หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบล งิ้วงาม อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ นางณัฐพัชร์ โรจน์ธนปัญญากุล   0864406809
2 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง นายสุนทร อองกุลนะ   0817407607
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ต.ป่าเซ่า อ.เมือง ว่าที่พันตรีสมชาย อินทร์ขำ   0862039785
4 อาคารโดมสนามกีฬาหมอนไม้ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง นางปานทอง ปัญญาเดช   0834888449
5 อาคารโรงยิมสนามกีฬาหมอนไม้ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง นางสุนันทา รักพงษ์   0819735209
6 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ต.ท่าเสา อ.เมือง นางผกามาศ อิ่มประยูร   0819728980
7 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 อ.เมือง นายปรีชา สุขเกษม   0819736459
8 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง นางวนิดา อุปธารปรีชา   0896443133

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]