สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุตรดิตถ์ 76 26 6 7 108
2 เจริญวิทยา 29 4 0 0 33
3 บ้านวังดิน 26 7 2 1 35
4 บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 25 17 9 9 51
5 บ้านในเมือง 25 13 3 3 41
6 เทศบาลท่าอิฐ 21 4 0 3 25
7 ชุมชนเมืองปากฝาง 18 7 2 3 27
8 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 17 9 11 9 37
9 บ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 17 8 3 3 28
10 ชุมชนบ้านดง 15 9 3 5 27
11 บ้านปางวุ้น 14 8 3 9 25
12 บ้านบึงท่ายวน 12 4 3 3 19
13 หมู่ห้าสามัคคี 12 4 0 0 16
14 บ้านร้องลึก 11 5 4 3 20
15 วังโป่งดำรงวิทย์ 11 5 2 2 18
16 บ้านวังถ้ำ 10 10 1 1 21
17 วัดบ้านเกาะ 10 8 3 2 21
18 อนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 10 4 4 1 18
19 วัดพญาปันแดน 9 4 2 0 15
20 หวัวเฉียว 9 1 0 2 10
21 นานกกก 8 10 1 4 19
22 นาอินวิทยาคม 8 6 3 3 17
23 อนุบาลชุมชนหัวดง 8 5 3 1 16
24 ชุมชนด่านวิทยา 8 4 0 0 12
25 บ้านข่อยสูง 8 3 3 8 14
26 จรัสศิลป์ 8 2 1 2 11
27 เซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 8 2 1 0 11
28 ป่าขนุนเจริญวิทยา 7 11 5 5 23
29 บ้านนายาง 7 6 4 8 17
30 บ้านท่าสัก 7 6 2 0 15
31 วัดอรัญญิการาม 7 5 5 6 17
32 พิชัยดาบหัก 1 7 5 2 2 14
33 บ้านแสนขัน 7 4 4 3 15
34 บ้านนาอิซาง 7 1 1 3 9
35 ชุมชนบ้านโคน 6 6 2 4 14
36 บ้านคลองกล้วย 6 4 2 3 12
37 วัดพระฝาง 6 4 1 3 11
38 ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 6 1 2 3 9
39 บ้านท่าอวน 6 1 1 1 8
40 บ้านกองโค 5 4 2 1 11
41 วัดไร่อ้อย 5 3 2 0 10
42 น้ำริดราษฎร์บำรุง 5 3 1 3 9
43 วัดแม่เฉย 5 2 3 5 10
44 ชุมชนวัดบรมธาตุ 5 2 2 1 9
45 บ้านขุนฝาง 5 1 2 2 8
46 บ้านเด่นสำโรง 5 1 2 0 8
47 วัดดงสระแก้ว 5 1 1 0 7
48 แหลมนกแก้ว 5 1 0 2 6
49 บ้านวังสำโม 5 0 0 0 5
50 บ้านหาดเสือเต้น 5 0 0 0 5
51 ด่านแม่คำมัน 4 9 1 3 14
52 บ้านชำสอง 4 8 2 7 14
53 บ้านแหลมถ่อนสามัคคี 4 6 3 2 13
54 วัดบ้านใหม่ 4 4 2 0 10
55 เทศบาลวัดท้ายตลาด 4 2 3 1 9
56 วัดห้องสูง 4 2 0 5 6
57 บ้านเหล่าป่าสา 4 2 0 0 6
58 ชายเขาวิทยา 4 2 0 0 6
59 บ้านหลักร้อย 4 1 5 1 10
60 บ้านขอม 4 1 1 0 6
61 บ้านหัวหาด 4 1 0 2 5
62 วัดสิงห์ศรีสว่าง 4 1 0 1 5
63 บ้านคลองละวาน 4 1 0 0 5
64 บ้านคลองเรียงงาม 4 1 0 0 5
65 บ้านซ่านสามัคคี 4 1 0 0 5
66 บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 4 0 0 0 4
67 วัดโรงม้า 4 0 0 0 4
68 ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 3 7 2 7 12
69 สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 3 6 4 6 13
70 วัดวังยาง 3 4 2 1 9
71 ภราดานุสรณ์ 3 4 0 0 7
72 บ้านหาดงิ้ว 3 3 2 0 8
73 ร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 3 3 0 1 6
74 บ้านวังโป่ง 3 3 0 1 6
75 บ้านเหล่า 3 2 3 2 8
76 บ้านป่ากะพี้ 3 2 1 6 6
77 วัดคุ้งยาง 3 2 1 3 6
78 บ้านบ่อพระ 3 2 1 2 6
79 บ้านนาป่าคาย 3 1 2 2 6
80 บ้านท่าช้าง 3 1 2 0 6
81 บ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) 3 1 1 2 5
