สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุตรดิตถ์ 76 26 6 7 108
2 เจริญวิทยา 29 4 0 0 33
3 บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 25 17 9 9 51
4 บ้านในเมือง 25 12 3 3 40
5 บ้านวังดิน 25 7 2 1 34
6 เทศบาลท่าอิฐ 21 4 0 3 25
7 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 17 9 11 9 37
8 บ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 14 7 3 3 24
9 ชุมชนบ้านดง 13 8 3 5 24
10 บ้านปางวุ้น 12 7 3 9 22
11 ชุมชนเมืองปากฝาง 12 7 2 3 21
12 บ้านวังถ้ำ 10 9 1 1 20
13 วังโป่งดำรงวิทย์ 10 5 2 2 17
14 อนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 10 4 4 1 18
15 หมู่ห้าสามัคคี 10 4 0 0 14
16 วัดพญาปันแดน 9 4 2 0 15
17 บ้านบึงท่ายวน 9 3 3 3 15
18 หวัวเฉียว 9 1 0 2 10
19 นาอินวิทยาคม 8 6 3 3 17
20 อนุบาลชุมชนหัวดง 8 5 3 1 16
21 จรัสศิลป์ 8 2 1 2 11
22 เซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 8 2 1 0 11
23 นานกกก 7 10 1 4 18
24 วัดบ้านเกาะ 7 7 3 2 17
25 บ้านร้องลึก 7 5 4 3 16
26 บ้านแสนขัน 7 4 4 3 15
27 บ้านนาอิซาง 7 1 1 3 9
28 บ้านนายาง 6 6 4 8 16
29 ชุมชนบ้านโคน 6 6 2 3 14
30 บ้านท่าสัก 6 6 2 0 14
31 วัดอรัญญิการาม 6 4 5 6 15
32 วัดพระฝาง 6 4 1 3 11
33 บ้านข่อยสูง 6 3 3 8 12
34 พิชัยดาบหัก 1 6 3 2 2 11
35 ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 6 1 2 3 9
36 ป่าขนุนเจริญวิทยา 5 11 5 5 21
37 บ้านกองโค 5 4 2 1 11
38 วัดไร่อ้อย 5 3 2 0 10
39 น้ำริดราษฎร์บำรุง 5 3 1 3 9
40 บ้านขุนฝาง 5 1 2 2 8
41 บ้านเด่นสำโรง 5 1 2 0 8
42 วัดดงสระแก้ว 5 1 1 0 7
43 แหลมนกแก้ว 5 1 0 2 6
44 บ้านท่าอวน 5 0 0 1 5
45 บ้านชำสอง 4 7 2 7 13
46 บ้านแหลมถ่อนสามัคคี 4 6 3 2 13
47 ชุมชนด่านวิทยา 4 4 0 0 8
48 เทศบาลวัดท้ายตลาด 4 2 3 1 9
49 ชุมชนวัดบรมธาตุ 4 2 2 1 8
50 ชายเขาวิทยา 4 2 0 0 6
51 บ้านขอม 4 1 1 0 6
52 บ้านหัวหาด 4 1 0 2 5
53 วัดสิงห์ศรีสว่าง 4 1 0 1 5
54 บ้านคลองละวาน 4 1 0 0 5
55 บ้านคลองเรียงงาม 4 1 0 0 5
56 บ้านซ่านสามัคคี 4 1 0 0 5
57 บ้านหาดเสือเต้น 4 0 0 0 4
58 ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 3 7 2 7 12
59 ด่านแม่คำมัน 3 7 1 3 11
60 สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 3 4 3 6 10
61 บ้านคลองกล้วย 3 4 2 3 9
62 ภราดานุสรณ์ 3 4 0 0 7
63 บ้านหาดงิ้ว 3 3 2 0 8
64 บ้านวังโป่ง 3 3 0 1 6
65 วัดแม่เฉย 3 2 3 5 8
66 วัดวังยาง 3 2 2 1 7
67 บ้านบ่อพระ 3 2 1 2 6
68 วัดห้องสูง 3 2 0 5 5
69 บ้านเหล่าป่าสา 3 2 0 0 5
70 บ้านนาป่าคาย 3 1 2 2 6
71 บ้านท่าช้าง 3 1 2 0 6
72 บ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) 3 1 1 2 5
73 วัดน้ำใส 3 1 0 0 4
74 วัดดอย 3 0 1 2 4
75 บ้านวังสำโม 3 0 0 0 3
76 วัดโรงม้า 3 0 0 0 3
77 บ้านวังปรากฎ 3 0 0 0 3
78 วัดบ้านใหม่ 2 4 2 0 8
79 บ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 2 3 2 2 7
80 บ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 2 3 1 2 6
81 บ้านดอนโพ 2 2 2 1 6
82 บ้านป่ากะพี้ 2 2 1 6 5
83 วัดคุ้งยาง 2 2 1 3 5
