข้าม 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
47 โรงเรียนบ้านทรายขาว 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
48 โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง 7 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
49 โรงเรียนบ้านม่วง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
50 โรงเรียนวัดนาขุม 11 3 27.27% 4 36.36% 1 9.09% 3 27.27% 11
51 โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก 8 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
52 โรงเรียนบ้านนาผักฮาด 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
53 โรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์ 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนบ้านชําบอน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
55 โรงเรียนบ้านห้วยแมง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
56 โรงเรียนบ้านใหม่ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
57 โรงเรียนบ้านซําบ้อ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
58 โรงเรียนวัดหนองหิน 7 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
59 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 11 2 20% 3 30% 2 20% 3 30% 10
60 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
61 โรงเรียนบ้านโป่งพาน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
63 โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
64 โรงเรียนไผ่งามวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
65 โรงเรียนบ้านนาแซง 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
66 โรงเรียนบ้านเดิ่น 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
67 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
68 โรงเรียนตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนบ้านปางคอม 5 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
70 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
71 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
72 โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
73 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 6 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 7 0 0% 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 6
75 โรงเรียนบ้านน้ำลี 6 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
76 โรงเรียนบ้านต้นม่วง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
77 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
78 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนวัดปากไพร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
82 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
83 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.อัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ หมายเลขโทรศัพท์ 0931356098 E-mail : anchalee.wattana@gmail.com href="http://www.sillapa.net" target="_blank">Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]