82 พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 3 1 0 1 4
83 วัดน้ำใส 3 1 0 0 4
84 วัดดอย 3 0 1 2 4
85 บ้านวังปรากฎ 3 0 0 0 3
86 บ้านงิ้วงาม 2 5 2 1 9
87 วัดคลองนาพง 2 3 3 2 8
88 บ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 2 3 2 2 7
89 บ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 2 3 1 2 6
90 บ้านดอนโพ 2 2 2 1 6
91 บ้านชำหนึ่ง 2 2 1 0 5
92 วัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 2 1 1 0 4
93 วัดดอยแก้ว 2 1 0 0 3
94 บ้านเต่าไหเหนือ 2 1 0 0 3
95 บ้านห้วยใต้ 2 0 1 4 3
96 บ้านคุ้งตะเภา 2 0 1 1 3
97 บ้านปากคลอง 2 0 1 0 3
98 เทศบาลวัดไผ่ล้อม 2 0 0 0 2
99 บ้านคลองกะชี 2 0 0 0 2
100 บ้านห้วยฉลอง 2 0 0 0 2
101 สามัคยาราม 2 0 0 0 2
102 บ้านชำทอง 2 0 0 0 2
103 บ้านหาดสองแคว 1 4 2 2 7
104 ฤาษีพหลวิทยา 1 4 0 2 5
105 วัดใหม่ 1 4 0 1 5
106 บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1 4 0 1 5
107 บ้านหนองกวาง 1 3 3 2 7
108 บ้านแพะ 1 3 0 5 4
109 บ้านป่าแต้ว 1 3 0 0 4
110 บ้านท่าเดื่อ 1 2 3 0 6
111 บ้านห้วยทราย 1 2 2 7 5
112 ม่อนดินแดงวิทยาคม 1 2 2 0 5
113 ราษฎร์อำนวย 1 2 0 0 3
114 วัดดอนสัก 1 2 0 0 3
115 วัดทุ่งเศรษฐี 1 1 2 1 4
116 ชุมชนบ้านวังหิน 1 1 2 0 4
117 วัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 1 1 1 0 3
118 วัดโพธิ์ทอง 1 1 1 0 3
119 บ้านคลองกะพั้ว 1 1 0 1 2
120 บ้านไผ่ล้อมสามัคคี 1 1 0 1 2
121 บ้านท้ายน้ำ 1 1 0 1 2
122 บ้านหาดทับยา 1 1 0 0 2
123 วัดผาจักร 1 1 0 0 2
124 วัดสว่าง 1 1 0 0 2
125 วัดช่องลม 1 1 0 0 2
126 บ้านชำตก 1 0 1 2 2
127 วัดคุ้งวารี 1 0 1 0 2
128 บ้านวังสะโม 1 0 1 0 2
129 บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 1 0 0 2 1
130 บ้านหัวดาน 1 0 0 0 1
131 บ้านห้วยปลาดุก 1 0 0 0 1
132 บ้านดารา 0 5 2 2 7
133 บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 0 5 0 5 5
134 บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 0 4 1 2 5
135 วัดดอกไม้ 0 4 0 0 4
136 บ้านท่ามะปราง 0 2 1 0 3
137 บ้านฟากบึง 0 2 1 0 3
138 บ้านวังแดง 0 2 1 0 3
139 หนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 0 2 1 0 3
140 บ้านเด่นด่าน 0 2 0 2 2
141 บ้านดินแดง 0 1 2 0 3
142 บ้านไชยมงคล 0 1 1 0 2
143 ป่ากล้วยเสริมวิทยา 0 1 1 0 2
144 ประชาชนอุทิศ 0 1 0 4 1
145 ไร่อ้อย 0 1 0 1 1
146 บ้านทุ่งป่ากระถิน 0 1 0 0 1
147 บ้านหน้าพระธาตุ 0 1 0 0 1
148 ราษฎร์อุปถัมภ์ 0 1 0 0 1
149 บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 0 0 3 1 3
150 บ้านดงช้างดี 0 0 2 0 2
151 วัดไผ่ล้อม 0 0 1 2 1
152 นาน้อยวิทยา 0 0 1 1 1
153 วัดนาทะเล 0 0 1 1 1
154 ราษฎร์ดำริ 0 0 1 0 1
155 บ้านน้ำไคร้ 0 0 0 3 0
156 บ้านน้ำหมีใหญ่ 0 0 0 1 0
157 บ้านคลองละมุง 0 0 0 0 0
158 บ้านผักขวง 0 0 0 0 0
159 บ้านหัวค่าย 0 0 0 0 0
160 บ้านไร่ห้วยพี้ 0 0 0 0 0
161 วัดวังผักรุง 0 0 0 0 0
162 สามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0
163 หนองนาเกลือวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 752 449 214 263 1,415