หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ห้อง หอประชุม 1 (อาคารสีส้ม) 5 พ.ย. 2559 10.00 - 11.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ห้อง หอประชุม 1 (อาคารสีส้ม) 5 พ.ย. 2559 11.00 - 13.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ห้อง หอประชุม 1 (อาคารสีส้ม) 6 พ.ย. 2559 09.00-10.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ห้อง หอประชุม 1 (อาคารสีส้ม) 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ห้อง หอประชุม 1 (อาคารสีส้ม) 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ห้อง หอประชุม 1 (อาคารสีส้ม) 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.อต.เขต 2 ห้อง ห้องประชุม 5 พ.ย. 2559 09.00-10.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป.อต.เขต 2 ห้อง ห้องประชุม 5 พ.ย. 2559 09.00-10.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 อาคารโรงเรียนดีประจำตำบล ห้อง ป.4 5 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 อาคารโรงเรียนดีประจำตำบล ห้อง ป.4 5 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคารโรงเรียนดีประจำตำบล ห้อง ป.3 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 อาคารดีประจำตำบล ห้อง กลุ่มสาระสังคม 5 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 อาคารดีประจำตำบล ห้อง ป.5/2 5 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 อาคารดีประจำตำบล ห้อง กลุ่มสาระสังคม 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 อาคารโรงเรียนดีประจำตำบล ห้อง ป.4 6 พ.ย. 2559 09.00 - 11.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 อาคารโรงเรียนดีประจำตำบล ห้อง ป.4 6 พ.ย. 2559 11.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.อัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ หมายเลขโทรศัพท์ 0931356098 E-mail : anchalee.wattana@gmail.com href="http://www.sillapa.net" target="_blank">Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]