84 บ้านหลักร้อย 2 1 5 1 8
85 พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 2 1 0 1 3
86 วัดดอยแก้ว 2 1 0 0 3
87 บ้านเต่าไหเหนือ 2 1 0 0 3
88 บ้านห้วยใต้ 2 0 1 4 3
89 บ้านคุ้งตะเภา 2 0 1 1 3
90 บ้านปากคลอง 2 0 1 0 3
91 บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 2 0 0 0 2
92 เทศบาลวัดไผ่ล้อม 2 0 0 0 2
93 บ้านคลองกะชี 2 0 0 0 2
94 สามัคยาราม 2 0 0 0 2
95 บ้านชำทอง 2 0 0 0 2
96 บ้านงิ้วงาม 1 4 2 1 7
97 วัดใหม่ 1 4 0 1 5
98 บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1 4 0 1 5
99 ฤาษีพหลวิทยา 1 4 0 0 5
100 บ้านหนองกวาง 1 3 3 2 7
101 บ้านหาดสองแคว 1 3 2 2 6
102 บ้านแพะ 1 3 0 5 4
103 บ้านป่าแต้ว 1 3 0 0 4
104 บ้านท่าเดื่อ 1 2 3 0 6
105 บ้านห้วยทราย 1 2 2 7 5
106 ม่อนดินแดงวิทยาคม 1 2 2 0 5
107 บ้านชำหนึ่ง 1 2 1 0 4
108 ร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 1 2 0 1 3
109 ราษฎร์อำนวย 1 2 0 0 3
110 วัดดอนสัก 1 2 0 0 3
111 วัดคลองนาพง 1 1 3 2 5
112 วัดทุ่งเศรษฐี 1 1 2 1 4
113 ชุมชนบ้านวังหิน 1 1 2 0 4
114 วัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 1 1 1 0 3
115 วัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 1 1 1 0 3
116 วัดโพธิ์ทอง 1 1 1 0 3
117 บ้านคลองกะพั้ว 1 1 0 1 2
118 บ้านไผ่ล้อมสามัคคี 1 1 0 1 2
119 บ้านท้ายน้ำ 1 1 0 1 2
120 บ้านหาดทับยา 1 1 0 0 2
121 วัดช่องลม 1 1 0 0 2
122 บ้านชำตก 1 0 1 2 2
123 บ้านวังสะโม 1 0 1 0 2
124 บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 1 0 0 2 1
125 บ้านหัวดาน 1 0 0 0 1
126 บ้านห้วยปลาดุก 1 0 0 0 1
127 วัดผาจักร 1 0 0 0 1
128 วัดสว่าง 1 0 0 0 1
129 บ้านห้วยฉลอง 1 0 0 0 1
130 บ้านดารา 0 5 2 2 7
131 บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 0 5 0 5 5
132 บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 0 4 1 2 5
133 วัดดอกไม้ 0 3 0 0 3
134 บ้านเหล่า 0 2 3 2 5
135 บ้านท่ามะปราง 0 2 1 0 3
136 บ้านวังแดง 0 2 1 0 3
137 หนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 0 2 1 0 3
138 บ้านเด่นด่าน 0 2 0 2 2
139 บ้านดินแดง 0 1 2 0 3
140 ป่ากล้วยเสริมวิทยา 0 1 1 0 2
141 ประชาชนอุทิศ 0 1 0 4 1
142 ไร่อ้อย 0 1 0 1 1
143 บ้านทุ่งป่ากระถิน 0 1 0 0 1
144 บ้านหน้าพระธาตุ 0 1 0 0 1
145 ราษฎร์อุปถัมภ์ 0 1 0 0 1
146 บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 0 0 2 1 2
147 บ้านดงช้างดี 0 0 2 0 2
148 วัดไผ่ล้อม 0 0 1 2 1
149 นาน้อยวิทยา 0 0 1 1 1
150 วัดนาทะเล 0 0 1 1 1
151 บ้านฟากบึง 0 0 1 0 1
152 บ้านไชยมงคล 0 0 1 0 1
153 ราษฎร์ดำริ 0 0 1 0 1
154 วัดคุ้งวารี 0 0 1 0 1
155 บ้านน้ำไคร้ 0 0 0 3 0
156 บ้านน้ำหมีใหญ่ 0 0 0 1 0
157 บ้านคลองละมุง 0 0 0 0 0
158 บ้านผักขวง 0 0 0 0 0
159 บ้านหัวค่าย 0 0 0 0 0
160 บ้านไร่ห้วยพี้ 0 0 0 0 0
161 วัดวังผักรุง 0 0 0 0 0
162 สามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0
163 หนองนาเกลือวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 678 420 211 260 1,569