หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายลูกเสือ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 น. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 น. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 น. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
-
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
-
-
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
-
-
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงอาหาร อนุบาล 5 พ.ย. 2559 09.00 - 16.00 น. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 อาคารกลิ่นวารี ห้อง ห้องสุขศึกษา 5 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
-
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.อัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ หมายเลขโทรศัพท์ 0931356098 E-mail : anchalee.wattana@gmail.com href="http://www.sillapa.net" target="_blank">Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]