หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 อาคารไกรลาส ห้อง ห้องประชุม 1 5 พ.ย. 2559 13.00 - 14.30
-
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
-
-
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 อาคารโรงเรียนดีประจำตำบล ห้อง ใต้ถุนอาคาร 5 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
-
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
-
-
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 อาคารไกรลาส ห้อง ห้องประชุม 1 5 พ.ย. 2559 13.00 - 14.30
-
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 อาคารไกรลาส ห้อง ห้องประชุม 1 5 พ.ย. 2559 13.00 - 14.30
-
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
-
-
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 อาคารไกรลาส ห้อง ห้องประชุม 1 5 พ.ย. 2559 13.00 - 14.30
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 อาคารโรงเรียนดีประจำตำบล ห้อง ป.3 5 พ.ย. 2559 13.00 - 14.30
-
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.อัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ หมายเลขโทรศัพท์ 0931356098 E-mail : anchalee.wattana@gmail.com href="http://www.sillapa.net" target="_blank">Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]