หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชายเขาวิทยา 6 17 10
2 004 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 12 21 18
3 007 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 32 65 51
4 008 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 4 13 6
5 005 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 12 22 18
6 006 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 18 38 26
7 011 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 11 38 18
8 010 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 30 62 45
9 009 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 21 35 32
10 013 โรงเรียนด่านแม่คำมัน 17 23 22
11 022 โรงเรียนนานกกก 25 50 37
12 023 โรงเรียนนาน้อยวิทยา 2 9 2
13 024 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 20 31 25
14 025 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 12 37 22
15 026 โรงเรียนบ้านกองโค 12 37 21
16 027 โรงเรียนบ้านขอม 6 12 12
17 029 โรงเรียนบ้านขุนฝาง 11 38 18
18 028 โรงเรียนบ้านข่อยสูง 24 40 34
19 031 โรงเรียนบ้านคลองกล้วย 16 35 23
20 032 โรงเรียนบ้านคลองกะชี 2 6 4
21 033 โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว 4 7 5
22 035 โรงเรียนบ้านคลองละมุง 1 1 1
23 036 โรงเรียนบ้านคลองละวาน 5 7 6
24 034 โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม 5 14 8
25 037 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา 4 20 7
26 038 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 11 26 19
27 039 โรงเรียนบ้านชำตก 4 8 5
28 040 โรงเรียนบ้านชำทอง 2 6 4
29 041 โรงเรียนบ้านชำผักหนาม 0 0 0
30 042 โรงเรียนบ้านชำสอง 22 36 29
31 043 โรงเรียนบ้านชำหนึ่ง 5 5 5
32 045 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี 5 48 15
33 046 โรงเรียนบ้านดงช้างดี 2 2 2
34 047 โรงเรียนบ้านดอนโพ 7 16 8
35 048 โรงเรียนบ้านดารา 12 23 17
36 049 โรงเรียนบ้านดินแดง 5 9 6
37 053 โรงเรียนบ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) 9 19 14
38 060 โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน 1 2 1
39 054 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 6 15 10
40 056 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 3 4 3
41 058 โรงเรียนบ้านท่าสัก 15 35 22
42 059 โรงเรียนบ้านท่าอวน 10 20 13
43 055 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 6 10 10
44 057 โรงเรียนบ้านท้ายน้ำ 3 4 4
45 061 โรงเรียนบ้านนาคะนึง 0 0 0
46 062 โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 8 13 10
47 063 โรงเรียนบ้านนายาง 26 51 32
48 064 โรงเรียนบ้านนาลับแลง 0 0 0
49 065 โรงเรียนบ้านนาอิซาง 12 34 17
50 068 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 66 125 76
51 069 โรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 6 11 8
52 070 โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ 1 1 1
53 071 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 11 16 15
54 066 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 4 8 4
55 067 โรงเรียนบ้านน้ำไผ่ 0 0 0
56 075 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 22 60 38
57 076 โรงเรียนบ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 9 22 17
58 074 โรงเรียนบ้านบ่อพระ 8 12 10
59 077 โรงเรียนบ้านปากคลอง 3 11 7
60 079 โรงเรียนบ้านปางวุ้น 37 80 59
61 080 โรงเรียนบ้านปางหมิ่น 0 0 0
62 078 โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 13 26 19
63 081 โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 4 4 4
64 082 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว 4 7 6
65 083 โรงเรียนบ้านผักขวง 1 1 1
66 086 โรงเรียนบ้านฟากบึง 3 8 3
67 087 โรงเรียนบ้านร้องลึก 23 42 32
68 090 โรงเรียนบ้านวังดิน 38 70 55
69 094 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 22 69 39
70 096 โรงเรียนบ้านวังปรากฎ 3 7 3
71 098 โรงเรียนบ้านวังสะโม 2 6 3
72 099 โรงเรียนบ้านวังสำโม 6 12 9
73 095 โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 10 23 14
74 093 โรงเรียนบ้านวังแดง 3 5 3
75 091 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 31 64 50
76 092 โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 3 4 3
77 097 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 9 11 10
78 101 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 10 26 16
79 102 โรงเรียนบ้านหนองป่าไร่ 0 0 0
80 103 โรงเรียนบ้านหนองหิน 0 0 0
81 104 โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ 1 1 1
82 105 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 14 34 14
83 111 โรงเรียนบ้านหัวค่าย 1 20 3
84 112 โรงเรียนบ้านหัวดาน 1 1 1
85 113 โรงเรียนบ้านหัวดุม 0 0 0
86 114 โรงเรียนบ้านหัวหาด 7 8 7
87 115 โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 8 16 8
88 116 โรงเรียนบ้านหาดทับยา 2 40 11
89 117 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 10 22 16
90 118 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 6 7 7
91 106 โรงเรียนบ้านห้วยขมิ้น 0 0 0
92 107 โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง 4 6 6
93 109 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 12 20 12
94 110 โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 2 3 3
95 108 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 7 15 10
96 030 โรงเรียนบ้านเขาสัก 0 0 0
97 050 โรงเรียนบ้านเด่นด่าน 4 7 5
98 051 โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง 8 13 11
