หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 116 76 66.09% 26 22.61% 6 5.22% 7 6.09% 115
2 โรงเรียนเจริญวิทยา 35 29 87.88% 4 12.12% 0 0% 0 0% 33
3 โรงเรียนบ้านวังดิน 38 26 72.22% 7 19.44% 2 5.56% 1 2.78% 36
4 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 66 25 41.67% 17 28.33% 9 15% 9 15% 60
5 โรงเรียนบ้านในเมือง 44 25 56.82% 13 29.55% 3 6.82% 3 6.82% 44
6 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 30 21 75% 4 14.29% 0 0% 3 10.71% 28
7 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 30 18 60% 7 23.33% 2 6.67% 3 10% 30
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 50 17 36.96% 9 19.57% 11 23.91% 9 19.57% 46
9 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 31 17 54.84% 8 25.81% 3 9.68% 3 9.68% 31
10 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 32 15 46.88% 9 28.13% 3 9.38% 5 15.63% 32
11 โรงเรียนบ้านปางวุ้น 37 14 41.18% 8 23.53% 3 8.82% 9 26.47% 34
12 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 22 12 54.55% 4 18.18% 3 13.64% 3 13.64% 22
13 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 16 12 75% 4 25% 0 0% 0 0% 16
14 โรงเรียนบ้านร้องลึก 23 11 47.83% 5 21.74% 4 17.39% 3 13.04% 23
15 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 22 11 55% 5 25% 2 10% 2 10% 20
16 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 22 10 45.45% 10 45.45% 1 4.55% 1 4.55% 22
17 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 27 10 43.48% 8 34.78% 3 13.04% 2 8.7% 23
18 โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 23 10 52.63% 4 21.05% 4 21.05% 1 5.26% 19
19 โรงเรียนวัดพญาปันแดน 17 9 60% 4 26.67% 2 13.33% 0 0% 15
20 โรงเรียนหวัวเฉียว 12 9 75% 1 8.33% 0 0% 2 16.67% 12
21 โรงเรียนนานกกก 25 8 34.78% 10 43.48% 1 4.35% 4 17.39% 23
22 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 20 8 40% 6 30% 3 15% 3 15% 20
23 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 20 8 47.06% 5 29.41% 3 17.65% 1 5.88% 17
24 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 12 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
25 โรงเรียนบ้านข่อยสูง 24 8 36.36% 3 13.64% 3 13.64% 8 36.36% 22
26 โรงเรียนจรัสศิลป์ 13 8 61.54% 2 15.38% 1 7.69% 2 15.38% 13
27 โรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
28 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 30 7 25% 11 39.29% 5 17.86% 5 17.86% 28
29 โรงเรียนบ้านนายาง 26 7 28% 6 24% 4 16% 8 32% 25
30 โรงเรียนบ้านท่าสัก 15 7 46.67% 6 40% 2 13.33% 0 0% 15
31 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 23 7 30.43% 5 21.74% 5 21.74% 6 26.09% 23
32 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 16 7 43.75% 5 31.25% 2 12.5% 2 12.5% 16
33 โรงเรียนบ้านแสนขัน 19 7 38.89% 4 22.22% 4 22.22% 3 16.67% 18
34 โรงเรียนบ้านนาอิซาง 12 7 58.33% 1 8.33% 1 8.33% 3 25% 12
35 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 18 6 33.33% 6 33.33% 2 11.11% 4 22.22% 18
36 โรงเรียนบ้านคลองกล้วย 16 6 40% 4 26.67% 2 13.33% 3 20% 15
37 โรงเรียนวัดพระฝาง 16 6 42.86% 4 28.57% 1 7.14% 3 21.43% 14
38 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 12 6 50% 1 8.33% 2 16.67% 3 25% 12
39 โรงเรียนบ้านท่าอวน 10 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
40 โรงเรียนบ้านกองโค 12 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
41 โรงเรียนวัดไร่อ้อย 11 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
42 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 12 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 3 25% 12
43 โรงเรียนวัดแม่เฉย 16 5 33.33% 2 13.33% 3 20% 5 33.33% 15
44 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 11 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
45 โรงเรียนบ้านขุนฝาง 11 5 50% 1 10% 2 20% 2 20% 10
46 โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
47 โรงเรียนวัดดงสระแก้ว 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
48 โรงเรียนแหลมนกแก้ว 10 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
49 โรงเรียนบ้านวังสำโม 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
50 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
51 โรงเรียนด่านแม่คำมัน 17 4 23.53% 9 52.94% 1 5.88% 3 17.65% 17
52 โรงเรียนบ้านชำสอง 22 4 19.05% 8 38.1% 2 9.52% 7 33.33% 21
53 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 16 4 26.67% 6 40% 3 20% 2 13.33% 15
54 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 10 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
55 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 10 4 40% 2 20% 3 30% 1 10% 10
56 โรงเรียนวัดห้องสูง 11 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 5 45.45% 11
57 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 8 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
58 โรงเรียนชายเขาวิทยา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
59 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 14 4 36.36% 1 9.09% 5 45.45% 1 9.09% 11
60 โรงเรียนบ้านขอม 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
61 โรงเรียนบ้านหัวหาด 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
62 โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 7 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
63 โรงเรียนบ้านคลองละวาน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
64 โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
65 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
66 โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนวัดโรงม้า 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
68 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 21 3 15.79% 7 36.84% 2 10.53% 7 36.84% 19
69 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 20 3 15.79% 6 31.58% 4 21.05% 6 31.58% 19
70 โรงเรียนวัดวังยาง 10 3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10
71 โรงเรียนภราดานุสรณ์ 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
72 โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
73 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 9 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