99 052 โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ 3 8 5
100 072 โรงเรียนบ้านเนินซ่าน 0 0 0
101 120 โรงเรียนบ้านเหล่า 10 11 11
102 119 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 8 14 10
103 085 โรงเรียนบ้านแพะ 9 13 12
104 100 โรงเรียนบ้านแสนขัน 19 35 23
105 121 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 16 27 20
106 122 โรงเรียนบ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0
107 088 โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 4 10 7
108 073 โรงเรียนบ้านในเมือง 44 92 61
109 123 โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 7 12 11
110 044 โรงเรียนบ้านไชยมงคล 2 3 3
111 084 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี 4 4 4
112 089 โรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้ 1 1 1
113 124 โรงเรียนประชาชนอุทิศ 5 16 8
114 127 โรงเรียนปางต้นผึ้ง 0 0 0
115 125 โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา 2 4 3
116 126 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 30 51 35
117 130 โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 5 7 6
118 131 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 16 38 25
119 134 โรงเรียนมิตรภาพที่ 39 0 0 0
120 133 โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม 5 11 10
121 136 โรงเรียนราษฎร์ดำริ 1 1 1
122 137 โรงเรียนราษฎร์อำนวย 3 4 3
123 138 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 1 5 1
124 135 โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 7 9 8
125 140 โรงเรียนฤาษีพหลวิทยา 7 11 8
126 142 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 22 47 27
127 143 โรงเรียนวัดคลองนาพง 10 15 10
128 144 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 10 32 15
129 145 โรงเรียนวัดคุ้งวารี 2 4 4
130 147 โรงเรียนวัดช่องลม 2 5 2
131 148 โรงเรียนวัดดงสระแก้ว 7 20 13
132 149 โรงเรียนวัดดอกไม้ 6 10 8
133 150 โรงเรียนวัดดอนสัก 3 6 5
134 151 โรงเรียนวัดดอย 6 8 6
135 152 โรงเรียนวัดดอยแก้ว 3 20 9
136 155 โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี 5 8 7
137 154 โรงเรียนวัดท่าทอง (นิมมานโกวิทยพิทยา) 0 0 0
138 153 โรงเรียนวัดท้องลับแล(ธรรมเนตรโสภณ) 0 0 0
139 156 โรงเรียนวัดนาทะเล 2 2 2
140 157 โรงเรียนวัดน้ำใส 4 11 8
141 158 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 27 49 34
142 159 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 10 23 16
143 160 โรงเรียนวัดผาจักร 2 2 2
144 162 โรงเรียนวัดพญาปันแดน 17 35 24
145 163 โรงเรียนวัดพระฝาง 16 22 17
146 168 โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 4 12 8
147 169 โรงเรียนวัดวังผักรุง 1 1 1
148 170 โรงเรียนวัดวังยาง 10 15 15
149 171 โรงเรียนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 3 7 4
150 172 โรงเรียนวัดศรีธาราม 0 0 0
151 173 โรงเรียนวัดสว่าง 2 5 4
152 174 โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 7 12 8
153 175 โรงเรียนวัดห้องสูง 11 15 13
154 177 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 23 40 26
155 146 โรงเรียนวัดเจดีย์ 0 0 0
156 165 โรงเรียนวัดแม่เฉย 16 24 18
157 164 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 3 8 6
158 166 โรงเรียนวัดโรงม้า 4 21 9
159 176 โรงเรียนวัดใหม่ 7 9 9
160 161 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 3 3 3
161 167 โรงเรียนวัดไร่อ้อย 11 24 17
162 178 โรงเรียนศรีอุทิศ 0 0 0
163 179 โรงเรียนศิลปศาสตร์วิทยา 0 0 0
164 180 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 20 35 29
165 181 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 1 1 1
166 182 โรงเรียนสามัคยาราม 3 3 3
167 183 โรงเรียนหนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 3 4 4
168 184 โรงเรียนหนองนาเกลือวิทยา 1 2 1
169 185 โรงเรียนหมู่สี่พัฒนา 0 0 0
170 186 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 16 50 30
171 190 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 20 44 33
172 193 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 116 298 178
173 192 โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 23 40 31
174 141 โรงเรียนเลอเดชประชานุสรณ์ 0 0 0
175 188 โรงเรียนแหลมนกแก้ว 10 21 10
176 129 โรงเรียนไผ่ใหญ่ (กลุ่มเกษตรกรอุปถัมภ์) 0 0 0
177 139 โรงเรียนไร่อ้อย 2 2 2
178 001 โรงเรียนจรัสศิลป์ 13 46 19
179 132 โรงเรียนภราดานุสรณ์ 7 16 9
180 187 โรงเรียนหวัวเฉียว 12 27 17
181 189 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียน 0 0 0
182 191 โรงเรียนอนุบาลดวงใจลูกรัก 0 0 0
183 194 โรงเรียนอุตรดิตถ์คริสเตียน 0 0 0
184 002 โรงเรียนเจริญวิทยา 35 142 71
185 012 โรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 11 22 14
186 128 โรงเรียนเปี่ยมเมธีวิทยาคาร 0 0 0
187 014 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 30 60 35
188 016 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 0 0 0
189 017 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 10 53 19
190 019 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา 0 0 0
191 015 โรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจิตตาราม 0 0 0
192 018 โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม 3 4 3
193 020 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศ 0 0 0
194 021 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) 0 0 0
195 195 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 50 102 66
รวม 1779 3882 2538
6420

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]