74 โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
75 โรงเรียนบ้านเหล่า 10 3 30% 2 20% 3 30% 2 20% 10
76 โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 13 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 6 50% 12
77 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 10 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
78 โรงเรียนบ้านบ่อพระ 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
79 โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 8 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
80 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
81 โรงเรียนบ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) 9 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
82 โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
83 โรงเรียนวัดน้ำใส 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
84 โรงเรียนวัดดอย 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
85 โรงเรียนบ้านวังปรากฎ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 11 2 20% 5 50% 2 20% 1 10% 10
87 โรงเรียนวัดคลองนาพง 10 2 20% 3 30% 3 30% 2 20% 10
88 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 11 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
89 โรงเรียนบ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 9 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
90 โรงเรียนบ้านดอนโพ 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
91 โรงเรียนบ้านชำหนึ่ง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
92 โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
93 โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนวัดดอยแก้ว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 7 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 4 57.14% 7
96 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
97 โรงเรียนบ้านปากคลอง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนสามัคยาราม 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านคลองกะชี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านชำทอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 10 1 11.11% 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 9
104 โรงเรียนฤาษีพหลวิทยา 7 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 7
105 โรงเรียนวัดใหม่ 7 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
106 โรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 6 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
107 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 10 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 9
108 โรงเรียนบ้านแพะ 9 1 11.11% 3 33.33% 0 0% 5 55.56% 9
109 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
111 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 12 1 8.33% 2 16.67% 2 16.67% 7 58.33% 12
112 โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
113 โรงเรียนราษฎร์อำนวย 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนวัดดอนสัก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
116 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
117 โรงเรียนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
118 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
120 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
121 โรงเรียนบ้านท้ายน้ำ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
122 โรงเรียนบ้านหาดทับยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนวัดช่องลม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนวัดผาจักร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนวัดสว่าง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านชำตก 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
127 โรงเรียนบ้านวังสะโม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
128 โรงเรียนวัดคุ้งวารี 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
130 โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านหัวดาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านดารา 12 0 0% 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 9
133 โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 10 0 0% 5 50% 0 0% 5 50% 10
134 โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 7 0 0% 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 7
135 โรงเรียนวัดดอกไม้ 6 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
136 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านฟากบึง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านวังแดง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
139 โรงเรียนหนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านเด่นด่าน 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
141 โรงเรียนบ้านดินแดง 5 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
142 โรงเรียนบ้านไชยมงคล 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
143 โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
144 โรงเรียนประชาชนอุทิศ 5 0 0% 1 20% 0 0% 4 80% 5
145 โรงเรียนไร่อ้อย 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
146 โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 4 0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 4
150 โรงเรียนบ้านดงช้างดี 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
151 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
152 โรงเรียนนาน้อยวิทยา 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
153 โรงเรียนวัดนาทะเล 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
154 โรงเรียนราษฎร์ดำริ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 4 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
156 โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
157 โรงเรียนบ้านคลองละมุง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
158 โรงเรียนบ้านผักขวง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
159 โรงเรียนบ้านหัวค่าย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
160 โรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
161 โรงเรียนวัดวังผักรุง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
162 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
163 โรงเรียนหนองนาเกลือวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]